Vedik Astroloji Güneş yogaları

Vedık Astroloji  Güneş  oluşturduğu yogalar

Veshi Yoga

Rahu, Ketu ve Ay dışındaki herhangi bir gezegen Güneşten ikinci konuma getirildiğinde, buna Veshi Yoga denir. Bu Yoga  doğan kişiler doğru, sadık ve dindar bir kişilik verir. Bu Yoga'da doğan insanlar ruhsal  dini eğitime ritüellere  eğilimlidir. Aynı zamanda iletişim ve tartışmalarda iyidir.Konuşmalara daima mantıkla somut bilgilerle desteklenir. Bu Yoga da  sahip olan kişiler birden fazla gelir kaynağına sahip olurlar..


Vashi Yoga

Rahu, Ketu ve Ay dışındaki herhangi bir gezegen Güneş'ten 12. sırada olduğunda Vashi Yoga oluşur. Bu durumda, yerel yönetimde yetkili bir konuma sahiptir. Bu kişiler krallık hayatı yaşar .Çok yetenekli ve entelektüeldirler. Hafızaları keskin ve irade güçlü fazladır  çok çalışkandırlar . Çok cömertler ve  bağış ve sadaka da verirler


Ubhayachari Yoga

Rahu, Ketu ve Ay dışında bir gezegenin Güneş'in arkasındaki önünde bir evde olması durumunda, yani Rahu, Ketu ve Ay dışındaki herhangi bir gezegenin Güneş'ten ikinci ve onuncu evi işgal etmesi durumunda Ubhayachari Yoga denir. Böyle bir insan sofistike bir kişiliğe sahip olma eğilimindedir. iyi huylu, cesur ve iyi bir sosyal hayata sahiptirler  Bu Yoga  geniş bir servet ve hizmetçilerin rahatı ile verir., tatmin edici bir yaşam sürür ve toplumdan çok destek alır. 


Budh Aditya Yoga

Güneş, herhangi bir sıkıntısı olmayan bir evde Merkür ile birlikte olduğunda, oluşturan Yoga Budh Aditya Yoga olarak adlandırılır.Bu kavuşmanın sonuçları Başak, Aslan, Koç ve İkizler burcunda gerçekleştiğinde daha olumludur. Güneş ve Merkür derecesi ne kadar yakınsa, Yoga o kadar etkili olur. Yükselen veya 10. evde meydana gelirse, bu Yoga daha güçlü hale gelir. 6. ve 12. evlerde de olumsuz sonuçlar verebilir.

Genel olarak, Budh Aditya yoga kraliyet konforu, refah, zenginlik ve mutluluk ile donatır.Bu Yoga aynı zamanda iş dünyasında daha iyi kazanç sağlar.çok zeki, ünlü, keskin fikirli ve zihinsel olarak güçlü olabilir.Kombinasyon aynı zamanda hızlı bir şekilde öğrenme yeteneği ile sağlar. Bu insanlar muhasebe, ticaret, tartışma ve devlet sektörlerinde üstünlük göstermektedir. Onlar da çok esprili olma eğilimindedirler.

            BUDHA-AADİTYA YOGA (NİPUNA YOGA

 Budha Merkürü, Aaditya Güneş’i ve Yoga beraberliği ifade eder. Güneş ve
Merkür beraber (aynı burçta) ise, bu yoga oluşur.
Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş bir kişi zeki ve tüm işlerinde beceriklidir. Kişi iyi bilinen,
saygı duyulan ve mutlu biridir. Nipuna anlamı uzman demektir.

Not: Eğer Merkür Güneşe çok yakın ise, yanık pozisyondadır.
Yogalar yanık gezegenler ile oluşmuşsa, gezegenler olumlu güçlerinin bir kısmını
kaybeder. D-10 gibi bölümlü haritalarda en güçlü yogadır. Eğer Merkür yanık değilse,
aynı zamanda Rasi haritasında, benzer sonuçlar verebilir. D-10 haritasında Güneş ve Merkür’ün Aslan’da olduğunu varsayarsak, bu kişi kariyerinde çok güçlü bir BUDHAADİTYA yogaya sahiptir. Bu etki kişinin tüm hayatı boyunca hissedilir ve özellikle Güneş,
Merkür ve Aslan dönemlerinde çok etkilidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar