vipreet raja yoga

vipreet raja yoga

çok bilinen yogalar diğer bazı önemli kombinasyonlar aşağıda listelenmiştir. tüm gerekli kombinasyonlar oluşmasa bile, bazı zamanlarda dasanın sonuçları hissedilebilir. fakat yoganın tam olarak oluşması için tüm gerekli kombinasyonlar var olmalı ve katılımcı gezegenler güçlü olmalıdır.

vipreet raja yoga


vipreet raja yoga


“6, 8 ve 12 kapalı kadersel evlerin efendileri, 6, 8 ve 12 evler ortaklaşa ya da ayrı ayrı yerleşmesi durumunda ya da yönetici gezegenlerin diğerleriyle bağlantısı olmaması kaydıyla, 6 ya da 8 ya da 12 evlerle bağlantılı herhangi bir şekilde olması durumunda…


6 ya da 8 ya da 12' evlerde gezegen olmaması durumunda karma evler yöneticileri 3 /6/10/11 yerleşmesi de raja yoga olup kişi bir kral olacak ve çok servet sahibi olacak ve hayatından zevk alacaktır. ”

şimdi, bu yogalara neden astrolojinin babası tarafından sage parashar tarafından önem verilmediği sorusu ortaya çıkmaktadır

vipreet raja yoga    harsha yoga


6. evin efendisi 8. ya da 12. eve yerleştirildiğinde harsha yoga oluşur.

harsha yoga'da doğmuş olan insan mutluluk, zevk iyi şans ile hitap etme yeteneği olacaktır güçlü adalet anlayışı ile düşmanlarının üstesinden gelecek ve şanlı ve seçkin insanlar ile arkadaş dost olacak günahkar davranışlarda bulunmaktan korkacak. zenginlik, ihtişam, güvenilir arkadaşları olup şöhreti ile ve gurur duyacağı evlatları ve oğlu olacak.


1.harsha yoga, 8. evde 6. efendi yerleşimi ile oluştuğunda yaralanmalara sebep olur.


harsha yoga, 12. evin lordunun 12. eve yerleştirilmesiyle oluştuğunda, sağlık sorunları vermez, ancak sert rekabet yaratan ve sizin hatalarınızdan en iyi şekilde yararlanan çok güçlü düşmanlar verir.

politikacılar gibi, çoğu zaman da rakiplerinin beklenmedik faydalarından yararlanır.

sarala yoga

8. ev lordu 6. ya da 12. evlere yerleştirildiğinde sarala yoga oluşur.


sarala yoga'da doğan kişi uzun ömürlü, kararlı, korkusuz, müreffeh olacak ve öğrenmeye hevesli meraklı olacak , çocukları sayesinde zenginliklere sahip olacak. girişimlerinde başarı elde edecek, düşmanlarının üstesinden gelebilecek güce enerjiye sahip olacaktır , iflas etse dahi küllerinden yeniden doğacaktır..


sarala yoga, 6 ev düşmanlar ve gelişim evine 8. lordun yerleştirilmesiyle oluştuğunda, düşmanları yenerek ün kazanır, ancak aynı zamanda aileden akrabalardan biri onlara yara vericektir.

sarala yoga isyancılar ve güçlü kralların burçlarında veya bir başka deyişle sarala yoga kişinin toplumda güce sahip oldukları bulunmuştur.

vımala yoga

12. evin efendisi 6. lord veya 8. evin içine yerleştirildiğinde vimala yoga oluşur.

vimala yoga'da doğan kişi çok az para harcayacak ve çok para kazandıracak. çevresin le iyi geçinecek herkese iyi olacak. mutlu ve bağımsız olacak ve saygın bir mesleğe ya da davranışa sahip olacak ve iyi nitelikleri ile tanınacaktır. diğer önemli etken ise babadan yüklü miras kalacağını gösterir..

umarım zihninizdeki bazı karışıklıkları gidermişimdir, ancak astroloji mümkün olduğunca haritayı ve ruhu kuralları okumaktan ibarettir.

subha yoga


eğer yükselende benefikler veya yükselen “subha kartari”31 varsa - 12. ve 2. evlerde benefikler – bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi güzel konuşur, iyi görünümlüdür ve karakterlidir.


