Translate

27 Kasım 2020 Cuma

Psikolojik Ruhsal Astroloji


               Doğum Haritası Psikolojik  Ruhsal Bozukluklar

    Astroloji Ortaya Çıkarıyor

Bir kişinin Doğum haritası, onu neyin hasta ettiğine dair pek çok ipucu verir.

Tüm Ay burçlarının olumlu ve olumsuz etkileri vardır ancak su burçları akıl hastalığına daha yatkındır.

Su burçları çok sempatik ve diğerlerine karşı düşünceli.

 Su belirtilerindeki rahatsızlıklar depresyon, anksiyete, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı,  hastalık veya şizofreniye neden olabilir.

Astroloji, kişinin kendisini tanımasına yardımcı olan ve hayatı değerlendiren bilim dallarından biridir.

Bizi aileyle ilişkilendirir, mali ve sağlık durumu hakkında bilgilendirir, talihsizlikleri öngörür, çabalar için doğru yönü sağlar ve daha iyi bir gelecek için işleri iyileştirmek için içgörü sağlar.

Astroloji, bir insanın tüm sorularını yanıtlayabilir ve ona neyin iyi olduğunu ve neye karşı önlem alması gerektiğini bildirebilir.

Ay, Merkür ve Jüpiter, zihnin sağlığından sorumlu en önemli gezegenlerdir. Doğum haritasının beşinci ve altıncı evleri ile birlikte bu gezegenler herhangi bir şekilde etkilendiğinde, akıl hastalığı ortaya çıkar. 

Ay, zihni, kişinin zekasını yönetir ve eğer Ay debil yerleşimi acı çekerse, zihinsel heyecan veya depresyona neden olur.

Merkür, tüm sinir sistemini kontrol eder, iletişimi, aktif düşünme süreçlerini, zekayı ve Merkür'e yönelik bir rahatsızlık zihinsel dengesizliğe neden olur.

İkizler akıl yürütmenin işaretidir ve Yengeç duyguların ve şiddetli rahatsızlıkların işaretidir, her iki işaret de Astrolojide zihinsel bozukluğa neden olabilir, zihinsel durum kısaca Ay (ZİHNİN KARARLILIĞI), Merkür (SİNİR SİSTEMİ) ve Jüpiter (olgunluk) tarafından değerlendirilebilir. / bilgelik / etik değer).

 

Bu gezegenlerin üçü de bir bireyin haritasında etkilendiğinde, akıl hastalığına yol açan koşullar yüksektir.

Beşinci ev öğrenme, eğitim, mantık ve bilgeliğe karşılık gelirken altıncı ev zihinsel yetenek ve düşünce sürecine karşılık gelir.

Jüpiter'in beşinci evde kendi veya dostane burcunda malefik etki olmaksızın (özellikle on birinci evden) varlığı en iyi sonuçları verebilir.

 Beşinci evde Jüpiter'i olan öğrenciler olağanüstü zeki ve yüksek rütbeli öğrencilerdir.

 Rahu'nun kendi burcunda Başak burcunda ve burcun altıncı evinde kendi konumunda bulunması, kişiyi en verimli işadamları ve aydınlar olmaya yönlendirir. Burcun altıncı evindeki Terazi burcundaki Satürn bile yüksek bir entelektüel seviye verir.

Bununla birlikte, burcun ilk evine yerleştirilen gezegen (kafaya atıfta bulunarak) aynı zamanda Zihinsel sağlığa da eşit derecede katkıda bulunmuştur.

 Kural olarak, her evin yanındaki yedinci evin üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, 1. ve 7., 5. ve 11., 6. ve 12. evlerdeki gezegen, durumu değerlendirmek için keskin bir şekilde gözlemlenmelidir.

Psikolojik bozukluk vakalarının sayısız doğum haritası  inceledikten sonra elde edilen sonuçlara dayanarak, bulgular, bireylere yardımcı olabilecek sistematik olarak aşağıda özetlenmiştir.

 

1. Malefik Ay'a Bağlı Psikolojik Bozukluklar

 

Ay etkilendiğinde zihinsel sorunlar ortaya çıkar. Bunlar zihinsel anormalliklerden nöro-psikotik bozukluklara kadar değişir. Ay, altıncı, sekizinci ve on ikinci eve zayıf bir şekilde yerleştirildiğinde ve zararlı gezegenlerin görünümü veya etkisi altında kaldığında sıkıntı çeker. Ay çok kolay etkilenebilir.

 

 

Güneş'ten etkilenen Ay, kişiyi kavgacı, kendini eleştiren yapar.

Mars'tan etkilenen Ay, kişiyi agresif hale getirir ve aynı zamanda onu şiddetlendirebilir.

Satürn'ün etkilediği Ay, akut depresyona, maniye neden olabilir.

Rahu'dan etkilenen Ay şizofreni, fobi ve intihar eğilimlerine yol açar.

Ketu'nun etkilediği Ay, intihar eğilimlerine ve mantıksız davranışlara neden olur.

Merkür'den etkilenen Ay, depresyona, izolasyona ve intihar eğilimlerine neden olur.

Depresyon, etkilenen Ay ile ilişkili çok yaygın bir sorundur. Ay, yalnızca ilk evde bir düşman burcuna yerleştirilirse ve kişi Ay hakimiyet dönemindeyse durum daha da kötüleşebilir.

Ayın olmadığı ve dolunayın olmadığı gecelerde hastanın durumu büyük ölçüde değişir.

Yengeç burcundaki Jüpiter ile birlikte Ay, kişiyi oldukça duygusal kılar. Yengeç burcundaki Ay burcu aşırı heyecan durumuna ve sık ruh hali değişimlerine de yol açar. Altıncı, sekizinci ve onikinci evde Ay'ın varlığı, bir bireyin yıldız falındaki ani, erken veya zamansız ölümünün göstergelerinden biridir.

 

 

2. ZARARLI MERKÜR  NEDENİYLE PSİKOLOJİK ETKİ

 

Sinir sistemimizi Merkür yönettiği için, sinir sisteminin düzgün çalışması için Merkür yıldız falına iyi yerleştirilmelidir. Sinir krizi, burçtaki konumuna bağlı olarak Merkür ve Satürn kombinasyonu ile kolayca tahmin edilebilir.

Merkür zayıfsa veya herhangi bir zararlı gezegenden etkilenmişse konuşma bozukluğu sık görülür.

Beşinci evdeki zayıf veya retrograd bir Merkür, delilik, zihinsel sorunlara veya zayıf refleks hareketine yol açabilir.

