27 Nakshatra Mantra

27 Nakshatra Mantra - Gayatri | Beej Mantra

Aswini

Gayatri Mantra

Om Aswinaa Tejasa Chakshyuh Pranena Saraswati
Veeryam Vachendro BalendrayaDadurindriyum ||

Beej Mantra

Om Aswinikumarabhyam Namah ||

Bharani

Gayatri Mantra

Om Yamaya Twa Makhaya Twa Suryasya Twa
Tapase Devastwa Savita Madhwa Navatu |
Prithivya Samsprisspahi Arşiv Souchirasi Taposi ||

Beej Mantra

Om Yamaya Namah ||

Krittika

Gayatri Mantra

Om Agnirmurdha Divaha Kakutpatih Prithvya Ayam |
Apam Retamsi Jinvati ||

Beej Mantra

Om Agnaye Namah ||

Rohini

Gayatri Mantra

Om Brahmayagyanam Prathamam Purustadwisimatah Surucho Vena Aavah
Subudhnaya Upama Asyavistha Satasra Yonimastasravina ||

Beej Mantra

Om Brahmane Namah ||

Mrigasira

Gayatri Mantra

Om İmam Deva Asapatnam Suvadhwam Mahate
Kshetraya Mahate Jyesthyaya Mahate Janarajyayendrasyendriyaya |
Imamamusya Putramamusyai Putramabhya Visha Easha Voami Raja
Somoasmakam Brahmananaam raja ||

Beej Mantr

Om Chandramase Namah ||

ARDRA

Gayatri Mantra

Om Namaste Rudramanyava Utota Isave Namah
Bahubhyamuta - te Namah ||

Beej Mantra

Om Rudraya namah ||

Punarvasu

Gayatri Mantra

Om Aditidhyomaditirantarikshamditirmata Sa Pita Sa Putra
Visvedeva Aditihih Panchajana Aditirjatamditirjanitwam ||

Beej Mantra

Om Aditaye Namah ||

Pusya:

Gayatri Mantra

Om Brihaspati AtiYadaryo Arhadyumaddwibhati Ritumajjaneshu
Yaddwidayacchavasa Ritaprajata Tadasmasu Dravinam Dhehi Chitram ||

Beej Mantra

Om Brihaspatayr Namah ||

Aslesha

Gayatri Mantra

Om Namostu Sarpebhyo Ye Ke Cha Prithivimanu Ye
Antarikshe Ye Dirti Tebhyah Sarpebhyo Namah ||

Beej Mantra

Om Sarpebhyo Namah ||

Magha

Gayatri Mantra

Om Pitribhah Swadhayibhyah Swadha Namah
Mitamahebhyah Swadha Namah |
Prapitamahebhyah Swadhayibhyah swadha Namah Akshannopitaromimadananta
Pitaroatitripantapitarah Pitarah Sundadhwam ||

Beej Mantra

Om Pitribhyo Namah ||

Purva Phalguni

Gayatri Mantra

Om Bhagapranetarbhagasatya Radho Bhage Mam
Dhiyamudvadadannah Bhagapranojanago GobhiraswairBhagapranribhinrirvatesyam ||

Beej Mantra

Om Bhagaya Namh ||

Uttra Phalguni

Gayatri Mantra

Om Devyavadhwaryu Aagatam Rathena Suryatwacha
Madhwa Yagyam Samanjathe Tam Pratnaya Yam Venaschitram ||

Beej Mantra

Om Aryamane Namah ||

Hasta

Gayatri Mantra

Om Vibhradbahatpibatu Soumyam Madvaryudadhadhyagyapatavavirhatam
Vatajuto Yo Abhirakshatitmana Prajah Puposha Purudha Virajati ||

Beej Mantra

Om Savitre Namah ||

Chitra

Gayatri Mantra

Om twastaturoyo Adbhuta Indragni Pustivardhana
Dwipada - chchand Indrayamakshagonuavimodadhu ||

Beej Mantra

Om Vishwakarmane Namah ||

Swati

Gayatri Mantra

Om Vayou Ye Te Sahasrino rathastebhiragahinityutwana Soma pitaye ||

Beej Mantra

Om Vayuve Namah ||

Visakha

Gayatri Mantra

Om Indragni aagatam sutam girbhirnamo varenyam aspatam dhiyeshita ||

Beej Mantra

Om Indragnibhyam Namah ||

Anuradha

Gayatri Mantra

Om namo Mitrasya Varunasya chakshase
Mahadevaya tadritam saparyatam duradrimse
Devajataya ketave dovasputraya Suryaya samsata ||

Beej Mantra

Om Mitraya Namah ||

Jyestha

Gayatri Mantra

Om trataramindramavitaramindram var suhavam suramindram var
Hayami sakram puruhitamindram swasthi hayır madhava dhatwindrah ||

Beej Mantra

Om Indraya Namah ||

Mula

Gayatri Mantra

Om Mateva Putra Prithvi Instagram Hesabındaki Resim ve Videoları purishyamagni sweyonavabharukha tam vishva
ritubhih samvadanaprajapatirvishvakarma vimunchatu ||

Beej Mantra

Om Nirttaye Namah ||

Purvasadha

Gayatri Mantra

Om Abadhamapakilvisampakrityamaporapah
Apamargatwamsmadashaduh Swapyam suva ||

Beej Mantra

Om Adrabhyo Namah ||

Uttarasadha

Gayatri Mantra

Vishvedevah Srinutemam üzerinde beni havam ye
Antarikshaya upashyavistha ye agnijihwa utawa yajatra
Asadhyasmin yagye varhishe madaysdhwam ||

Beej Mantra

Om Vishwedevebhyo Namah ||

sravana

Gayatri Mantra

Vishnnouh snapvestho Om Vushnou raratamasi
Vishnouh syurasi Vishnourdhuvoasi Vaishnavamasi
Vaishnave twam ||

Beej Mantra

Om Vishnave Namah ||

Dhanista

Gayatri Mantra

Om Vasou pavitramasi satadharam Vasouh
Pavitramasi sahasradharam
Devastwa Savita punatu Vasouh pavitrena sastadharane supwa kamamadhuksha ||

Beej Mantra

Om Vaubhyo namah
Om namo Bhagavate Vasudevaya ||

Shatabhisa

Gayatri Mantra

Om Varunasyottambhnamasi Varunasya
Skambhasarjanistho Varunasya ritasadanamasi Varunasya ritasadanamasida ||

Beej Mantra

Om Varunaya Namah ||

Poorvabhadrapada

Gayatri Mantra

Om Shiva namasi swadhitiste pide Namaste astu anne himsih
Nivartayamyayusheannadhyaya prajannaya
Rayasposhaya suprajastwaya suviryaya ||

Beej Mantra

Om Ajaikapade namah ||

Uttarabhadrapada

Gayatri Mantra

Om utanoAhirbudhanyah srinotwaja ekapatprithivi samudrah
Vishvedeva ritavadhinahuvanah stuta mantra kavisasta avantu ||

Beej Mantra

Om Ahirbudhanyaya Namah ||

Revati

Gayatri Mantra

Om Pushanatawatrate vayam rishyem kadachana stotarasta ehasmasi ||

Beej Mantra

Om Pushane namah ||

Yorum Gönder

0 Yorumlar