*/------Blogger Efendisi-----/* Hint Astroloji Vedıc Astroloji : Dasha

Translate

Dasha etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dasha etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

26 Ekim 2020 Pazartesi

Vimshottari Dasha Dönemleri

 



Antra-dasha veya Bhukti

Her mahadasha aynı zamanda Antra-dasha veya Bhukti adı verilen gezegensel dönemlere bölünmüştür

Örneğin, Ketu'nun ilk bhukti'si Ketu / Ketu, ikincisi Ketu / Venüs, üçüncü Ketu / Güneş vb. Bu alt bölümler, her mahadaşanın etkisinin çok daha ayrıntılı bir incelemesine ve hangi olayların ne zaman meydana gelmesinin beklendiğine dair çok daha net bir gösterge sağlar.

 

MAHA DASHALARIN GENEL ETKİLERİ

Ketu -  Dasha 7 yıl.

Ketu uygun bir yere yerleştirilmişse, kişi felsefe metinlerinin incelenmesine zaman ve enerji ayırır ve ibadetle meşgul olur, tıp uygulamasından çok gelir elde eder, ev konforundan ve lüksünden, iyi şanslardan ve hastalıktan özgürlüğün tadını çıkarır. Ancak Ketu kötü bir konumdaysa, kişi yoğun vücut ağrısı ve zihinsel ıstırap çekebilir, kazalar, yaralar ve ateşler, düşük dostluklara sahip olabilir ve bunlarla kötü sonuçlara maruz kalabilir.

 

Venüs - 20 yıl.

Venüs güçlü ve elverişli bir konumdaysa, kişi sanat ve zevkten şeyler elde edebilir, karşılıklı olarak uyumlu bir şekilde işbirliği yapabilir ve kazanır, aşık olur, evlenir, eşe olan sevgi ve şefkat artar, kızları doğurur, bazı hanımefendilerin ve iyilikseverlerin himayesi veya iyiliği. Ancak Venüs zayıfsa ve hastaysa, kişi sağlıksızlıktan muzdariptir, idrar veya zührevi hastalıklara yakalanır, düşük cinsel hüner, parasal kayıp, iyilik ve destek eksikliği, evde ve dışarıda uyumsuzluk olur ve kötü bir isim kazanır.

 

Güneş - 6 yıl.

Güneş güçlüyse ve elverişli bir şekilde yerleştirilmişse, ruh kendini güçlü hissedecektir, kişi kendini gerçekleştirme çabası gösterebilir, görkemli yaşayabilir, uzak ve geniş seyahat edebilir, iyi temettü sağlayan, pozisyon ve statüde yükselen, ticaret yoluyla kazanç sağlayan çekişme veya düşmanlığa girebilir , babadan veya babadan yararlanır. Güneş zayıfsa ve etkilenmişse, kişi içsel zayıflık hissedebilir, fiziksel ve zihinsel hünerde düşüş, sağlık sorunları, rütbe ve statüde düşüş, hükümetin hoşnutsuzluğu, ticaret kayıpları ve babasının veya babasının elinde acı çekebilir. - sağlık ya da öl.

 

Ay - 10 yıl.

Ay güçlü ve elverişli bir şekilde yerleştirilmişse, kişi neşeli bir kalbe, mutlu ve dinç bir zihne sahip olabilir, yüz parlaklığı artar, ince zevkler ve rahatlıklardan hoşlanır, iyi bir iş elde eder veya statü yükselir, para ve iyilik kazanır ve tanrılara saygı gösterir. . Ay zayıfsa ve etkilenmişse, kişi sağlıksızlık, uyuşukluk ve tembellik, iş kaybı veya rütbe kaybı, kadınlardan ve anneden kayıp veya kavgadan muzdaripse hastalanabilir veya ölebilir.

 

Mars - 7 yıl.

Mars güçlü ve elverişli bir konumda ise, kişi kardeşlerden veya kardeşler aracılığıyla kazanabilir, yetkiye sahip kişilerden iyilik alabilir, askeri, paramiliter veya polis hizmetlerine girebilir veya terfi edebilir, arazi mülkiyeti ve diğer değerli eşyaları satın alabilir, sağlıklıdır, iyimserlik gösterebilir, cesur ve sebat. Mars zayıfsa ve etkilenmişse, bir hakimin ellerinde düşme, yaralar, kanın bozulması, kavgacı hale gelebilir, sıcak sözler söyler, düşmanlıklar, nefretler ve davalar kazanır.

 

Rahu - 18 yıl.

Rahu olumluysa, yalanlara, hilelere ve kurnazlığa başvurarak yönetici yetkiler kazanabilir veya hükümetin iyiliklerinde yükselebilir, vicdansız yollarla servet kazanabilir ve kazanabilir, ikamet yerini değiştirebilir. Fakat eğer Rahu elverişsiz ise, kişi çok fazla kayıp yaşar, yılan ısırması, zihin sapması, halüsinasyonlar ve illüzyonlar, astım, egzama vb. Muzdariptir. Eğitim veya kariyer için bozulabilecek veya bozulabilecek en kötü mahadaşa budur.

 

Jüpiter - 16 yıl.

Jüpiter güçlüyse, iyi konumlanmışsa ve iyi yogalar oluşturuyorsa, kişi öğrenmeye ve bilgiyi artırmaya meyillidir; orta yaşta gelirse servet bahşeder ve oğullar bahşeder, kişi rahat bir hayat sürer, hacca gider ve hayırlı kutlamalar yapar, yaşlılıkta daha iyi gelir ve maliye bahşeder. Jüpiter zayıfsa ve acı çekiyorsa, kişi eğitimden vazgeçer, başarısızlıklardan, yoksulluktan ve pozisyondan düşme ve hastalık gibi birçok sefaletten muzdarip olursa, kötü işler yapar, hüsrana uğrar, oğullar veya torunlar da acı çekebilir.

 

Satürn - 19 yıl.