 

. 3. ZARARLI SATÜRN'ÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

 

Satürn, insan gücünü zorlu koşullar altında defalarca değerlendiren, adaleti seven bir gezegendir. Büyük dönem, Küçük dönem burçlarına ve esas olarak belirli bir yıl için geçerli olan yıllık burçlara göre Satürn hüküm sürdüğünde eylemlerimizi sınıflandırır ve sonuçlarını öder.

Satürn tek başına veya burçtaki birinci ve ikinci evde Rahu ile birlikte bir kişiyi bir şekilde uyuşturucu, sigara, tütün veya alkol bağımlısı yapar. Satürn hem kendi başına hem de düşman burcunda kolayca akılsız kararlara, insanlık dışı, ahlaksız veya çılgınca davranışlara yol açar.

Satürn birinci evde ve Mars beşinci, yedinci veya dokuzuncu pozisyonda çılgınca davranışlara yol açar. On ikinci evdeki Ay ile Satürn de çılgın koşullara yol açar.

Satürn, Güneş ile birlikte saldırgan davranışlara, kaygıya, izolasyona ve psikolojik bozukluklara yol açar. Satürn sekizinci evde kötü sonuçlar verir.

 

4. ZARARLI VENÜS'ÜN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

 

Venüs, esas olarak insanların hayatındaki cinsel davranışla ilişkilidir.

Venüs, Başak burcunda zayıflamıştır ve burcun altıncı evinde iyi değildir.

Yengeç burcunda aşırı heyecana yol açar.

Venüs Satürn, Ketu ve Rahu'dan etkilenirse cinsel davranışı etkiler.

 

Venüs, Güneş'ten etkilendiğinde cinsel istek büyük ölçüde artar.

Venüs, Ay'dan etkilendiğinde cinsel istek büyük ölçüde azalır.

Venüs, Mars, Ketu ve Satürn'den etkilendiğinde cinsel hayal kırıklığında bir artış olur.

Venüs'ün Satürn, Ketu ve Rahu'nun bir kombinasyonu veya zararlı etkisi, düşük ahlaki karaktere sahip bir kişinin yıldız falında kolayca görülebilir.

 

Bu cinsel hayal kırıklığı, rahatsız edici bir zihinsel düzene ve endişeye bile yol açabilir. Her zaman birden fazla seks partneri, tecavüz eğilimi veya suç eylemleri aramaya dahil olurlar. Bu kombinasyonlara ek olarak Güneş'in varlığı veya etkisi cinsel isteği daha da artırır.

 

Venüs ve Rahu'nun bir kombinasyonu, bir kişiyi asla bitmeyen seks arzularına köle yapar, özellikle Başak burcunda, bir erkeğin tüm etik, ahlaki sınırları aşmasına ve biseksüel, eşcinsel davranışlara yol açmasına neden olur.

Ancak Güneş'in etkisi, Jüpiter ve Merkür'ün bu kombinasyonlara ek olarak etkisiz durumda olması durumu daha da kötüleştirebilir.

RAHU'NUN VENÜS üzerindeki etkisi cinsel tatminsizliğe, cinsel işlev bozukluğuna yol açar, kişi kendi sağlığını etkileyebilir ve cinsel manyak olabilir.

 

Hayatta bitmeyen sorunlar? Sorular sorun  ve bunların üstesinden nasıl gelineceğini öğrenin!

 

5. MALEFİK MARS'TAN KAYNAKLANAN PSİKOLOJİK ETKİ

 

Mars, insanın cesareti, sadakati, enerjisi ve sportmenliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Mars'ın olumsuz bir etkisi, bozukluğun daha kronik ve fiziksel olduğunu gösterir.

 Mars ve Rahu birinci, üçüncü, beşinci evde bir suçluya sahip veya terörist olabilir.

Mars, Satürn ve Rahu Ay, Merkür ve 5., 6. ve 8. evlere ters yönler verirse ciddi zihinsel  bozukluklardan korkulacaktır.

Her normal insan, bir ömür boyunca Mars veya Satürn'ün etkisinden kaynaklanan rahatsız edici zihinsel sorunlara maruz kalmaktadır, ancak yıkıcı etkiler yalnızca aşırı akıl hastalığı durumunda görülebilir.

Mars ve Satürn'ün bir kombinasyonu izolasyona, sert ve antisosyal davranışlara yol açar.

 

6. MALEFİK RAHU, KETU'NUN PSİKOLOJİK ETKİSİ

 

Rahu, bir bireyin düşünme ve hayal gücünü etkiler. İlk evin efendisi zayıfsa veya düşmanca bir işarete veya altıncı, sekizinci veya on ikinci eve yerleştirilmişse, kişi fobiden veya kötü ruhlarla etkileşimlerden şikayet edebilir.

 Rahu ilk eve yerleştirildiğinde veya ilk evin lordu belirli bir evde Rahu ile kombinasyon halinde olduğunda gerçekleşir.

Rahu ve Ay Kombinasyonu da benzer sonuçlar veriyor. Rahu / Ketu / Satürn / Güneş karşıtlığı, bir kişinin diğer duyguları inciten bir şey söylediği "Vani Dosh" a yol açar. Kişisel ve mesleki yaşamı çok kolay mahvedebilir ve depresyona neden olabilir.

 Beşinci pozisyondaki Rahu ve Ketu, kişiyi telaşlı, mantıksız, mantıksız gevezelik ediyor.

 

7. MALEFİK JÜPİTER VE GÜNEŞ'İN PSİKOLOJİK ETKİSİ

 

Jüpiter'in iyi bir yönü zihinsel bozukluklardan kurtulabilir. Geriye dönük aşamada veya malefik etki altında veya altıncı, sekizinci, onikinci evde bulunan Jüpiter, birçok doğal olmayan davranışa, psikolojik / sinirsel bozukluklara ve fobilere yol açabilir. Dini yerleri ziyaret etmek, tapınaklar bu tür durumlarda kişinin doğum haritasında veya sakata  Jüpiter'e sahip olduğu durumlarda uygun değildir,

ikinci evdeki Güneş ego problemini artırabilir veya aşırı özgüvene yol açabilir.

 Başak burcunda aşırı heyecan, Güneş nedeniyle İkizler Burcu görülebilir. Güneş altıncı ve on ikinci konumdayken burçlarda güven eksikliği görülebilir.

 

Psikolojik Bozukluğun Çareleri:

 

Psikolojik bozukluklar için birincil astrolojik çareler çoktur. Yöntemlerini ve önemini anlamak önemlidir. Burada size iç huzuru için astrolojik çareleri ayrıntılarıyla anlatacağım.

