Satürn shani yogaları

Satürn shani yogaları Buddh Shani Yoga

Buddh Merkür anlamına gelir ve Shani Satürn'dür, bu yoga, Merkür ve Satürn haritadaki belirli bir evde birleştiğinde oluşur.

Merkür, etkili iletişim, konuşma, zihinsel dayanıklılık, zor zamanlarda karar verme gezegenidir, kız kardeş, astroloji, bankacılık, finans, öğretmenlik anlamına gelir.

Satürn, haritada zararlı ise sert sonuçlar veren ve yaşlıları, işçi sınıfını ve telekom sektörünü ifade eden gezegendir.

Bu iki gezegen belirli bir eve faydalı müttefik olarak yerleştirildiğinde, iyi sonuçlar verme eğilimindedir.

- Kişi çalışkan ve mesleğine kendini adamış olacaktır.

- Kişi iş yerinde iyi karar verir.

- Kişi işinde hızlı yükselir.

- Telekom sektöründe, bankacılık ve finans sektöründe, yayınevinde veya astrolog olabilir.

Böylece bu iki gezegenin nasıl hayırlı sonuçlar verdiği görülebilir.

Buddh Shani yoganın gücü

Bu yoganın gücü, eğer düşman gezegenler de bu 2 gezegenle kavuşum yaparsa, sonuçların uğurunun azalacağı gerçeğinde yatmaktadır.

Merkür -Satürn dasa-antardasa geldiğinde aşikar olacaktır. Zihinsel ve psikolojik sorunlar verir Bazı etkiler, bu gezegen herhangi bir sıkıntı olmadan burçtaki doğum konumuna geldiğinde de görülebilir.

Satürn shani yogaları Buddh Shani Yoga

Güneş Shani Shapit Dosha,

Güneş (Surya) ve Satürn (Shani) kişinin doğum haritasında aynı evde birleştiğinde oluşur.

Surya ve Shani'nin Vedik astrolojiye göre bir baba-oğul ilişkisi var, ancak yine de acı düşmanlar.

İkisi de eşit derecede güçlüdür, bu nedenle Güneş ve Satürn'ün kavuşumu kişinin yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Surya Shani Shapit Dosha'nın büyüklerinizle olan bağlantınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Kişi ayrıca gözler, kemikler ve kalp gibi bedensel bileşenleri etkileyen rahatsızlıklar geliştirebilir.

Surya Shani Shapit Dosha'nın Etkisi


Surya Shani Sharpit Dosha etkileri, onlardan etkilenenlerin yaşamlarında hasara yol açabilir ve en korkunç şekillerde tezahür edebilirler.

Kibir, huysuzluk, kibir, öfke, aşırı karakter ve diğer olumsuz etkiler en yaygın olanlarıdır.

Güneş ve Shani doğum haritanızda olumsuz bir konumda olduğunda, olumsuz sonuçlara ve günlük yaşamınızı bozan bir dizi sağlık sorununa yol açabilir .

Aşağıdakiler en zararlı etkilerden bazılarıdır:

Babayla gergin bir bağın olması

Akıl sağlığı ile ilgili sorunlar

Mutsuzluk ve huzursuzluk

Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunları

Düşük özgüven ve düşük dayanıklılık

agresif kişilik

Aile içi çekişme

Çatışan evlilik ilişkisi

Boşanma şansı güçlü

Eşin ölüm olasılığı

Gebe kalmakta ve çocuk sahibi olmakta sorun yaşamak

Çocukların sağlığını etkileyen sorunlar

Meslek hayatındaki engeller

Güneş-Satürn Samsaptak Yoga

Güneş ve Satürn, tam karşıtlık içinde yerleştirildiklerinde. Bu çatışan gezegenler bir Samsaptak yoga (muhalefet) oluşturur.

Bu Yoga para, sağlık ve yaşam enerjisi kaybı şeklinde zarar verici olabilir. Venüs gibi faydalı gezegenlerin varlığı, kötü etkileri bir dereceye kadar azaltabilir.