Satürn elverişliyse, kişi kendi yorucu çabaları ve sıkı çalışmasıyla hizmette yükselir, Satürn'ün belirttiği şeylerden fayda sağlar ve bir miras kazanır. Ancak Satürn elverişsiz ise, yetersiz beslenme, yoksulluk, davalar vb. Nedenlerle hastalıklardan muzdarip olabilir; Yaşlılarla kavgalar ve anlaşmazlıklar, ailede veya yakınlarının ölümleri, ilerleme yolundaki engeller ve engeller ve her yerde sıkıntılar nedeniyle sefil yaşam.

 

Merkür - 17 yıl.

Merkür güçlü ve elverişliyse, zaman ve enerjiyi çalışmalara, yazmaya vb. Ayırır; aktif kalır, ticaret veya siyaset veya diplomasi ile meşgul olur, başkalarıyla ilişkiler ve ticaret yoluyla kazanç sağlar, arkadaşlıktan, huzur ve sükunetten zevk alır ve rahat bir çevrede yaşar. Fakat eğer Merkür zayıfsa ve etkilenmişse, sinir hastalığı, kötü bir karaciğer, kötü arkadaşlık ve ilişkilerden dolayı, kendi sahtekarlığı ve diğerlerinden kaynaklanan kayıp, hakaret ve benzerleri olabilir.



17 Ekim 2019 Perşembe

Rahsi dasha Nakshatra dasha



Rashi Dasha  'Chara Dashas' olarak adlandırılır..

 [Atma / Amatya / Bhratru / Matru / Putra / Gnati / Dara Karakaş (dereceli olarak düzenlenmiş gezegenlerin azalan düzenine göre belirlenir). En yüksek dereceli gezegen = Atmakaraka, en düşük dereceli = Darakaraka] gösteren gezegenlerin durumu ve ayrıca harita  sahibinin belirlediği gezegenlerin durumu.

Nakshatra Dashas, ​​Parashara astrolojisinde kullanılan Vimshottari dashalar için başka bir isim olabilir, çünkü ilk Vimshottari Dasha, Ayınızın Nakshatralarının efendisi tarafından belirlenir. Daha sonraki dashas sırası, Ketu-Venüs-Güneş-Ay-Mars-Rahu-Jüpiter-Satürn-Merkür'deki ile aynı kalır. Örn: Ay'ın nakshatrası Jüpiter tarafından yönetilirse, düzen Jüpiter-Satürn-Merkür-Ketu-Venüs-Güneş-Ay-Mars-Rahu olacaktır.Bu dasha sistemi tarafından öngörülen etkiler, gibi bazı faktörlere bağlıdır:
1. Burç Lordu'nun burçtaki durumu
2. Dasha Lordu'ndaki evler burcunuzda kurallara uygun olarak yerleştirilir ve evin yerleşimi
3. Dasha lordunun durumu

ATMA KARAKA (AK): En yüksek boylam dereceye ulaşan gezegen burç Atma Karaka olur. Burada “Atma” Ruh anlamına gelir ve bir insanın hayatındaki en önemli özelliktir. Burada dünyada yaşadığımız şey, AK tarafından bir burçta tasvir edilen Ruh Yolculuğu'ndan başka bir şey değildir. Atma Karaka, burcun 1. / Laganı ile ilgilidir. AK, Yükselişin Beden, Fizik, Görünüm, Cilt, Akıl, Karakter, Genel Sağlık Ömrü, Şöhret, Güç ve Zayıflık gibi tüm anlamlarını temsil eder.

AMATYA KARAKA (AMK): İkinci en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen Amatya Karaka olur. “Amatya”, Bakan yani yüksek mevkideki bir kişi anlamına gelir. AmK'ya bakarak 2. Burç Evi'nin yani Mali Durum, İlköğretim, Geçim / Meslek, Konuşma, Aile, Yiyecek Alışkanlıkları, Yüz, Gözler (özellikle sağ göz), Giysiler ve Süs Eşyaları vb. 5. evin, yani Öğrenme, Soy, Bilgi, İktidar Koltuğu, Pozisyondan Düşme,   öğelerin önemini yargılayabilir. Servet, Dharma vb. Ayrıca Kariyer, Mesleğin Yükselişi, Telif ve Hac vb.

BHRATRİ KARAKA (BK): Üçüncü en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen, Bhratri Karaka'nın görevine hak kazanıyor. “Bhratri” BK'ın 3. evin, yani Küçük Kardeşlerin, komşuların, kısa yolculukların, cesaretin, hobilerin, ebeveynlerin yeteneklerinin ve ölümlerinin, vb. Önemlerini değerlendirmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Baba, Guru, Uzun Yolculuklar, Din ve Yüksek Öğrenim vb. Ve 11. Burç Evi yani Arzunun Yerine Getirilmesi, Ağabey ve kız kardeşler, Kazançlar, Arkadaşlar, Beklentiler vs.

MATRİ KARAKA (MK): Dördüncü en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen, Matri Karaka'nın görevine hak kazanıyor. “Matri” Anne anlamına gelir. MK’yı Anne, Mülkiyet, Taşıt, Mutluluk, Eğitim, Akrabalar, Arazi, Tarım ve Taht gibi 4. evin anlamında uzatabiliriz.

PUTRA KARAKA (PK): Beşinci en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen Putra Karaka olur. "Putra", Oğul anlamına gelir. 5. Evin PK’nın önemini Çocuklardan, Bilgelik, Romantizm, Kutsal Büyüler, Zekâ, Spekülasyon ve Piyango, Mantra, Gebelik, Yaratıcılık, vb. Gibi yargılayabiliriz. 5 üzerinden 5.

GNATİ KARAKA (GK): AK'den azalan sırada altıncı gelen gezegen Gnati Karaka oldu. “Gnati” İlişkiler demektir. 6. Evi ve Düşmanlar, Anne-Akrabalar, Hastalıklar, Borçlar, Anlaşmazlıklar, Yarışmalar, Yasal Bildiriler, Kulluk vb. Gibi bir burçtaki önemini temsil eder.