 

Etkilenen gezegenlerin mantralarını söyleyerek ibadet

Zihinsel stresi uzak tutmak için  AY Yantra'yı kalıcı olarak giymek

Gümüş ve diğer ilgili metalleri bağışlamak, zihinsel gerilimleri azaltmanıza yardımcı olur.

Düzenli olarak çiçekler, tatlı ve tütsü

 

Tam bir adanmışlıkla ibadet etmek ve Lord Shiva'yı mutlu etmek, zihinsel gerilim için en iyi astrolojik çarelerden biridir.

Chanting Om Sri Ganeshaya namaha tüm zihinsel stres rahatlatmak yardımcı olacaktır.

23 Kasım 2020 Pazartesi

GURU CHANDAL YOGA JÜPİTER KETU BİR GANESHA YOGA

 

       GURU CHANDAL YOGA

Jüpiter gezegeni Sanskritçe'de Guru olarak bilinir ve Chandal (Mlechha) demek ya da iblis anlamına gelir. Dolayısıyla, Guru Chandal Dosh olarak bilinir.

Rahu ve Ketu. Jüpiter ve Rahu'nun nitelikleri birbirine karışır ve bireyin yaşamında negatif bir  etki yaratır. Bireyi ahlaksız ve  etik olmayan davranışlara yatkın hale getirir.

İyi veya kötü sonuçlar, Jüpiter'in doğum haritasında yararlı  zararlı olup olmadığına yerleşime ve diğer gezegenlerin görünümlerine bağlı olacaktır.

Yoganın hangi evde gerçekleştiğine bağlı olarak sonuçlar verecektir.

Bu kombinasyonla ilişkili veya bu kombinasyona yön veren gezegenler de sonuçları değiştirir.

Guru Chandal Yoga Kişi, ahlaksız davranmaya ve birçok kötülük yapmaya eğilimlidir. Ancak sonuçlar, açıklandığı kadar korkutucu değil. Farklı evlerdeki kombinasyon için farklı sonuçlar elde edilir, ancak bu kombinasyonla yararlı gezegenler mevcutsa veya bu kombinasyon yararlı gezegenlerden etkilenirse, uğursuzluk azaldıkça sonuçlar hayırlıdır.

 

RAHU VE KETU GEZEGENİ HERHANGİ BİR EVDE JÜPİTER (GURU) GEZEGENİ İLE BİRLEŞTİĞİNDE GURU CHANDAL YOGA DENİR.

 

Bazı durumlarda, Guru ve faydalı Ketu'nun birleşimi, Ganesh Yoga adı verilen hayırlı hale gelir.

 

 

Jüpiter, Rahu ve Ketu gezegeninin genel özellikleri

Jüpiter uğurlu gezegendir . Güçlü Jüpiter'e sahip kişi liberal, cömert, manevi, sosyal hizmet uzmanı ve zengin olacaktır. Doğum haritasındaki uğurlu Jüpiter gezegeni de kişiyi iyi bir yönetici veya yönetici yapar.

Kadın haritasında  Jüpiter, bayanı iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir gelin ve aynı zamanda bir akıl hocası yapar.

Bir erkek düşüşteki  Rahu, kişiyi bencil ve şehvetli yapabilir. Genel olarak, bir kadın da  Rahu, temiz ve lüks bir yaşam tarzına sahip olma eğilimindedir. Evlendikten sonra bile karşı cinsten etkilenirler.

Güçlü Ketu'lu kadına  kendi kendine yeten ve bağımsız hale gelir. Kocalarından ayrılma veya dul kalma olasılıkları yüksektir.

              GURU CHANDAL DOSH

Genel olarak, Guru ve Rahu gezegeninin birleşimi zararlıdır.

Bununla birlikte, Guru Chandal Yoga'nın olumlu veya olumsuz sonuçları tamamen Jüpiter gezegeninin konumuna ve gücüne bağlıdır.

Guru Chandal Dosh'un etkileri nelerdir

Kişi, eğitim ve kariyerde tamamlamakta zorlanacaktır.

Kişi işinde kariyeri de  sıklıkta kaybedecek.

Kişi bağımsız kararlar almakta zorlanacaktır.

Mali kriz her zaman hayatında olacaktır..

Ailevi tartışmalar olacak. fikir ayrılıkları olacaktır.

Malefik Jüpiter, astım, sarılık, hipertansiyon, tümörler, kronik kabızlık ve karaciğer problemleri gibi sağlık tehlikelerinin nedeni olabilir.

Kişi dürtüsel olarak karar alır ve bu da tehlikeyi çeker.

Kişi o kadar bağımsız ve inatçı hale gelir ki bazen başkalarıyla birlikte çalışmak zorlaşır.

Kişi skandalla karşılaşabilir ve parmaklıkların arkasında kalabilir

Kişi, mirası almakta zorlanacaktır.

Kişi, tüm esnafların Jack'i olacak ama hiçbirinin efendisi olmayacak.

Kişi kendiliğinden ahlaksız ve etik olmayan faaliyetlere karşı ikna edilir.

GURU CHANDAL DOSH'  EVLERDEKİ ETKİLERİ

1  Evi Guru chándal Dosh Yükselenden ya 1'de olursa st ev, Kişi ahlaki karakter olarak zayıf olacaktır. Kişi para ve zenginlikle talihli olsa da, bencil ve açgözlü olacaktır. Kişi maneviyatla daha az ilgilenecek veya hiç ilgilenmeyecektir . Bununla birlikte, güçlü Jüpiter söz konusu olduğunda, kişi bilge ve iyi huylu olacaktır.

 

2 Ev evdeki güçlü Jüpiter , kişiyi  zengin, müreffeh  yapabilir. Bununla birlikte, zayıf veya etkilenmiş Jüpiter, aile üyeleri arasında anlaşmazlığa neden olacak ve para ve can kaybı stresli olacaktır.

 

3  Ev  evdeki Guru Chandal Yoga, kişiyi cüretkar ve lider yapacak. Jüpiter gezegeni Mars'tan etkilendiyse, kişi açık sözlü olacaktır. Kişi skandal olabilir.

 

4  Ev Guru chándal Dosh  doğum haritasındaki evin evini ve eşyalarını sahip olacaktır. Bununla birlikte, zararlı Jüpiter, genel sağlık ve aile sorunlarında sorunlar getirebilir.