Sıradan Astrolojide de Güneş ve Satürn'ün Samsaptak Yogası ekonomi ve endüstri üzerinde olumsuz etki yapar. Seyahat ve konaklama endüstrileri bile Sun-Saturn Samsaptak yogadan etkilenir.

Bu samsaptak yoganın olumlu etkisi, özellikle çocuk refahı ve adil seksle ilgili toplumlarla ilgili sosyal üzerindedir.

Böyle bir kombinasyona sahip kişiler Çalışkandır, ancak asıl sonuçlar, 30 yaşını geçtiğinde üretilir. İyi yönetici ve disiplinli olarak kabul edilirler.

Sonuçlar, Samsaptak yoga yapan gezegenlerin Mahadasha ve Antardasha'sında daha da kötüleşti.

Jüpiter-Satürn Samsaptak Yoganın Önemi

Jüpiter ile Satürn'ün Kombinasyonu kara büyü, simya, gençleştirme vb. gizli bilimlerde Siddhi'ye ulaşmak için teşvik eden, işçiler, düşük kastlı insanlar için dini liderler arasında liderlik üretecektir .

kişi, depresyondaki sınıfların yükseltilmesi gibi sosyal hizmetlerle meşgul olabilir, suçlu kabilelerin ıslahı, köleliğin kaldırılması vb. Arazi, servet, ev vb. (vicdansız yollarla olabilir)

Merkür'ün faydalı etkisi birleşirse, kişi yabancı çalışmalara gidebilir veya en azından bir yabancı dil öğrenebilir, ticaret yoluyla kazanabilir veya Batı, Güney-Batı veya Kuzey-Batı yönünde seyahat edebilir.


Guru'nun geçişi sırasında Shani ile samsaptak oluşturduğunda Jüpiter-Satürn Samsaptak Yoga, ruhsal gelişim ve sosyal refah alanlarındaki faaliyetler açısından şanslı olarak kabul edilir.

Manevi olarak aydınlanmış insanlar, azizler, medyumlar, hayatın dünyevi maddi ihtiyaçlarının ötesinde düşünen insanlar kategorisi bu yoga tarafından olumlu yönde yönlendirilir.

Bu samsaptak, doğum haritasında doğuştan bu karşıtlığa sahiplerse daha üretken hale gelir.

Jüpiter-Satürn Samsaptak Yoga politik sistemi iyileştirir, yargı sisteminde bazı değişiklikler yapılır, yönetim yapısında da değişiklikler mümkündür.

Jüpiter'in Samsaptak yogasında da eğitim sistemlerinde bazı olumlu değişiklikler telaffuz edilir. -Satürn.

Jüpiter-Satürn Samsaptak yogası sırasında siyasi liderlere yönelik bazı suikast girişimleri mümkündür.

Görünümlerin iyi ve kötü doğası büyük ölçüde görünümlerin açısına bağlıdır.

Jüpiter Satürn – Kavuşma ve Görünüm:

Jüpiter (Guru) ve Satürn (Sani), zodyak sistemimizdeki kilit gezegenlerdir. Jüpiter, Dharma karaka (Doğru yaşam için) olarak bilinir ve Satürn, Karma karaka (Karma, geçim sağlamak için yaptığımız işler / eylemler veya hizmettir) olarak bilinir. Kısacası, “doğru bir yaşam sürmek için hizmet yoluyla geçim (para) kazanmak”

Jüpiter (Guru) ve Satürn (Sani) bir evde veya birbirlerine açı vererek (zıt) Dharmakarmadhipati yogayı oluşturur.

Bu yogaya sahip kişiler, dini faaliyetlere, maneviyatçılığa ve tapınak faaliyetlerine daha yatkındır.

Astrolojinin gözünde Guru ve Satürn'ün toplamı çok önemli kabul edilir. Guru ve Satürn'ün buluşması ilişkiyi yansıtır. Yani bu gezegenlerin her ikisinin de birbirinden nefreti yoktur. Yani bir şekilde birbirine zarar vermez.

Satürn, Guru'yu onurlandırır. Satürn, işler tanrısı olarak kabul edilir, o zaman usta size iyi işlerin sonucunu verir ve kariyerinizin durumuna ve yönüne karar verir.