DARA KARAKA (DK): Yedinci ve sonuncusu Dara Karaka olur. “Dara”, Eş anlamına gelir. 7. Evin tüm anlamları, Eş, İş Ortağı, Ticaret, Dış Seyahat, Pad-Prapti, Açık ve Kamusal İmajda Düşmanlar, vb.

1 Atma Karaka AK Ruhun Öz  
2 Amatya Karaka AmK  kariyer    
3 Bhratri Karaka BK Kardeşleri   
4 Matri Karaka MK Anne  
5 Pitri Karaka PiK Baba  
6 Putra Karaka PK Çocuklar  
7  GK (JK) GNATİ KARAKA – MÜCADELELER
 8 Dara DK Eşi EŞCİNSEL İLİŞKİDE EŞ / PARTNER 

26 Eylül 2019 Perşembe

Atmakaraka / Yogani Dasha


         ATMAKARAKA DASHA

              RUHSAL DEĞİŞİM

Atmakaraka gezegeni Rahsi haritanın Yöneticisi olup bizlere   hayatın en büyük derslerini sunar. Doğal Atmakaraka, Güneş'tir Atmakaraka, ruhu Yaradan'a yönlendiren ruhun özü Atmakaraka olarak da bilinir. en yüksek dereceye sahip olan gezegen Atmakarakadır..

Sanjay Rath'a göre, Atmakaraka'daki Mahar Dasha zorlu süreçin ve ruhun bir önceki Ruha öze dönmek isteyişi nedeni ile ruhsal gel gitlerin dengesizliğin sebebidir…

Atmakaraka'nın dasha zorlu süreçtir – Ruhu dünyevi isteklerden kötü karmasından arındırmak için ağır  deneyimler öğretiyor çünkü ruhlarımızı sıradan seviyede  kurtulması gerekiyor, Dasha ruhsal  büyüme açısından faydalıdır…

Atmakaraka eğer malefik gezegen ise  yüksek bir ruhsal gelişim  gösterirken,  Benefik Atmakaraka gibi faydalı bir gezegen nispeten düşük bir seviyeyi gösterir. Malefic Atmakaraka, Vimsottari dasa  olarak acı çeker.

Atmakaraka'nın yerleştiği burç Narayana dasası sırasında büyük başarılar elde edilir kişi ruhsal olarak meyilli ise, Atmakarakanın dasası faydalı olabilir.

Retro Atmakaraka, doğum sebebi olarak köklü bir arzuya geçmiş yaşamdan bir çok işinin yarım kaldığını işaret ediyor. Atmakaraka'nın yanması manevi bir fikir verir.

Atmakaraka’nın Mahadasha’sı, ancak Atmakaraka’ya bulaştırıldığında sorunlu olacaktır..  Yükselen ikizler olup Venüs Atmakaraka  olan kişi Venüs dasha da evlikte ortaklıklarda ve çocukları ile ilgili ciddi  imtihanlara değişimlere maruz kalır…

Yogini Dasha

 

Yogini Dasha'nın toplam süresi 36 yıldır. Sekiz Yogini Dasha yani Mangla, Pingala, Dhanya, Bhramari, Bhadrika, Ulka, Siddha ve Sankata var. Mangla bir yıl, Pingala iki yıl, Dhanya üç yıl, Bhramari dört yıl, Bhadrika beş yıl, Ulka altı yıl, Siddha yedi yıl ve Sankata.

 

MANGLA DASHA süresi bir yıl olup  Ay'dır. dasha sırasında, bir kişi sakin ve saftır. Böyle bir kişi dini faaliyetlere eğilimlidir. İyi ve saf düşüncelerle ilgilenir

 

PİNGALA DASHA süresi iki yıldır. Güneş, agresif bir gezegendir. Bu nedenle, kişide hastalıklara, kalp sorunlarına ve saldırganlığa neden olur.

 

DHANYA DASHA süresi üç yıldır. Lord Jüpiter.  dasha uğurlu kabul edilir. ilerleme ve başarıya ulaşır. Jüpiter din ve maneviyat için karaka gezegenidir. Bir insanı haclara ve doğru bir yola götürür.

 

BHRAMARİ DASHA süresi dört yıldır. Mars,  kişinin hayatında ikileme neden olur. Mars agresif bir gezegendir. İftira, adanmışlık ve yer değişikliğine neden olabilir. Bazı bilim adamlarına göre, Bhramari dasha aile hayatında sorunlara neden oluyor.  çaba ve cesaretle başarı sağlar.

 

BHADRİKA DASHA süresi beş yıldır. Merkür, Bu dasha hayatınıza destek ve sevgi getiriyor. Böyle bir insan birçok arkadaş edinir. Etkili insanlar ve azizler tarafından saygı görür ve kutsanır.

 

ULKA DASHA Satürn'ün Dasha'sıdır. Altı yıl kalır. Bu dasha kitle imha silahlarıyla karşılaştırılır. Bu dasha'nın uğursuz olduğu düşünülmektedir. Bir kişi bu dasha sırasında para, şöhret ve nakil kaybedebilir. Ailede stres ve anlaşmazlıklar olabilir.

 

SİDDHA DASHA Venüs'ün Dasha'sı. Yedi yıla kadar uzar. Bu uğurlu bir Dasha olarak kabul edilir. Bu dasha sırasında, bir kişi mutlu ve şanslı. Ayrıca terfi ettirilebilir.

 

SANKATA DASHA Rahu'nun Dasha'sıdır. Bu dasha'nın süresi sekiz yıldır. kişiye zenginlik, şöhret ve tanıtım sağlar. Böyle bir kişi aileden ayrılabilir. Böyle bir kişi genellikle inatçıdır.