 

5 inci Ev Jüpiter gezegeni 5. evde güçlüyse, kişi eğitimli ve bilge olacaktır. Kişi başarılı çocuklarla kutsanacak. 5 Eğer inci ev zararlı Jüpiter ile olan,  çocuklarla ilgili pek çok sorunla karşı karşıya gelecek.

 

 

6  Ev Zayıf Jüpiter ve Mars'tan etkilenen sorunlu aile yaşamı getirebilir. Kişi muhtemelen kendi dinini karalayacak. Bununla birlikte, güçlü Jüpiter kişiyi zengin ve müreffeh yapabilir.

 

7 inci Ev Guru chándal Dosh  bu medeni evlilik  hayat tehlikeli yapabilirsiniz. Evli hayatında sorun gezegenlerin başka hiçbir benefik etkisi olup olmadığını daha fazla olabilir.

 

8 inci Ev Jüpiter'in zararlı dönemi devam ederse çok sayıda kaza, yaralanma ve ameliyat olacak. Zararlı Rahu'lar Mahadasha kişiyi üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir.

 

9 inci Ev Jüpiter gezegeni güçlü bir şekilde konumlandırılırsa, kişi hayatın her veresinde  bir şekilde zenginlik kazanacaktır. Jüpiter gezegeni etkilendiyse, kişi babayla kötü ilişkilere sahip olacaktır.

 

10 inci Ev Kişi kariyer ve iş hayatında paraya, servete ve başarıya sahip olsa da, kişi daha az ahlaki değerlere sahip olacaktır. Kişi kendi halkına kayıtsız kalacaktır.

 

11 inci Ev Guru Chandal dosh 11. evde hayırlı olarak kabul edilir . Kişi farklı kaynaklardan paraya sahip olacak. Kişi serveti yalnızca kişisel çabayla değil, miras yoluyla da yaratacaktır.

12 inci Ev Kişi, kendi dini ve kastı konusunda son derece eleştirel olacaktır. Aile üyelerine karşı çıkması muhtemeldir. Kişi kendi düşünce tarzına sahip olacaktır.

 

JÜPİTER  KETU BİR GANESHA YOGA

 

Evlilikte sorun verir söylemi Hayır, onun gibi bir şey yok. Jüpiter, bilgelik, bilgi, yaşlılar, guru, öğretmen, zenginlik, sağlık, eş, oğul, mutluluk, şans, dini, maneviyat vb. Gezegenidir.

Ketu bir ayrılık, izolasyon, sanyalar, yalnızlık, sonlar, sırlar gezegenidir gizli vb.

 

Jüpiter Ketu bir Ganesha Yogadır. Doğası verme, başkalarına yardım etme, başkalarına hizmet etme ve iyi işler yogasıdır. Jüpiter Ketu, insanı nazik ve cömert yapar. Jüpiter Ketu haysiyetli ise, kişi dini ve iyi işler için harcama yapabilir.

 

Jüpiter ketu, kişiyi dini, bilgili ve ruhani yapar. Bir kişi okült, kutsal kitaplar okumak, araştırma yapmak, astroloji, tarot, şifalar, yoga, meditasyon vb. İle ilgilenebilir.

 

Jüpiter Ketu, eğer Ketu Jüpiter derecesinin üzerinde ise bazı kayıplar gösterebilir.

Jüpiter, astrolojide bir kocanın karakasıdır. Jüpiter Ketu kavuşumu çok kibar, dindar ve bağışlayıcı kocayı gösterir. Koca, evlilik hayatında sorunlara neden olabilecek bu tür şeylerle daha çok ilgilenebilir. (Uygulanan koşullar)

Hem Jüpiter hem de Ketu yavaş hareket eden gezegenlerdir, bu nedenle astrolojide nadiren birleşir. 8-12 yılda bir olur.

12. evdeki Jüpiter ketu, doğada son doğum ve sanyasi gösterebilir. Yerli ayrıca ruhani öğretmen, rehber ve konuşmacı olabilir.

Bu kombinasyon, tek başına evliliğin meydana gelmeyeceğini belirleyemez. Ancak bu kombinasyonun evlilik ve ilişki üzerinde etkisi olması muhtemeldir.

Kişinin iyi bir ahlaki karaktere ve ruhani bir kişiye sahip olması muhtemeldir.

BU YOGA YENGEÇ , BALIK , YAY BURCU. KİŞİNİN PEK ÇOK MANEVİ BİLGİYE SAHİP OLMASI, İYİ KALPLİ, İYİ ÖĞRETMENİ VE MADDİ ARZULARDAN YOKSUN OLMASI MUHTEMELDİR.

İlişkilerde bu kişi iyi bir ahlaki karaktere sahip olacaktır. Bu kişinin ilişkilerde hile yapma şansı çok az. Ebeveyn gibi niteliklere sahip çok sadık insanlar.

Kendra veya trikona'da hükümette yüksek profilli bir iş veya bürokrat verilmesi muhtemeldir. İyi bir öğretmen olabilir. İyi şifacılar oldukları için doktorların listelerinde de belirgindir.

6. evde kişi köpek / kedi aşığı olacaktır. Evde hem kedileri hem de köpekleri evcil hayvan olarak tutan çok az insan gördüm, bu yoga var.

Bu 7. evde olursa, partner bir köpek / kedi aşığıdır.

Kişi işini çok dindar yapar.

Bu yogo' sahip bir kişiyi aldatmak, olumsuz karmayı çekebilir.

Bu insanların büyük bir kalbi var. Genellikle pek çok çocuğu da çekerler. Ayrıca iyi ebeveynler olun. Çocuklara her türlü güzel ve manevi şeyi öğretirler.

Bu kombinasyon Ganesh yoga olarak adlandırılır çünkü başsız ketu, güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter (genellikle en büyük kara hayvanı olan fil ile eşdeğerdir) ile birleşir. Ayrıca hem Jüpiter hem de Ketu ruhsal gezegenlerdir. Jüpiter'in sattwik'i ve ruhsal nitelikleri güçlendirilir. Bu kişinin özelliği, Lord Ganesha'ya çok benzer.

 

Olumsuz tarafı:

 

Bu insanlar sattwik gıda tüketmezlerse karaciğerle ilgili hastalıklar, şeker hastalığı, aşırı kilolu olacaklar.

Bazen bu insanlar körü körüne inanç, olumsuz düşünceler ve aşırı iyimserliğin kurbanı olurlar. Aldatılmaya meyilli. Negatif ketu etkisinden dolayı.

