Vedıc astroloji yogalar

arsaya konut veya barınak anlamına gelir.

asraya yogalarda gezegenlerin yerleştiği burçlar temel alınır. eğer tüm gezegenler değişken burçlarda veya sabit burçlarda veya çift burçlarda yer alırsa bu yoga oluşur. bu yoga yükselir.

rajju yoga

eğer tüm gezegenler sadece değişken burçlarda yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi seyahat etmeyi sever. kişi iyi bir görünüme sahiptir ve yabancı ülkelerde parlar. acımasızdır. rajju, ip anlamına gelir.

musala yoga

eğer tüm gezegenler sadece sabit burçlarda yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi onur, bilgelik ve zenginliğe sahiptir. krallar gibidir. kişi ünlüdür. çok sayıda çocuğa sahiptir. sağlam bir ruhu vardır. musala, havan tokmağı anlamına gelir.nala yoga

eğer tüm gezegenler sadece çift burçlarda yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi zayıf bir fiziğe sahiptir. kişi para biriktirir. kişi iyi görünümlüdür ve akrabalarına yardım eder. beceriklidir

maalaa yoga

eğer üç kendra eve doğal benefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi her zaman mutludur. kişi iyi kıyafetlere, arabalara, lükse ve çok sayıda bayan arkadaşa sahiptir. maalaa, çelenk anlamına gelir. eğer bir malefik gezegen bu kendralardan birine yerleşmiş ise, yoga iyi çalışmayabilir.

örnek olarak, lagna koç’ta, jüpiter yengeç’te, venüs oğlak’ta ve merkür de terazi’de diyebiliriz. bu yerleşim maalaa yoga oluşturur.

sarpa yoga

eğer üç kendra eve doğal malefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi sefil, mutsuz, zalim, fakir ve yiyecek için diğerlerine bağımlı olur. bu çok kötü bir kombinasyondur. sarpa yılan anlamına gelir. eğer bir benefik gezegen bu kendralardan birine yerleşmiş ise, bu yoga iyi çalışmayabilir.

örnek olarak, yükselen akrep’te, mars boğa’da, rahu aslan’da ve ketu kova’da diyebiliriz. bu yerleşim sarpa yogayı verir.

gadaa yoga


eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren iki kendraya yerleşmiş ise bu yoga oluşur. örneğin, tüm gezegenler 4. ve 7. (veya 10. ve 1.) evlerde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi zenginliğe, altın ve mücevherlere sahiptir. kişi yajnalar düzenler ( adak törenleri ) kişi sastraları ( bilim ) ve şarkıları bilir. gadaa asa veya ona benzer sopa anlamına gelir.

sakata yoga


eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 1. ve 7. eve yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi hastalıklardan acı çeker. kişi çirkin tırnaklara sahiptir. aptaldır. aile ve arkadaşlara sahip değildir. kişi arabaları çekerek yaşar. sakata, çekçek, at arabası anlamına gelir.

vihanga yoga

eğer tüm gezegenler yükselenden itibaren 4. ve 10. evlere yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. bu yoga ile doğmuş kişi gezmeyi sever. elçi gibi çalışır, seksi sever. kişinin utanması yoktur ve kavgayı sever. vihanga bir kuştur. bazı yazarlar vihaga yoga olarak isimlendirir.

sringaataka yoga

eğer tüm gezegenler yükselenden itibaren trikon (1., 5. ve 9.) evlere yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi mutludur ve üst düzey kişilerce sevilir. asil bir karısı vardır ve diğer kadınları sevmez. zengindir. sringaataka çapraz kavşak anlamına gelir. bazı diğer populer anlamları da vardır.


maalaa yoga


hala yoga eğer tüm gezegenler yükselen itibaren olmayan ortak ve dost trikon evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. başka bir ifade ile, eğer tüm gezegenler 2. 6. ve 10. evlerde veya 3. 7. ve 11. evlere veya 4., 8. ve 12. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi çiftçi olur. fazla yemek yer. fakirdir. arkadaşları ve yakınları tarafından terk edilir. kişi mutsuz ve endişelidir. hala saban anlamına gelir.

vajra yoga

eğer yükselen ve 7. evde doğal benefikler ve 4. ve 10. evlerde doğal malefikler bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi dini kuralları inceler. kişi hayatının başında ve sonunda çok mutludur. cesurdur. şanslı değildir, arzuları da yoktur. dövüşkendir. vajra pırlanta demektir. yava yoga :eğer lagna ve 7. evde doğal malefikler , 4. ve 10. evde doğal benefikler varsa bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi dini konulara meraklıdır. hayatının ortalarında çok mutludur. zengindir ve güzel çocukları olur. yardımseverdir. güçlü bir zihine sahiptir. yava tahıl tanesi demektir.

kamala yoga

eğer tüm gezegenler yükselen itibaren kendralarda yer alıyorsa bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi kral/ üst düzey kişi olur. kişi güçlü bir karaktere sahiptir. uzun bir yaşamı olur ve ünlüdür. kişi saftır ve çok sayıda iyi işler yapar. kamala lotus demektir.

vaapi yoga

eğer tüm gezegenler panaparalar veya apoklimalarda ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi servet yapma zekâsına sahiptir. tüm rahatlığa sahiptir. kişi kral olabilir. vaapi bir gölet ya da su tankı veya kuyu demektir.

yoopa yoga

eğer tüm gezegenler, yükselenden itibaren 1. 2. 3. ve 4. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi spirütüel yajnaların ( adak törenleri) bilgisine sahiptir. eşi daima yanındadır. satwa gunadır. tüm dini kuralları inceler. yoopa, destek/ dikme ve adak kazığı anlamına gelir.