31 Ocak 2019 Perşembe

Rahu maha dasha



Rahu Dasha : Satürn'den sonra belki de en korkunç 2. dasha 

Genelde Rahu Mahadasha ile Rahu Antardahs iyi sonuç vermez. Rahu'nun bu kötü alt dönemi, yılan korkusu, ailevi uyumsuzluk, zihinsel depresyon, sudan korkma, intihar eğilimi, arkadaşlarla kavga, kötü arkadaşlıklar ve diğer kadınlarla yasadışı ilişkiler getirebilir.

Rahu gezegeni Akrep burcunda veya Yay burcunda zayıflama içinde yer alıyorsa Rahu Antardaşa döneminde hayata birçok zararlı olay getirecektir.

Rahu Mahadasha ve Satürn Antardasha

hayatınızın en sert dönemidir diyebilirim. Hem Satürn hem de Rahu doğaları gereği kötü veya kötüdür . Rahu Dasha ve Satürn'ün Antardasha döneminde son derece zararlıdır.

Rahu Mahadasha ve Satürn  Antardasha'dan geçiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Özellikle sizi hapishaneye düşürebilecek hukuki sorunlardan kaçınmaya çalışmalısınız.

Rahu ve Satürn döneminde sağlık sorunları, iflas, kayıp iş, düşmanlık, ailevi uyumsuzluk, yakın ve sevgili ölümü, evlilik ayrılığı, çocukların sağlığı olabilir.

 

Rahu Mahadasha ve Jüpiter Antardasha

Rahu Mahadasha ile Jüpiter Antardasha genellikle iyidir. Zenginlik, bilgi, güzel kadınlarla evlilik, manevi kazanımlar ve sosyal statü vb. Getiriyor Jüpiter gezegeni haritada yeterince güçlüyse, hayatta pek çok yararlı sonuç getirecektir.

Rahu Mahadasha ve Guru Antardasha sırasında çocuklarla ilgili uzun para, borçlar, doğa desteğinden yoksun engeller ve hırsızlık yaşanıyor

Rahu Mahadasha ve Ketu Antardasha,

 kişi için son derece tehlikelidir. Rahu Dasha ve Ketu Antarsasha sıtma, yılandan korkma, hırsızlık, siyasi ve bürokratik halkla tartışma gibi hastalıkları beraberinde getirir.

Rahu Dasha ile Ketu Anardasa ev içi kavgalar, boşanma, kardeşlerle ayrılık, yanlış anlama, servet kaybı, yer değişikliği ve yalnızlığı davet ediyor.


Rahu Mahadasha ile Güneş Antardaşası,

Güneş gezegeni Satürn, Mars, Rahu ve Ketu'dan etkilendiyse iyi değildir.

 Rahu ve Güneş döneminde kişi düşmanlık, hukuki sorunlar, siyasi, idari veya bürokratik insanlarla anlaşmazlıklar yaşayacaktır. Yangın ve elektrikten korkma, zehirden kaynaklanan tehlike, sağlık sorunları ve gözle ilgili sorun olabilir.

İşle ilgili sorunlar bulabilirsiniz. Krediniz başka birine gidecek. Bu işte rütbe düşebilirsin. Güç, mevki ve otorite azalacak.

Rahu Mahadasha ve Ay Antardasha

 Ay gezegeni zihni ifade eder. Dolayısıyla, Ay gezegeni Satürn, Rahu, Mars, Güneş ve Ketu gibi negatif gezegenlerden etkilenirse, kişi olumsuz etkiye sahip olacaktır. kişi zihinsel depresyon, anksiyete, korku, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk ve akılla ilgili herhangi bir şey yaşayacaktır.

 Kişi bir karar alamayacak. Öfke, kişinin bir parçası olacaktır. Akrep'te Ay zayıflarsa intihar eğilimi olasılığı vardır.

 Astrologun haritadaki birkaç dosha'yı da hesaplaması gerekir. Kemdrum Yoga, Vish Yoga ve Grahan Dosh gibi Graha dosha varsa kişi daha fazla acı çekecektir

Rahu Mahadasha ile Ay dönemi, aile anlaşmazlığı, para kaybı, insanlarla fikir ayrılığı, duygusal ilişkide problem vb.

 Rahu Mahadasha ve Mars Antardasha

 Mars'ın Antardasha'lı Rahu Mahadasha, yüceltilmiş, kendi burcuna ve dost burcuna vb. Yerleştirilirse faydalı sonuçlar getirecektir. Mars gezegeni Jüpiter tarafından açılıysa, kişi maceracı bir karar alacaktır.

 Mars'ın faydalı gezegenlerle birleşmesi iyi bir sonuç sağlar. Bununla birlikte, Rahu Dasha ile negatif Mars Antardasha, kişiye büyük ölçüde zarar verebilir.

 Kişi bol miktarda maddi kayıp, sosyal rezalet, işsizlik, düşman, polis davası, yangın tehlikesi ve yer değişikliği vb. Olabilir.

Rahu Mahadasha ve Venüs Antardasha

 

Rahu Mahadasha ve Venus Antardasha, deneyimlerinin en zor zamanlarından biridir.

Düşmanlık en yüksek seviyesine ulaşır. Kişi büyük olasılıkla isyan, aile anlaşmazlığı, skandal, hapis cezası ve hatta köyden, şehirden ve ülkeden ayrılmaya maruz kalır.

Alt sınıf insanlar sizinle savaşacak. Rahu Mahadasha ile Shukra Antardasha sizi mülk satmaya zorlayacak. İstenmeyen korku, kişinin hayatının bir parçası olacaktır.

 

Rahu Mahadasha ve Merkür Antardasha

 Rahu Dasa ve Merkür Antardasha genellikle kişiye iyi sonuç verir. Kişi mesleki başarıya, finansal faydalara, yeni ev satın almaya, yurtdışına seyahat etmeye, itibara, iletişimde başarıya ve sağlık yararlarına sahip olabilir.

 Merkür gezegeni İkizler, Başak, Terazi, Oğlak ve Kova burcuna iyi yerleştirilmişse çok faydalı olabilir.