 

https://www.youtube.com/channel/UCO9HtuMDnLYEM2_914Ec-Iw?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/astroloji_kozmik/?hl=tr

https://www.astrolojikozmik.com/

22 Kasım 2020 Pazar

İsrail Devlet Astroloji Haritası


 

İsrail bir devlet olarak MÖ 722 den MS 1948 Yılına kadar uzanan 2000 yıllık kutsal Kudüs şehri devalarca savaş uğradı, kuşatıldı ele geçirildi ve defalarca geri alındı .

1517  başlayıp  1917  birinci dünya savaşına kadar Osmanlı 500 yıl boyunca Filistin üzerinde İslamiyet kontrolünü kurdu..

2 kasım 1917 de İngiltere Yahudileri Filistin de ulusal bir devlet kurulacağı sözü verdi. ‘Balfour Deklarasyonu ‘yayınladı.

Balfour Deklarasyonu Dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler için Zion ve İsrail için tarih bir karardı.

1920 İngiliz mandası  olarak bilinen ulusal birliği Arapların  tepkisine rağmen Yahudi göç teşvik edildi.

İkinci  dünya savaş Hitlerin soykırım ile Filistin bölgesine göç edildi

Aralık 1947 de Arap gurupları Filistin Yahudi yerleşimlerine saldırma başladı  14 mayıs 1948 İngiliz mandası sona ermesinden bir gün  önce Yahudi devlet kuruluşunu  ‘İsrail Devleti ‘olarak ilan edildi..

İsrail in  Astroloji haritası ve burcunun  temel özellikleri yogaların etkileri ve önemli olayları..

1 yükselen vargotlama oluşu  ve kendaka köşe evlerde Jüpiter hamsa yoga  ve Venüs yerleşimi İsrail ülke halkının refahını mutluluğunu açıklayan 2 gezegendir..

İsrail haritasında ilk dikkat edilmesi  Ay ülke haritalarında  Halk ve kadın temsil eder,  AY kendi evinde yerleşimi İsrail de kadınların neden daha güçlü ve etkili oldukların göstergesidir ..

2  9 evin yöneticisi Venüs 10 evin yöneticisi Merkür ün , yer değişimi  mükemmel Raja yoga oluşturduğunu görüyoruz.. 12 evin yöneticisi Güneş  10 evin yöneticisi Merkür ile 9 evde boğa para burcunda oluşu ,ülkenin sermayesinin yöneticisi Merkür yabancı yatırımcıların  ,ABD doğduğu günden bu yana İSRAİL neden yardım ettiğin göstergesidir..

3  5 evin yöneticisi Satürn upacha gelişim evi olan 11 evde  ve 11 evin yöneticisi ile birlikte oluşu, İsrail halkın büyük entelektüel ve bilimsel başarı endeksli halk olduğun göstergesidir. İsrail eğitim sisteminde dünyanın en iyisidir. Bilim ve teknoloji olarak bir çok ileride ülkede rekabet halindedir ..

4 6 ev düşman evin yöneticisi olarak  11 evde oluşu Navamsa dashamsa ve Trimshamsha haritalarda güçlü yerleşimi  Arap komşuları ile bir çok savaşlar yaşamış ama sürekli toprak kazanma başarısını sağlamıştır..

5 İSRAİL kuruluşu hemen ertesinde MISIR SURİYE LÜBNAN IRAK ÜRDÜN orduları  İsrail tamamen yok etmek için saldırdılar  ,ancak l ederek savaşı kazandılar..İsrail o dönem Vimshottari dasha  Satürn Yahudiler  büyük bir kararlılıkla savaştılar KÜDÜS batı yarısını kontroGüneş  dashaydı..

6 1956 Merkür Merkür  döneminde İsrail ‘süveyş Sina ‘savaşında mısır yendi . Merkür rahsi haritada raja yoga navamsa da kendi evinde güçlüdür .

7 Haziran 1967 mısır Ürdün Suriye ve Arap devletleri meşhur 6 gün savaşları ile İsrail saldırdı. Bu savaş İsrail sina yarımadasında  ,Gazze şeridi , batı şeria ve golan tepeleri  bazı kesimleri fethetti ve düşmanlarını 6 günlük savaşta mağlup etti.israil bu dönem  Merkür –Rahu – Venüs  Vimshottari dasadaydı..

İsrail haritasında tüm varga haritalarda Marsın olumsuz konumu  tarihi boyunca bir çok yıkıcı savaşa gireceğinin göstergesidir..

2021 yılı Mayıs ayından itibaren  Ay dan itibaren Jüpiter Satürn mars birleşimi ve etkileşimi ile Satürn atma karaka  oluşu Satürn karşıtlığı ve 2021 mayıs 12 evin üzerinde tutulma ile

TÜRKİYE ve Arap Ülkelerinde ciddi krizler savaşlar  olacağının göstergesidir..

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCO9HtuMDnLYEM2_914Ec-Iw?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/astroloji_kozmik/?hl=tr

https://www.astrolojikozmik.com/

19 Kasım 2020 Perşembe

Satürn yogaları

 

PUNARPHOO YOGA, Satürn ve Ay'ın birleşmesiyle oluşur.

 Ay, aklın, ruhun, duyarlılığın, evin, ailenin ve annenin göstergesidir.

 Satürn disiplini, fazlalığı, sertliği, gecikmeyi ve düzeni gösterir.

Ay, hassas şeyleri gösteriyor ve Satürn sert çizgidir.

 Yani, Ay, Satürn ile kavuştuğunda, derecelere göre, Satürn Ay'ın kalitesini yakalayacak ve bunun tersi de geçerli olacaktır. Satürn genellikle en sertlik ve disiplin  anlamına gelir ve Satürn Ay'ın kalitesini yakaladığında, Ay'ın gösterdiği zihin, ruh, duyarlılık, ev, aile ve anne gibi temel faktörlerin başı dertte olacaktır.

Bu birleşimi gördüğünüzde, hayatınızın detaylı bir analizini yapmalısınız. Duygusal hayatınızdan memnuniyet oranı nedir? Duygusal güvenlikle yeterince mutlu musun?

Hayatınızda duygusal tatminsizlik yaşadığınızı görebilirsiniz. Ebeveynleriniz, akrabalarınız veya çevrenizin size sağladığı duygusal güvenlik olabilir.

Yakın veya uzak çevrenizden duygusal olarak beslenemediğinizi hissediyorsanız, zihninizi düzeltmekten başka bir çare yoktur. İlişkileriniz konusunda çok seçici olmalısınız.