Bu 2 gezegenin birleşimi kişiyi çok disiplinli, bilgili ve doğası gereği bu kavuşumun gerçekleştiği evle ilgili şeylere karşı otoriter yapar. Ayrıca kişiyi Jüpiter'in eğitim, yüksek bilgi, iyi değerler, çocuklar gibi anlamlarına karşı çok erdemli ve çalışkan yapar

Bu kavuşum ancak 29, 30 yaşından sonra gerçek sonuçlarını vermeye başlayacaktır. Ev ve burç yerleşimine göre bu bağlaçların etkileri farklılık gösterecektir. Jüpiter aynı zamanda bir kadın haritasında kocanın göstergesidir veya erkek haritasında 7. evin lorduysa ...

ya yaşa ya da zihnin olgunluğuna göre çok olgun bir eş alacağınızı gösterebilir.


Bu kavuşum oğlak burcunda 1./7. evde gerçekleşirse, size çok otoriter, komuta eden bir kişilik kazandırabilir ve kendinize çok güvenirsiniz.

Bu size çok ciddi, soğuk ve içine kapanık çıkabilen, rutinleri, disiplinleri konusunda çok odaklı ve katı olacak, tamamen toplumda daha yüksek bir standart ve konum elde etmekle ilgili olacak ve sadece bundan hoşlanacak bir eş verebilir.

iş hakkında konuş. Bu tür kişiler, eğer bu 1,6 veya 10. evde gerçekleşirse, parlak avukatlar yapabilirler.

Bu kavuşum, Koç ve Aslan burcunda gerçekleşirse, kişiyi çok hırslı ve hedef odaklı yapabilir.

disiplin ve tamamen toplumda daha yüksek bir standart ve konum elde etmekle ilgili olacak ve sadece iş hakkında konuşmaktan hoşlanacak.

Jüpiter aynı zamanda hayattaki öğretmenlerimizi ve gurularımızı temsil eder, eğer 2 gezegenden herhangi biri zayıflamışsa , yani eğer bu birleşme Koç/Oğlak burcunda gerçekleşirse, çok tartışan ve öğretmenlerinden ve gurularından şüphe duyan bir kişiyi gösterebilir ve bir şekilde onların kurallarına uymuyor gibi görünüyor.

Yay ve balık burçlarında, bu tür insanlar son derece ruhsal olabilirler, yaşamlarında daha yüksek bilgelik ve bilgiye ulaşmaya çok odaklanmış olabilirler, ayrıca büyük ruhsal danışmanlar ve gurular olabilirler


1. Koç burcu


Guru Satürn, Koç halkının huzurunda bir guru organize edecek. Bu duygu, karmanızın duygusudur. Bu savaşın etkisiyle karma alanınızda çok iyi sonuçlar alacaksınız. Aynı zamanda, bazı insanlar atalarının toplamı olacaktır.

2. Boğa burcu


Boğa burcu insanlarının yeniliklerinde, Guru Satürn'ün etkisi görülecektir, çünkü bu kişiler dini hayırseverlik çalışmalarına katılacaklardır. Aynı zamanda, işleri büyük ölçüde değişecektir.

3. İkizler burcu


Satürn ve Guru, burcunuzdan itibaren rektumda olacaklar. Bu sefer size maneviyat yolunda çok iyi bir deneyim yaşatacak. Aynı zamanda, sizin için daha uygun değil. Bu sırada para kaybı olabilir.

4. Yengeç burcu


Yengeç burcunun yedinci anlamında, Guru Satürn'den en iyi para faydasını alacaksınız. İmajınız güçlü olacak. Popülariteniz artacak ve çalışma alanında güçlü bir terfi toplamı olacaksınız ama ruhtan kaçınmanız gerekiyor.

5. Aslan burcu


beşinci evinde, Guru Satürn etkisi çocuklar ilgili sorunlar geç çocuk sahibi olma gösterecek ve bu da aşk ilişkileriyle sonuçlanacaktır. Birbirinizi anlamakta sorun olacaktır ama birbirinizi seviyorsanız bu sefer aşk hayatınızı güçlendirecektir.