Merkür gezegeni, mükemmel sonuçlar elde etmek için Mars, Rahu, Ketu ve Satürn gibi kötü gezegenlerden arınmış olmalıdır.

1) Rahu değişimin jenerik ajanıdır, genellikle dasha değişiklikleri, hareketleri, seyahatleri ve koşulların hızlı değişikliklerini getirecektir.

 2) Hareketli burçlarda Rahu - Koç, Yengeç , terazi ve oğlak burcu diğer burçlardan daha fazla değişiklik getirecek, aynı şekilde rahu 1,4,7'de ve 10. daha fazla değişiklik verecek

 3) Rahu Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi ve Kova burcunda güçlüdür. Tüm diğerlerinde, yıldız Haritasında  işlevsel bir iyiciyle birleşmediği sürece zayıf ve nispeten olumsuz sonuçlar verir.

 4) Kişisel gözlemlerime göre, Rahu Kova ve Başak'ı yönetiyor. Bu nedenle Boğa, İkizler burçları için bir yogakaraka görevi görür.

 5) Rahu, Jüpiter'in burcunda iyi değildir, ancak Jüpiter'in  (nakshatralar) iyi sonuçlar verme eğilimindedir.

 6) Eğer Rahu aynı nakshatrada bir gezegenle birlikteyse ve diğer gezegen güçlü bir iyiciyse… .rahu kendi daşasında mükemmel sonuçlar

verirken, diğer gezegen kendi daşasında kendisini tam olarak ifade edemiyor olacaktır..

 

7) Rahu, 8. ve 12. evde, malefiklerden ve güçten düşürülenlerden (akrep ve yay ) etkilenmişse şiddetli olabilecek, karışık sonuçlar verir.

 

9)  Rahu Nakshatra'da oturan Merkür kendi dasha'sında son derece öngörülemez hale gelebilir ve kötü bakıldığında,

özellikle Merkür  retrograd ise sonuçlarda çok kötü olabilir.

 

10) Rahu, bir satürn arkadaşı oğlak burcunda kendini kontrol altında hissettiği ve etkilerinin çok fazla “satürnine” dönüştüğü durumlarda iyi sonuçlar verme eğiliminde olmamasına rağmen

 

11) Rahu ve Satürn aynı evde iyi DEĞİLDİR. 11'inde bile büyük kardeşler ve arkadaşlarla kazançlar ama problemler verebilir. Kötü şöhretli “Shraapit” Yoga, yararlı yönler yoksa ve birleşim 5 derece içindeyse korkunç olabilir. Rashi mevduat sahibi zayıfsa, tehdit edici olabilir

 

12) 8.evdeki Rahu ve Satürn skleroz ve felce neden olabilir. 12. sırada iyi bakılmadığı takdirde uzun süre hastanede kalmaya / hapsedilmeye neden olur. Bununla birlikte, Satürn işlevsel bir fayda sağlıyorsa, sonuçlar o kadar da kötü değildir

13) Rahu 42 yaşından sonra daha iyi sonuçlar verme eğilimindedir

14) Rahu, Satürn'ün nakshatrasında ve Satürn'de işlevsel bir fayda sağladığında, SADECE çok çalışmadan ve mücadeleden SONRA iyi sonuçlar verecektir.

15) Rahu'nun en iyi geçişleri 3,6 ve 11 olsa da TÜM Kaam trikona (3, 7 ve 11) ve Artha trikona bhaavas'ta (2, 6 ve 10) iyi sonuçlar verir ve moksha trikona ve bhagya trikona bhavas'ta kötü sonuçlar verir.

16) Rahu kendisinden 9. geçişte KÖTÜ'dür (Rahu için marana karaka sthana)

https://www.youtube.com/channel/UCO9HtuMDnLYEM2_914Ec-Iw?view_as=subscriber

https://www.astrolojikozmik.com/





12 Ocak 2019 Cumartesi

Satrün maha dasha


Satürn Mahadasha - 

Vishomttari Satürn Mahadasha

dokuz gezegen arasında yargıçtır. Dolayısıyla Satürn, yasadışı, yasadışı ve gayri meşru faaliyetlere karışan insanları çok sert bir şekilde cezalandırıyor. Satürn gezegeni adaletsizliğe az da olsa tahammül etmiyor.

19 yıllık acılar, keder, ıstırap, başarısızlık ve dava

Mahadasha sırasında Satürn gezegeninin olumsuz etkisinden dolayı baltalanmış olabilirsiniz. Genel olarak, Satürn'ün kötü mahadaşasına sahip insanlar farklı türden problemler ve engellerle karşılaşırlar.

Shani mahadasha o kötü olan . Sağlık sorunları, hem taşınır hem de taşınmaz mal kaybı, kardeş kavgaları, evsizlik, aldatmacalar, güvenilir arkadaşlardan yoksunluk, soygun, hırsızlık, evlilik anlaşmazlığı, dava, düşmanlık, muazzam krediler, yasal ceza, ilahi ceza, mesleki başarısızlık, kayıp getirebilir. gelir kaynağı ve istenmeyen seyahat vb.

Bu yazıda yükselen göre hem iyi hem de kötü sonucu açıklayacağım.

 

Yükselen Koç – malefik Boğa Burcu - hayırsever

 

İkizler Yükselen – iyilik Yükselen Yengeç - malefik

 

Aslan Yükselen – malefik Yükselen Başak - hayırsever

 

Terazi Yükselen – hayırsever Yükselen Akrep - malefik

 

Yay Yükselen – malefik Oğlak Yükselen - iyilik

 

Kova Yükselen – hayırsever Yükselen Balık - malefik

1) Satürn mahadasha veya hatta bir dereceye kadar 36 yaşından önce faaliyet gösteren antar, Satürn iyi yerleştirildiğinde ve işlevsel bir fayda sağladığında bile genellikle zorluklar ve tıkanıklıklar verir

2) Satürn, D1'de 8 derece içinde Mars veya Rahu ile birleştiğinde, neredeyse onun dashas'ında kötü sonuçlar verecektir.