Bu kombinasyon genellikle anneden sevgi eksikliğini gösterir. Bunun da farklı bir fikri var.

Bu kombinasyon aydınlanmaya ulaşmak için rehberlik edebilir. Bu yoga pek çok ruhani liderde görülür çünkü bir noktada dünyanın sevgisinin ve ilgisinin sadece illüzyon olduğunu ve en büyük sevginin ancak yüce ile birlikte görülebileceğini düşüneceksiniz.

Haritanızda PUNARAPHOO YOGA olduğunda evren bu tür olayları hayatınıza getirecektir. Belki de asıl amacınız kendinizi yüce olanın hizmetine adamaktır.

Ayınız dikkati dağılmış bir modda olacak ve bu size aşırı düşünme kalıbı verebilir ve bu da ruhunuzu etkiler. Tek yapmanız gereken, zihninizi size huzur ve cesaret verebilecek bir şeye odaklamaktır. Etrafa bakarsanız bir şey bulamayabilirsiniz ama sadece rüzgarın peşinden koştuğunuzu fark edeceksiniz.

 

Punaraphoo yoga, kişinin maneviyata seyahat edeceği anlamına gelir. Maneviyat yolunu seçen kişi maddi dünyadan kopacaktır. Hayatı, hayatın maddi yönlerine olan inancını kaybettiği olaylar getirebilir.

 Punaraphoo yoga felsefe, maneviyat ve öğretim alanında bir kariyer için iyidir.depresyon, anksiyete, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı,  hastalık veya şizofreniye neden olabilir.

 

                                          

            SATÜRN MARS YOGA

Mars şunları belirtir: Gençlik, Saldırganlık, Hızlılık, Coşku, Dürtü, Girişim, Eylem.

Satürn , Kanun ve Düzen, Hizmetkar, Zorluk, Yoksulluk, Bilinmeyen korku, Yavaş, Eski, Karamsarlık anlamına gelir.

Satürn ve Mars birbirlerine düşmandır, çünkü yukarıdaki listeden, aralarında herhangi bir arkadaşlık kurmak için ortak hiçbir şeyin olmadığını görebiliriz.

 Her şeyden önce, bu insanlar çok hırslılar ve toplum için de hayatta büyük bir şey yapmak, toplumda değişiklik getirmek vb. İçin doğduklarını hissediyorlar. Ama sonra Satürn bunu o kadar kolay gerçekleştirmiyor ve oradan hüsran başlıyor. bu birleşim hayal kırıklığı yaratıyor mu?

 

Satürn ve Mars  birleşimi geniş omuz verir ve bu tür insanlar oldukça sağlıklıdır, egzersiz yapmayı veya spor salonuna gitmeyi severler.

 Kadın haritasında 4. evdeki bu tür bir birleşim aile içi mutluluktan yoksunluğa neden olacak, evlilikte de şiddete neden olabilir.

 Satürn'ün ya da Mars'ın efendisi Yükselen lordu ya da 10.'un lorduysa, meslek, Fırın, Kazan, cerrahi alet ile ilgili iş sahibi olan Mülkiyet, Fitness eğitmeni, Boksör, Cerrah ile ilgili olabilir.

 6. evdeki Satürn ve Mars kavuşması yasal sorunlardan kaynaklanıyor. Ödemeyi zamanında ödeyeceğinizden çok emin değilseniz Borç almamak daha iyidir. 6'ncı hizmet / iş evi olduğu için iki zıt kutup gezegeninin bu birleşimi zor zamanlar verecektir. daha uzun süre tek bir işe bağlı kalmak.

 

 

Satürn ve Mars kavuşması veya karşılıklı yönü hasara, kırılmalara, kanayan yaralanmalara, kazalara, felaketlere, cehenneme neden olurlar, sonuçta biri Mars olan doğal 8. evin efendisidir.

 

Satürn ve Mars birlikte cilt hastalığına yaşamda ara sıra neden olabilir ve kötü görünüm nedeniyle kişinin kendine güven eksikliği hissetmesine neden olabilir.

 

                            SATÜRN KETU  YOGA

 

Satürn ve Ketu Bu nadir birlikteliği  Maddi ve Manevi yaşam arasında gidip gelen, çoğunlukla kafa karıştırıcı bir karakter yaratır.

Satürn ile Ketu: Satürn yasa ve düzenin gezegenidir ve Ketu sınırsız, sınır tanımayan, kuralları çiğneyen gezegendir, bu nedenle böyle bir birleşime sahip olan kişi insanlığa karşı olma eğilimindedir.

Satürn, Gezegeni fedakarlık, ilgisizlik, ayrılıkla geldiğinde Mesleği, sıkı çalışmayı, başarıyı, güvenilirliği, hırsı ifade eden doğal 10. ve 11. evin lordu olan Satürn, işe veya kariyere karşı kendine özgü bir tutuma sahiptir. Çoğunlukla isteksizdirler, dağınıktırlar, ancak gerektiğinde başkalarının eşleştirmesi imkansız olacak kadar çok sıkı işler yapacaklardır.

Burçta Satürn Ketu Birleşimi olan kişi, hayatın ilk yarısında başarısız .36 yaş sonrası ise  ikinci yarısında iyi bir performans gösterir.

Bu birleşim Yükselen'de gerçekleşirse, kişi neredeyse her şeyde başından beri kötümser bir yaklaşıma sahip olur. Bu, sahip oldukları bir tür önceden belirlenmiş zihindir ve hayatta olumlu bir şekilde her şeyi almaları zorlaşır.

Ketu,  Satürn korku, memnuniyeti, güvensiz zihin, çekirdek pratiklik eksikliği

Çoğunlukla Satürn Ketu kavuşumuna sahip kişiler, eylemlerinin sonuçlarından yoksundur, ideolojileri  yoktur ve çok inatçıdır.

Bir haritadaki Satürn Ketu birleşimi eylemlerinden sorumlu olmayacaktır, Eylemleri aileyi, milleti veya topluluğu yok ederse, buna pek bir şey vermeyeceklerdir.

Sadece Venüs yönü veya Satürn Ketu birleşimi ile olan ilişkisi bu birleşmenin etkisini yumuşatabilir.

Satürn, Karma gezegenidir, sıkı çalışma ve Ketu, bir kişiyi eylemlerinden veya Karma'dan dolayı  toplumdan, aileden uzaklaştırdığında veya izole ettiğinde izolasyon gezegenidir.