sara yoga

eğer tüm gezegenler, yükselenden itibaren 4., 5., 6., 7. evlerde ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi oklar yapar. kişi hapisane yöneticisidir. avcıdır, et yer. insanlara işkence eder. sara ok demektir.

sakti yoga

eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 7., 8., 9., 10. evlerde ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi mutsuz, fakir, başarısız, değersiz, tembel, uzun ömürlü ve katı olur. savaşlarda keskin zekâya sahiptir. sakti enerji demektir. aynı zamanda güçlü silah anlamına gelir.

danda yoga

eğer tüm gezegenler, yükselenden itibaren 10., 11., 12. ve 1. evlerde ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi eşini ve çocuklarını kaybeder ve kendi halkı onu terk eder. mutsuzdurlar ve vasat insanlara hizmet ederler. danda insanları cezalandırmak için kullanılan bir sopa anlamına gelir.

naukaa yoga

eğer tüm gezegenler yükselenden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi su ile ilgili işlerde para kazanır. çok sayıda arzuları vardır. tanınmış kişilerdir. onlar kötü, kaba ve çirkindirler. naukaa gemi anlamına gelir


koota yoga

eğer tüm gezegenler 4. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi gardiyan olur. yalancıdır. tepe ve kalelerde yaşar. yoksul ve acımasızdır. koota grup anlamına gelir. diğer başka anlamları da vardır.

chatra yoga

eğer tüm gezegenler 7. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi halkına yardım eder. naziktir ve üst düzey yöneticiler tarafından sevilir. zekidir. yaşamının erken ve geç dönemlerinde mutludur. uzun ömürlüdür. chatra şemsiye anlamına gelir.


chaapa yoga


eğer tüm gezegenler 10. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi yalancı, hırsız ve sırların koruyucusudur. ormanlarda dolaşır. talihsizdir. hayatının orta bölümünde mutludur. chaapa yay anlamına gelir.

ardha chandra yoga

eğer tüm gezegenler panapara veya apoklimadan başlayarak 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi ordu komutanı olur. iyi bir fiziğe sahiptir. üst düzey yöneticiler tarafından onaylanır. kişi güçlüdür ve mücevherlere, altına ve çok sayıda süslere sahiptir. ardha chandra yarım ay demektir.


çakra yoga


eğer tüm gezegenler 1., 3., 5., 7., 9., 11. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi büyük bir imparator olur. pırlanta taçlı başlar onun ayaklarına eğilir. çakra tekerlek anlamına gelir. çakravarti imparator anlamına gelir.


samudra yoga


eğer tüm gezegenler 2., 4., 6., 8., 10., 12. evlerde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi çok fazla zenginliğe ve çok sayıda mücevhere sahiptir. lüks içindedir. insanları sever. servet ve büyüklüğü sabittir. yumuşak bir doğaya sahiptir. samudra deniz veya okyanus anlamına gelir. samudra aynı zamanda okyanuslar tanrısının ismidir, onunla olan çok fazla zenginlik ve çok sayıda mücevhere sahiptir.

sankhya yogalar


shankya sayı anlamına gelir. shankya yogalarda 7 gezegenin yerleştiği, birbirinden farklı burçların sayısı temel alınır. rahu ve ketu dâhil edilmez. veenaa yoga: eğer 7 gezegen tam olarak 7 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi müzik, dans ve şarkıları sever. çok sayıda hizmetçisi vardır. kişi zengin, becerikli ve erkeklerin lideridir. veenaa telli bir müzik aletidir. aynı zamanda bazı yazarlar tarafından vallaki yoga olarak da isimlendirilir.


daama yoga

eğer 7 gezegen tam olarak 6 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi çok zengin ve ünlüdür. çok sayıda çocuğu vardır. çok sayıda değerli taşa sahiptir. diğerlerine yardım eder. daama çelenk anlamına gelir. bazı yazarlar daamini yoga olarak da isimlendirir.

paasa yoga

eğer 7 gezegen tam olarak 5 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişinin hapse girme riski vardır. işinde yeteneklidir. konuşkandır. çok sayıda hizmetçiye sahiptir. karakter eksikliği vardır. paasa kement anlamına gelir

kedaara yoga

eğer 7 gezegen tam olarak 4 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi tarım ile ilgilenir. kişi mutlu ve zengindir ve diğerlerine yardım eder. kedaara tarla anlamına gelir.

soola yoga

eğer 7 gezegen tam olarak 3 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi sert, tembel, şiddetli, zavallı, engelli ve yiğittir. soola shiva’nın silahıdır.


yuga yoga


eğer 7 gezegen tam olarak 2 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi kâfirdir. zavallı ve dünyadan soyutlanmıştır. dinsizdir. çocuklarından ve annesinden mutluluk görmez. yuga çift demektir.

gola yoga


eğer 7 gezegen tam olarak 1 burçta yerleşmiş ise bu yoga oluşur. bu yoga ile doğan kişi sağlam, fakir, kirli ve eğitimsizdir. daima üzgündür. gola bir küre ya da bir dünya anlamına gelir.

DAHA FAZLASI..

YUGA YOGA 4382503166412284509

Yorum Gönder

emo-but-icon

Günlük Astroloji Yorumları

Satvik+Rajasık+Tamasıc+Faydaları

Translate

paylasmak güzeldir.

Sosyal Medya

facebook twitter google+ youtube

Blog Arşivi

Popüler Yayınlar

YAYINLARIMIZA ABONE OL

Enter your email address:

by www.astrolojikozmik.com

item