3) 12. evde Satürn, özellikle ayırıcı burçta (Koç, Aslan ve yay - ateş burçları) çok kötü sonuçlar verecek ve hayatta büyük bir çöküş sağlayacaktır. Hatta bir skandal, iflas veya hakaret / mahkeme davası / hapis olabilir

 4) En iyi yerleştirmeler elbette 3,6 ve 11'dir çünkü upachyaas… 10. sıradakiler zor olabilir… kariyerde gecikmeye neden olabilir… etkilenmişse kariyeri ve imajı yok edebilir… yüceltilirse / kendi evine sahipse ve iyi huyluysa bir kişiyi baş dönmesine neden olabilir yükseklikler işlevsel zararlı olsa bile… örneğin yükselen Aslan… Satürn, 6 ve 7'ye sahip olan malefiktir… ama eğer satür, Venüs ve jüpiter ile Boğa burcunun 10. evine (dost burcu) yerleştirilirse, profesyonel yaşamda, özellikle de bankacılık sektöründe bu büyük artış sağlayabilir belirli örnek

5) Bununla birlikte, Satürn - güneş tam karşıtlığı 1-7 ekseninde ise, evlilik neredeyse kesinlikle reddedilir veya aşırı derecede gecikir (> 42 yaş)

 6) Satürn, Koç, Yengeç, Aslan ve Akrep burçlarında tedirgin hissediyor ve bu burçlarda daha fazla gecikme ve mücadele verme eğiliminde.

7) Satürn ile kavuşum Ketu (özellikle aynı nakshatra), bir kişinin kariyeri için oldukça olumsuzdur ve güçlü bir Jüpiter veya Venüs'ten etkilenmediği sürece, böyle bir kombinasyon bir bireyin kariyerinde büyük zorluklar getirecektir. Mars karışıma katılırsa, kariyer tamamen zor olacak ve kişi küçük geri dönüşler için çok uğraşmak zorunda kalacak ve işte her zaman zorlu bir ortama sahip olacak.

 8) Satürn kavuşum Güneş 8 derece içinde olmadığı sürece (yanmaya neden olur) çok kötü değildir. Tipik olarak bu tür insanlar görevi ciddiye alır ve disiplinli bir yapıya sahiptir. Satürn, burçta Mars, Rahu veya Ketu ile yakın birleştiğinde oldukça negatiftir.

 9) Satürn'ün Ay ile yakın kavuşumu iyi değildir ve çoğu zaman kişiye depresyon ve yalnızlık verme eğilimindedir. Bu tür insanlar dünyanın yükünü tabiri caizse omuzlarında taşırlar ve genellikle hemen her zaman ciddi bir ifadeyle görülür. Bununla birlikte, her iki gezegen de güçlü olduğunda (Ay ve Satürn) ve her ikisi de Jüpiter'in bir yönü ile birlikte 4. ev ile ilişkiliyse, kişi kitlelerin sevgilisi olabilir ve kitlesel şöhret kazanabilir. (Kitleler ve popülerlikle ilgili 4. ev ve kitleler için Satürn Karaka'dır. Ay, bir kişinin şöhreti ve imajı için Karaka'dır)

 Satürn Mahadasa kişinin hayatında 19 yıl kadar uzun süre koşar. Bu halkalı gezegen karma, sıkı çalışma, sınırlamalar, hırs, disiplin ve uzun ömür ile ilişkilidir. Satürn özellikle işçiler, çalışanlar, engelliler, yaşlılar, hastalıklar ve eklem ağrısı ile ilgilidir.

Satürn Mahadasa genellikle ruhsal yolculukta bir işaretleme dönemidir. Bu dönemde birçok guru ve lider doğar ve yaratılır. Satürn, karmanızla uyumlu olarak zorluklar ve sonuçlar verir. Başarı verir ama başarıya giden yolculuk, sizi mütevazı ve temelli kılmak ve elde ettiğiniz şeye değer vermek için sorunsuz değildir.

Satürn üzerinde zararlı bir etki varsa, bu dönemin kariyer ve profesyonel yaşamda da pek çok engeli olabilir.  aynı zamanda aile ve kardeşlerle ilişkilerde sorunlar yaşayabilir. Bu dönem, artan saldırganlık, kıskançlık, tartışmalar ve mide sorunları ile işaretlenmiştir.

 

Satürn Mahadasa'da Merkür Antardasa

Dasa'daki Merkür, haritada Satürn'ün olumsuz etkisini biraz dengeler. Yerli toplumda daha iyi bir imaj kazanır ve iyi konforlara sahiptir. Bu aynı zamanda ticari büyüme için olumlu bir aşamadır. daha hayırsever, entelektüel ve bilge hale gelir ve ayrıca tüm zorlukları verimli bir şekilde ele alır. Bu dönemde mesleki alanda da bazı başarılar elde edilebilir.

 

Satürn Mahadasa'da Ketu Antardasa

 bu Dasa sırasında yabancı bir ülkeye seyahat eder. Manevi eğilim de bu dönemde güçlenir. Bu Dasa'nın zararlı etkisi, kişiyi içeriden zayıflatır. Hayatta bir miktar huzur ve tatminsizlik devam eder ve aile içinde pek çok çatışma yaşanır. , din ve maneviyatla daha fazla ilgilenmeye başlar.

 

Satürn Mahadasa'da Venüs Antardasa

 

Bu Antardasa, kişinin hayatını eninde sonunda yoluna sokar ve hayata olumlu bir yön verir. Satürn olumlu bir konumdaysa,  mutlu bir evli hayatın tadını çıkarır ve sevdikleriyle çok zaman geçirir. ayrıca lükslere ve konfora çok para harcıyor. Bu süre zarfında kariyer de yükselir.