4. evdeki Satürn Ketu birleşimi, 4. evde yararlı bir yönü yoksa, soğuk algınlığı, öksürük, meme kanseri veya herhangi bir göğüs akciğeri ile ilgili sorunlara neden olabilir.

18 Kasım 2020 Çarşamba

jupiter 2021 Kasım ayı oğlak burcu transiti


 Jupiter Finans işlerini, bankacılığı, para akışını, aile ilişkilerini, altın fiyatını, sosyal adaleti, şekeri ve vücuttaki yağı vb. Kontrol eden en büyük hayırlı gezegen olan Jüpiter, 19 Kasım 2020  20 kasım 2021 süreçte  Oğlak burcunda kalacak …

Jüpiter'in bu yıl Oğlak  Rasi'ye  ikinci geçişi olacak. Son giriş 29 Mart 2020 tarihi ve  01 Temmuz 2020 Yay Rasi'ye geri döndü ve 3 aylık  transit sırasında Jüpiter, Pluto'yu etkileşimi ile   mart ve haziran sonunda covid-19 enfeksiyonlarını tetikledi. 2020 Aralık ayında başlayan aynı döngü transit 2021 mart 21 kadar aynı döngüler yaşatacaktır..

SATÜRN JUPİTER DÖNGÜLERİ  VE

KÜRESEL  EKONOMİK DURGUNLUK

Savaşlar Ekonomik krizlerde Jupiter Satürn etkileşimleri vardı ..

1970 +1971  koç burcunda saturn   terazi burcunda jupiter etkileşimi.petrol ve enerji krizi .

1980 +1981 satrün jupiter başak burcunda kavuşumu askeri darbeler yönetimlerin yıkılısı..

1990 +1991 yay burcunda Satürn ikizler burcunda jupiter etkileşimi.ırak askeri hareketi körfez krizi ,Berlin duvar yıkılışı

2008+2009 satürn kova  jupiter kova ekonomik kriz ve dolandırıcılık olayların bankacılık finansal şok artışı ..

Jüpiter ve Satürn'ün Oğlak burcundaki son buluşması Şubat 1961 - Mart 1962 arasındaydı. John F. Kennedy, yükselen Cumhuriyetçi yıldız Richard Nixon'u ve ardından Cumhuriyetçi Dwight Eisenhower'ı yenerek 20 Ocak 1961'de göreve başladı.

Satürn insan ve toplumsal karakasıdır. Jupiter ise bolluğun bereketin  karakasıdır. İki gezegen etkileşimde siyasette sanatta  sporda modada ciddi değişimler kayıplar ekonomik durgunluklar verir..

 vedik takvim yılı için (Yay oğlak , Kova) geçen Jüpiter  (2020-2021) tüm dünya için kötü bir işarettir.

Doğal afetler, savaş veya acil durum  durgunluk, birden fazla endüstrinin kapanması, ekonomilerin çökmesi, suç oranının artması, anarşi, iklim veya savaş durumları nedeniyle yeterli gıda arzının olmaması mümkündür.

zayıflatılmış  Jüpiter, dünyaya  pozitiflik vermez.

Satürn burcunda ve jupiter satrun  birlikte olması dini faaliyetler için iyidir, ancak birçok hak eden insan için ilahi adalet tecelli etmeyecektir....

 zorba hükümetler yönetimlerine karşı çıkan popüler sesleri bastıracak. Trump  Putin Erdoğan bir çok dünya liderin popülerliği bitip, kariyer yaşamları dip olacaktır..

DÜNYADAKİ  GÜÇLÜ VE POPÜLER SİYASİ LİDERİN ÖLÜMÜ OLACAKTIR..

Yolsuzluk, tüm departmanlarda tüm  ülkelere artacak.  

Jüpiter Satürn burcunda zayıf olduğu için birçokları için adalet 2 yıl ertelenecektir.Satürn kendi burcunda  yozlaşmış  insanları  ortaya çıkarır.

Jüpiter'in gerileme döneminde, Satürn de yakın çevresinde olacak ve bu da adalet için savaşanların canını sıkacak.

HUKUKİ, MALİ, SOSYAL SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ.

Satürn Jüpiter, Oğlak burcundaki 2020-2021 kavuşumuyla

ALTIN FİYATLARI  ARTMAYACAK, HIZLA DÜŞEBİLİR.

Jüpiter'in genişlemesi Oğlak burcunda sınırlandırılmıştır, çünkü düşüncelerimiz gerçekte gerçeğe dönüştürülebilecek fikirlerle sınırlıdır.

Oğlak, ölçülebilir sonuçlar ister ve yeni ve kanıtlanmamış fikirlere şüpheyle yaklaşır.

Jüpiter, Oğlak burcunu en son geçtiğinde (2008+2009 yıllarında) zararlı gezegen Rahu ile kavuşuyordu,Ekonomik kriz ve  yolsuzluğun normal görünmesine neden oldu ve çok sayıda dolandırıcılığa neden oldu.

OĞLAK BURCUNDA (DOĞUM HARİTASI) JÜPİTER İLE DOĞANLAR, ŞEFKATLİDİR, KALPLERİ SAFTIR VE HİÇ BİTMEYEN BİR HIRSI VARDIR.

ZEKADAN YOKSUN OLABİLİRLER AMA AİLEYE BAĞLILAR.

Satürn, ruhsal, dini uygulamaları bırakmanızı ve pratik çalışmaya odaklanmanızı istiyor. Son birkaç ayda (Temmuz-Kasım 2020) ritüellere, meditasyona girenler, bir ara verebilir ve enerjilerini gerçek dünyada uygulayabilirler.

Satürn oğlak burcunda (meslek / Karma) 10. eve sahipken, Jüpiter 9. eve (şans ve dharma) sahiptir. 10. evdeki birleşim

DHARMA-KARMA YOGA  oluşturur

Bu yoga, Ay burçları ve Yükselen Balıklar , Boğa , Yengeçte  Başak'ta  doğanlar için çok  iyidir.

Balıklar 2021'in büyük bir bölümünde patlama yaşayabilir, çünkü her iki büyük gezegen de 11. evlerinden, Rahu ile 3. evden geçecek.

Yay, Satürn hala kötü etkiler bıraktığı için yararlı sonuçları deneyimleyemez.

Akrepler 2021'in temmuz kadar beklemek zorunda kalacak, Aslanlar  bir süre itibarını kaybedip daha sonra yeniden kazanabilir.

Koç  ek gelir için birkaç yozlaşmış uygulamayı takip etmek zorunda kalırken, Terazi  doğmuş onarım işleri, evde ritüellerle meşgul olabilir.