kartari literatür olarak anlamı “makas”dır. 12. ve 1. evler onun üzerine makas atan evlerdir. eğer evden


itibaren 2. ve 12. evlerde benefikler var ise buna subha (benefik) kartari denir. malefiklerin aynı yerde olması papa (malefic) kartari oluşmasına neden olur. herhangi bir evdeki subha kartari bu evin özellikleri

için faydalıdır ve papa kartari ise bu özelliklere zarar verir. subha kartari ve papa kartari aynı zamanda subha kartari yoga ve “papa kartari yoga “ olarak bilinir ve herhangi bir ev veya gezegen için geçerlidir


asubha yoga


eğer lagnada malefikler varsa veya lagna “papa kartari” ye sahipse -12. ve 2. evlerde malefik varlığı-bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişinin çok sayıda arzusu vardır. günahkâr olur ve diğer insanların varlıklarına göz diker.

parvata yoga


eğer (1) kendralara yalnızca benefikler yerleşmiş ise ve (2) 7. ve 8. evler boş veya yalnızca benefikler varsa bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi talihli, güzel konuşan, ünlü, yardımsever, kolay ilerleyen ve mizah seven biridir. parvata dağ anlamına gelir.


kaahala yoga


eğer (1) 4. evin lordu ve jüpiter32 karşılıklı kendra evlerde ve (2) lagnanın lordu güçlü ise bu yoga oluşur. alternatif olarak, eğer 4. evin lordu yücelik konumda veya kendi burcunda ve 10. evin lordu ile beraberse bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi güçlü, cesur, kurnaz ve büyük bir orduyu yönetir. birkaç köye sahiptir. kaahala ölçüsüz/aşırı anlamına gelir. ayrıca, haylaz/haşarı anlamına gelir.


dhaamara yoga


eğer lagna lordu, kendrada yücelik ve jüpiter’den görünüm alıyorsa veya iki benefik gezegen 7., 9., 10. evlerde kavuşum yapıyorsa varsa bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi kraldır ve krallar tarafından saygı duyulur. kişi uzun ömürlü, bilimsel, güzel konuşan ve birçok sanat dalını öğrenmiştir. chaamara at kafasında yeleye benzeyen anlamına gelir. hizmetçiler bunu sallayarak kralların sıcaktan rahatlamasını sağlar (yelpaze gibi). bu temel olarak gücün korunmasına dayanmaktadır.


sankha yoga


eğer (1) lagna lordu güçlü ise ve (2) 5. ve 6. ev lordları karşılıklı kendralara yerleşmiş ise bu yoga oluşur. alternatif olarak, eğer (1) lagna lordu ve 10. ev lordu beraber değişken burçta ise ve (2) 9. ev lordu güçlü ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi zenginlik, eş ve çocuklar ile kutsanmıştır. kişi nazik, saygılı, zeki ve uzun ömürlüdür. sankha deniz kabuğu demektir.


bheri yoga: eğer (1) 9. ev lordu güçlü ise ve (2) 1., 2., 7. ve 12. evlere gezegenler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. alternatif olarak, (1) 9. ev lordu güçlü ise ve (2) jüpiter, venüs ve lagna lordu karşılıklı kendralara yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi zenginlik, eş ve çocuklar ile kutsanmıştır. kişi kral olabilir. ünlü ve karakterlidir. erdemli ve dindardır. zevklidir. bheri davul demektir.

mridanga yoga

eğer (1) gezegenler kendi burçlarında ve trikon ve kendralarda yüceldiği burçta yer alıyorsa ve (2) lagna lordu güçlü ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi kral veya ona eşittir ve mutludur. mridanga güney hindistan'da popüler bir perküsyon aletidir.