 

Satürn Mahadasa'da Güneş Antardasa

 Meslek hayatındaki bazı engeller başarıyı engellemeye devam ettiği için bu pek de olumlu bir dönem değil. Native ayrıca babayla çatışmalar yaşar. Otorite ile ilgili bazı sorunlar bu dönemde başlar. yanlış suçlamalara ve aileden kopmaya karşı savunmasız hale gelir. Bu Dasa aynı zamanda sağlığa zarar verir ve bazı zihinsel sıkıntılar kişiyi heyecanlandırır. Ateş, baş ağrısı ve kalple ilgili sorunlar gibi sağlık sorunları da bu dönemde ortaya çıkar.

 

Satürn Mahadasa'da Ay Antardasa

 Bu Antardasa, kişinin yaşamı üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratır. Bu dönemde huzursuzluk ve kopma hissi yaşanır.  öncelikle ilişkilerde artan mesafe ve kariyerdeki sorunlar nedeniyle depresyon ve zihinsel gerilimlerden muzdariptir.  zayıf fikirli ve yalnız hissediyor. Bu dönemde düşman sayısı da artar. Bazı finansal iniş çıkışlar da devam ediyor..

Satürn Mahadasa'da Mars Antardasa

 

Mars, kişide saldırganlığı ve otorite ve tahakküm hissini artırır. Bu doğal olarak ilişkileri bir dereceye kadar etkiler. Bu dönemde aşırı sert ve çabuk sinirlenmekten kaçınmanız önerilir. Bu Antardasa aynı zamanda eşle çatışmaya da yol açar ve ayrılığa neden olur. Deri ile ilgili bazı alerjiler de kişi için devam eder. Düşmanlar da zarar vermeye çalışır. Dahası, kariyerdeki bazı kayıplar da hayattaki hedeflere doğru ilerlemeyi bozar.

 

Satürn Mahadasa'daki Rahu Antardasa

 

Bu dönemde bazı gereksiz çatışmalar yaşanır. Şüpheler ve engeller, kişinin başarıya giden yolda yürümesini engeller. bu dönemde gerçekten çok çalışmak zorundadır, bu nedenle doğal olarak bazı zihinsel sıkıntılar ve gerginlikler de yaşamda hüküm sürer. Kariyerde ve pozisyonda da bazı düşüşler gözlenmektedir. Düşmanlara karşı saldırgan olmaktan kaçınmalısınız. Olumlu bir kayda göre, Dasa sırasında da sıklıkla yurt dışına gider.

 

Satürn Mahadasa'da Jüpiter Antardasa

 Jüpiter, faydalı bir gezegendir ve Satürn gibi, aynı zamanda bilgelik ve maneviyatla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Jüpiter, Satürn'ün olumsuz etkisini ehlileştiriyor.  bu dönemde düşmanlarla savaşmak için çok fazla irade, zeka ve cesaret kazanır. Bilgi ve bilgelik, Jüpiter'in hayırlı varlığının bir sonucu olarak da güzel bir destek alır. Mutluluk aynı zamanda aile hayatınıza da geri döner. Kariyer de sonunda doğru yola girmeye başlar. 


Ketu maha dasha






Ketu'nun (Güney Düğümü) Genel Etkileri

Ketu ve Maha dasası (MD) üzerindeki bazı genel etkiler. Daha önce bahsedildiği gibi, bunlar doğası gereği geneldir. Herhangi bir bireysel yıldız falında çok sayıda faktörün belirli bir yıldız falının nihai sonucunu etkileyeceği ve bu nedenle 'Genel' kuralların her bir yıldız haritasında körü körüne uygulanamayacağı şeklindeki sorumluluk reddi beyanıyla geniş kapsamlı olarak bireysel yıldız haritasına uygulanabilir.

 

1) Ketu MD, Yengeç, Aslan, Akrep ve Balık gibi yükselen ve rashi (ay burcu) olan bireyler için daha iyi olacaktır.

 

2) Oğlak yükselen için, ketu  11. evi yönetir ve güçlü bir Mars tarafından bakıldığında, parasal kazançlar sağlayabilir.

 

3) Ketu herhangi bir yoga karaka gezegeniyle birleşir (örneğin Yengeç / Aslan yükselenleri için mars ve Satürn tarafından yönetilen yükselenler için Venüs) MD'sinde mükemmel sonuçlar verecektir.

 

4) Tipik olarak Ketu kavuşumu Jüpiter, dengeli ve ruhsal bir düşünce süreci, yaşamda tatmin ve bir burçtaki 2. ev veya 11. ev ile ilgili ise, büyük parasal kazançlar veya para girişi sağlayan çok iyi bir kombinasyondur.

 

5) Bunun tersine, Ketu Satürn ile veya Satürn ile aynı nakshatra ile kavuşumda (Satürn'e üçgen), yaşamda kemer sıkma eğilimi olan, bağımsız ve ciddi bir zihin verir.

Venüs karışıma dahilse, maddi zevkler için karaka ise Satürn-Ketu-Venüs'ün kombinasyonu, dünyevi rahatlıklara karşı bağımsız bir zihniyete sahip aziz gibi bir insan üretebilir.

 

6) Satürn, Ketu ile yakın bir şekilde kavuşur ve Jüpiter veya Venüs gibi bir iyicinin hiçbir yönüne sahip olmaması,  kariyerinde kesinlikle ciddi sıkıntılar yaratacaktır (Satürn işin karakasıdır ve ketu, moksha'nın bir karakasıdır veya dünyevi zevk arayışlarının kaybıdır.

 

7) Ketu Akrep ve Yay burcunda ve Balık burcunda Mooktrikona'da yüceltilmiş sayılmalıdır.

 

8) Ketu Boğa ve İkizler burcunda zayıflatılmış kabul edilmelidir.

 

9) Ketu birleştiği herhangi bir gezegenin enerjisini içselleştirecektir. Örnek - Ketu ile kavuşan Mars, Mars'ın enerji seviyelerini büyütecek, ancak öfke / ego veya saldırganlığı şişirmek yerine, bireyi duygularda yüksek düzeyde kontrol edecek ve kişi, enerjisini ulaşmak için belirlediği herhangi bir hedefe kanalize edebilecektir.