1) çocuklarla (santati) geçmiş doğum karması iyi değildir: 29/30 yaş civarında veya sonrasında geciken çocuklar.

29 yaşından küçük çocukların kronik sağlık sorunları olabilir.

dahası, guru 5. evin sahibi olduğunda veya shanı drushti de 5. evde ve/veya 5. 29/30'a kadar çocuk sahibi olmamanız şiddetle tavsiye edilir.

b. daha az, shani'nin kendisi l5 olduğunda ve 5. eve açı yapmıyorsa.

c. guru 5. ev ve/veya l5 ile açı yaptığında daha az.

(2) geçmiş doğumda bazı bilgileri çaldınız veya ücretinin tamamını ödemediniz veya bazı guru'lar (kurum/kolej/üniversite vb.) geçmiş doğumda bazı şekillerde aldatıldınız:

a. bu doğum “patentli” veya değerli veya ANAHTAR Bilgi size 30 yaşından sonra gelir.

b. bilgiye layık olduğunuzu kanıtlamalısınız.

c. guru tipi insanların güvenini ve saygısını kazanmak için daha fazla çaba gerekiyordu.

d. bazı bilgi veya bilgiler çalınır veya 30 yaşına kadar kredi verilmez.

e. hisse senedi opsiyonları veya kar paylaşımı vb. hayatın ilerleyen dönemlerinde gelmeye başlar.

f. erken yaşta iyi tavsiye almak zordur.

6. Başak burcu


altıncı evinde Jüpiter ve Satürn'ün etkisiyle sağlık sorunlarını rahatsız muzdarip olabilirsiniz . Hazımsızlık, asitlik, gaz, böbreklerde problemler veya idrarla ilgili hastalıklarınız olabilir. Şu anda yeni bir dava açmaktan kaçınmalısınız.

7. Terazi burcu


Guru Satürn'ün savaşı ailenizde kargaşa ve mahkemelik işlemler olabilir. Bu sırada ikametgahınızı değiştirebilirsiniz.

8. Akrep


Üçüncü evinizde, Guru Satürn'ün etkisiyle birçok seyahate çıkacaksınız ve davranışlarınız da dini olacak. Toplumda aşırı başarı ve Kirli olacaktır. Daha erken yükselme olasılığı arasında tembelliğinizden dolayı bu ana şansı kaybedebilirsiniz.

9. Yay burcu 


Yay burcunun ikinci evinde, etkisi konuşmanızda ciddiyeti artıracak olan Saturn başarılı olacak. İnsanlar puanınızdan etkilenecek ve bir fayda elde edeceksiniz. Ancak bu kombinasyonun etkisi ile ailenizde bir miktar stres görülebilir ve mülkün keskin bir ucu olabilir.

10. Oğlak burcu 


Satürn Guru'nun bu yaratımı Oğlak için çok önemli olmaya devam edecek çünkü bu sizin zodyakınızda gerçekleşiyor. Etkisi ile birdenbire aşırı ün kazanabilirsiniz. Toplumun insanları tarafından daha yüksek bir göreve yerleştirilebilirsin.


11. Kova burcu


burcunuzun onbirinci evinde, gelirinizde muazzam bir artış görülecektir. Bu süre zarfında toplumun ileri gelenleri ile ilişkiniz kurulacak ve toplumda daha üst sıralara yerleşeceksiniz. Daha büyük bir gönderi de alabilirsiniz.


12. Balık Burcu


Guru Satürn, harcamalarınızda ani bir artış görüleceği için onikinci umutta başarılı olacak. Bu kombinasyon sayesinde başkalarına yardım edeceksiniz, ancak onlar da sizin yardımınızı etkileyebilir, bu yüzden biraz dikkatli olun.

DAHA FAZLASI..

Yogalar 4258199265643446370

Yorum Gönder

emo-but-icon

Günlük Astroloji Yorumları

Satvik+Rajasık+Tamasıc+Faydaları

Translate

paylasmak güzeldir.

Sosyal Medya

facebook twitter google+ youtube

Blog Arşivi

Popüler Yayınlar

YAYINLARIMIZA ABONE OL

Enter your email address:

by www.astrolojikozmik.com

item