sreenaatha yoga: eğer (1) 7. evin lordu, 10. evde33 yücelik konumda ise ve (2) 10. evin lordu 9. evin lordu ile beraberse bu yoga oluşur. bu yoga ile doğmuş kişi ındra’ya eşit büyük bir kral olabilir-tanrıların kralı. sreenaatha çok büyük bir zenginlik ve refahın lordu anlamına gelir. vishnu anlamına da gelir

matsya yoga

eğer (1) lagna ve 9. evde benefikler varsa, (2) 5. evde bazı gezegenler varsa ve (3) chaturasralarda (4. ve 8. evler) malefikler var ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi astrolog veya kâhin olur. kişiliği nazik, karakterlidir ve zekidir. kişi güçlü ve iyi görünümlüdür. ünlü ve bilgili biridir. o bir tapasvi ‘dir(sade, süssüz takipçi). matsya balık anlamına gelir.


koorma yoga: eğer (1) 5., 6. ve 7. evlere, kendi burçlarında, yücelik ve dost burçlarda yer alan benefikler yerleşmiş ise ve (2) 1., 3. ve 11. evlere, kendi burcunda veya yücelik olduğu burçlarda yer alan malefikler, yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi kral olur. dindar ve karakterlidir. kişi mutlu, yardımsever ve ünlüdür. koorma kaplumbağa anlamına gelir.

khadga yoga


eğer (1) 2. evin lordu 9. evde ise, (2) 9. evin lordu 2. evde ise ve (3) lagna lordu kendra ve trikon evlerde ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi yetenekli, varlıklı, eğitimli, talihli, zeki, minnettar ve güçlüdür. khadga kılıç anlamına gelir.


kusuma yoga


eğer (1) lagna sabit burçta ise, (2) venüs kendra evde ise (3) ay trikonda benefikler ile beraberse, ve (4) satürn 10. evde ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi kral veya ona yakındır. kişi yardımseverdir. zevk ve mutluluk ile donatılmıştır. bulunduğu toplulukta liderdir. kişi karakterlidir ve bilgilidir. kusuma çiçek demektir.


kalaanidhi yoga


eğer (1) jüpiter 2. veya 5. evde ise ve (2) merkür ve venüsten görünüm alıyorsa veya kavuşum halinde ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi karakter, mutluluk, iyi sağlık, zenginlik ve bilgi ile donatılmıştır. krallar tarafından saygı görür. kalaanidhi sanat ve yetenek için bir hazine anlamına gelir.


kalpadruma yoga: (1) lagna lordu (2) bu lordun dispozitoru (3) raside dispozitordan sonra gelen ve (4) navamsada olarak düşünün. eğer bu 4 gezegen kendralarda, trikonlarda yerleşmiş ise veya burcunda yücelik ise bu yoga oluşur. bir örnek durumu daha anlaşılır yapacaktır. bu yoga ile doğan kişi kral olabilir. savaşları sever kişi çok zengin, prensipli, güçlü ve naziktir.

kalpadruma cennetteki göksel ağaçlar demektir. bu yoga aynı zamanda paarijaata yoga olarak bilinir. bazı otoriteler bu yogayı daha basitleştirerek, son iki gezegenden birinin kendra veya trikonda veya yücelik burçta ise, bu yogayı oluşturabileceğini ifade ederler. tüm 4 gezegenin de alınması, olması gerektiği gibi, bu yogayı daha az kullanılan yoga yapar.

umarım zihninizdeki bazı karışıklıkları gidermişimdir, ancak astroloji mümkün olduğunca haritayı ve ruhu kuralları okumaktan ibarettir.


DAHA FAZLASI..

Yogalar 3693687007704793951

Yorum Gönder

  1. According to research, social casino gambling grew into a US $3.four billion business in 2016. In 2017 the market scenario will solely improve with US $4.four billion revenue to be expected, according to the info from 파라오바카라 Eilers Research. Blackjack is a sport the place your goal ought to be to obtain a hand that scores as close to 21 as possible. Of course, the totally different variations might have extra situations, so want to} learn the foundations earlier than you begin betting.

    YanıtlaSil

emo-but-icon

Günlük Astroloji Yorumları

Satvik+Rajasık+Tamasıc+Faydaları

Translate

paylasmak güzeldir.

Sosyal Medya

facebook twitter google+ youtube

Blog Arşivi

Popüler Yayınlar

YAYINLARIMIZA ABONE OL

Enter your email address:

by www.astrolojikozmik.com

item