 

10) Ay'lı Ketu, güçlü konsantrasyon güçleri ve duygular açısından soğuk ve bağımsız görünen bir kişilik verir. Bu kombinasyon Boğa veya Aslan gibi sabit bir burçta meydana gelirse, kişi duygusal doğasında son derece sakin ve soğuk görünecektir.

 

11) Merkür içeren Ketu, eğer Merkür güçlüyse ve kişi iyi bir avukatlar, profesörler ve araştırmacılar için iyi bir analitik ve nüfuz edici zihne sahipse, iyi matematik becerileri verecektir.

 

12) yükselende ve veya aya yakın Ketu da psişik / sezgi güçleri verir

 

13) Ketu ve Mars 1'inci, 6'ncı, 8'inci veya 11'inci evlerde birleştiğinde (özellikle 5 derece içinde), kaza / ameliyat olasılığı çok yükselir. Bu kombinasyon Jüpiter / Venüs'ten etkilenmiyorsa ve Satürn'den etkileniyorsa, kaza / yaralanma yoğunluğu olarak ölümcül olabilir.

 

14) Ketu MD genellikle bir kişinin kariyerinden ve genel gelişiminden memnun olmadığı 7 yıllık bir dönem getirir. Tipik olarak her türden değişiklik hiç kolay gelmez ve bir kişi hayattaki statükoyu değiştirmekte zorlanabilir.

 

15) Ketu MD sırasında, Ketu bir haritada Satürn, Ketu, Rahu veya Mars'ın doğum derecesi üzerinden geçiş yaptığında, özellikle ani bir doğada olumsuz olaylar beklenebilir.

 

16) Yukarıdaki 15. maddeye göre, Ketu bir gezegenin üzerinden geçtiğinde, hükümdarlığıyla ilgili ani etkiler tahmin edilebilir. Örnek Ketu MD çalışırken 9. evin lordu üzerinden geçiş yapan Ketu, baba / patron / guru veya işverenle ilgili çok ani etkileri tetikleyebilir.

 

17) Ketu kendi nakshatrasında (Koç, Aslan ve Saggi'nin ateşli burçlarında 1. nakshatra olacak) çok yoğunlaşır. Ayrıca, böyle bir ketu, kişiyi söz konusu bhaav'ın işaret ettiği göreceli veya anlamlardan ayırma eğilimindedir. Yükselen Aslan örneği, eğer Ketu kendi nakshatrasında saggi içindeyse, Ketu'nun çocuklarla ilgili problemler verme eğilimi olacaktır (5.bhaav) ve eğer Jüpiter 5.'in lordu hasta / zayıfsa, Ketu verebilir  çocuğuyla ilgili trajik sonuçlar (özellikle erkek çocuk)

 

18) Ketu, ani olaylar ve kazalar için bir karakadır. Bhaav Madhya'ya yakınsa (evin en etkili noktasına yakın) pozisyonu 6. ve 8. evdir (evin en etkili noktasına yakın) her zaman bir kişiyi kaza ve yaralanmalara / ameliyatlara yatkın hale getirme eğiliminde olacaktır.

 

19) Ketu, Güneş veya Ay ile kavuşumda göz / görme ile ilgili sorunlar yaratabilir. Güneş ile birlikte yaşamda kemik kırılmalarına ve omurga ile ilgili sorunlar sağlar. Güneş ve ketu birleşik ve iyi yerleştirilmiş / güçlü ise, bir kişinin Ego ve doğası son derece ruhsal ve dengelidir ve babaları da ruhsal olarak eğimli bir kişi olabilir.

 

20) Materyal başarılar için en iyi Ketu pozisyonları 3., 6. ve 11. sıradır. Ruhsal ilerleme için 12.evdeki Ketu, güçlü ve Jüpiter veya Satürn'den bakıldığında harikadır.

 

21) Ketu, 8. evde oldukça dengesiz ve patlayıcıdır ve bir kişiyi, nihayetinde kişi ve mali durumu için sorun yaratabilecek gizli eylemlere / şüpheli eylemlere önceden tahsis eder.

 

22) Ketu-Güneş-Mars hepsi 6. veya 8. evde birleştiğinde, Ateş / silahlardan ve hatta vahşi hayvanlardan ölüm ve yıkım olabilir.

 

23) Ketu, Jüpiter, Satürn ve Venüs ile birleştiğinde, yüksek mertebeden bir azizi öngörür

 

24) Rahu'da olduğu gibi, Ketu'nun rashi ve Nakshatra emanetçisinin yerleştirilmesi ve saygınlığı, Ketu'nun bir yıldız haritasındaki nihai sonucunu belirlemek için Ketu'yu birleştiren ve ona açı veren gezegenlerle birlikte hayati önem taşır. Dipositörlerin saygınlığı ve yerleşimi ne kadar güçlü olursa, Ketu'nun dasalarında sağlayacağı daha iyi sonuçlar

 

25) Genel olarak Ketu, Mars gibi davranacak ve bu nedenle Mars'ın burçtaki saygınlığı ile birlikte Yogas Mars'ın burçta yer alması Ketu'nun sonucunu belirleyecektir.

 

26) Ketu dasa Merkür ve venüs bir haritada negatifse, 7 yıllık Ketu, Ketu başka türlü iyi yerleştirilmiş olsa bile düşük performans gösterme eğiliminde olacaktır.

 

27) 7. eve yerleştirilen Ketu, evlilikte gecikme yaşanmasına ve evlilikten sonra bile evlilik / partnerle ilgilenmemesine neden olacaktır. Bu Ketu da Venüs ve Mars kavuşumundaysa, evliliği ve eşini olumsuz yönde etkileyecek olan kişide fiziksel arzulara karşı tam bir ilgi eksikliği olacaktır.

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCO9HtuMDnLYEM2_914Ec-Iw?view_as=subscriber

https://www.astrolojikozmik.com/

https://www.instagram.com/astroloji_kozmik/?hl=tr