Oğlak, geleceği iş ortaklıkları ve ilişkilerde  partnerinin sağlığı için endişelenecek.

Oğlak burcundaki bu Satürn Jüpiter 2020-2021 kavuşum,

KOVA VE İKİZLER TERAZİLER  için kötüdür çünkü fiziksel, zihinsel ve finansal sağlıklarını etkileyebilir.

Ani kayıplar, borçlar, reddedilmeler, kopuk ilişkiler, yalnızlık onları rahatsız edebilir.

Jüpiter, Satürn'ün yönettiği bu Oğlak burcundaki en mutlu ve en geniş konumunda değil. Birisi hayalindeki hedefine ulaşsa bile, biraz memnun kalmaz.

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL İÇİNDE JÜPİTER (OĞLAK VE KOVA BURCUNDAN GEÇİŞ) ASLA KİMSEYE% 100 MUTLULUK VEYA MEMNUNİYET VEREMEZ.

Oğlak burcundaki Jüpiter transit, uzun vadede başarıya değer vermemizi ve gelecek için plan yapmamızı ister.

Çevreciler hiper aktif olacak, herkese doğayı korumaya, yeşili korumayı, yiyecek israfını durdurmaya,çalışacak.

JUPİTER SATÜRN 2020-2021 İKLİMSEL VE POLİTİK TAHMİNLER

Kış 2020, geçen yıldan daha soğuk olacak. Beklenmedik alanlarda duman, sis, kar yağışı 2021 boyunca tüm iklimler aşırı olacak

Pek çok ülkenin batı ve güneybatı kıyı bölgeleri doğal felaketlerden etkilenebilir.

ABD, Kasım-Aralık 2020'de büyük bir huzursuzluğa tanık olacak.

ABD başkanının 2020'nin başlarında yemin etmesinden sonra aniden ortaya çıkan Covid-19 aşısı, tüm korona olayına dair şüpheler yaratıyor.

https://www.youtube.com/channel/UCO9HtuMDnLYEM2_914Ec-Iw?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/astroloji_kozmik/?hl=tr

https://www.astrolojikozmik.com/

https://twitter.com/AstrolojiKozmik

11 Kasım 2020 Çarşamba

Kamala harris Astroloji haritası


 

Kamala harris 20 Ekim 1964 21:28 Oakland, California  boylam 122 w 16 enlem 37 n 48   burcu ikizler olup  rahsi ve navamsha haritalarda Yükselende  Vargotlama olan RAHU çok güçlü olup   maha dasha altındadır .

AK MARS ,AMK RAHU , MK MERKÜR , GK AY , PK GÜNEŞ ,PİK SATÜRN  DK  JUPİTER , VENÜS BK

Kamala Harris Abd  seçimlerinde başkan yardımcısı olarak kalmayacak 2022 +2024  Abd başkanı olarak hizmet edecek kariyerin zirvesine ulaşmasını sağlayacak bir döngü başlatmıştır…

Kamala nın  yükselen ikizler  olup, haritanın  Raja yogası  5 evin yöneticisi Venüs  9 ev kendi evinde olan Satürn  görünümleri Kamalaya hem hukuk adalet eğitimi  önemini veriyor.

Annesi shyamala  Gopalan 1960 yılında Tamil Nadu dan göç etmiş meme kanseri bilimcisiydi, Babası  Donald  j. Kamala 7 yaşındayken boşandı ..

Kamala HARRİS  EBEVEYNLERİN ALIŞILMADIK EVLİLİĞİ

DWADAMSA Ebeveyn haritasında  1/7 lordu  aksı ve yöneticileri  ebeveynler arasında ilişkiler  için Güneş (baba) ve Ay (anne) ile dikkatlice incelenir, DWADAMSHA  haritada  RAHU +KETU  1 /7  ekseninde yerleşmesi  Kamala Ebeveynler alışılmadık evliliği gösterir..

Kamala Harris annesi Mars Merkür  Vimshottari  dasha  ocak 2009 -2010  altındayken mars  4 evde  mars 6 evinde lordu  Rahu ile birlikte yükselende Merkür  ölüm evinde olduğu süreçte  annesini kaybetti..

RAHU MAHA DASHA  KAMALA HARRİS  SİYASİ KARİYERİNDE YÜKSELİŞİ

Rahu maha dasha  başlaması ile  Kamala harris   ABD Kaliforniya başsavcı olarak görev yapan ilk Asyalı kadın olarak yemin etti…

RAHU ikizler burcunda en güçlü olduğu yerdedir.  Ay navamsha  ve dashamsha  kendi evlerine yerleştirilmiştir .ayrıca Dashamsha  (guru prima) dolunay yoga oluşu  Ay dasha kamalaya  kariyerde ekstra şans ve  iyi sonuçlar veriyor..

Kamala 2014 49 yaşında  Rahu  dasha  gecerken evlendi  . Rahu  ve ketu   rahsi ve navamsa harita 1 +7 eksen yerleşmesi  ve  7 evin  yöneticisi Jupiter oluşu  dk gezegendir ,  kamalaya  kocası Douglas Emhoff  Yahudi  asıllı Avukat ve dinler arası alışılmadık evlilik verdi..

 Evlilikle  ilgili konular için  Ay Venüs  ve Navamsha  7 ev incelenir..

 HARRİS  VİMSHOTTARİ VE CHARA DASHA

Kamala  harris  2020 temmuzdan  2024 ocak ayına kadar mutluluk sürprizlerle dolu bir süreç olacaktır .

Açılımı jaimini  de Chara Dasha  terazi balık  dönemidir  putrakaraka Güneş Amatyakaraka Venüs  terazi yerleşimidir.

 

 

YOGİNİ DASHA KAMALA  HARRİS  MAYIS 2020  TEMMUZ 2021 

Temmuz 2021 kadar sidha (Venüs) ulka (Satürn) dönemidir .navamsada  2 evde rajayogadır .Dashamsha  Venüs 11 evde  Harris kesinlikle  ABD başkanlık görevini kazanacaktır.

Kamala Harris sağlık acısından zayıf burcu  Venüs tür. Venüs dasha kamalaya sağlık sorunları verecektir.  Rahu ketu  veya Rahu Venüs  dasha 2022 +2024  yıllarında ABD başkanlık hizmeti verecektir..

 

RAHU +VENÜS  şubat 2024  + 2027 arasında  vimshattari dasha  Kamala ya büyük başarılar getirecektir ABD  büyük lider ve başarılı siyasi  kariyer olacaktır..