Translate

26 Nisan 2019 Cuma

Vedıc astroloji yoga ve etkileri

Ravi Yogalar (güneş kombinasyonları)

Chandra Yogalar (ay kombinasyonları) Mahaapurusha Yogalar (5 çeşit büyük adam yapan kombinasyonlar)

Naabhasa Yogalar (Gökyüzü ile ilgili sınıflandırılmış kombinasyonlar)

Diğer çok bilinen Yogalar

Raaja Yogalar (Güç veren kombinasyonlar)

Raaja Sambandha Yogalar (Yüksek tabaka ile ilişkili kombinasyonlar) Dhana Yogalar (Zenginlik veren kombinasyonlar)

Daridra Yogalar (Yoksulluk veren kombinasyonlar)   Aasraya Yogalar


Arsaya konut veya barınak anlamına gelir. Aasraya yogalarda gezegenlerin yerleştiği burçlar temel alınır. Eğer tüm gezegenler değişken burçlarda veya sabit burçlarda veya çift burçlarda yer alırsa bu yoga oluşur. Bu yoga yükselir.


Rajju Yoga: Eğer tüm gezegenler sadece değişken burçlarda yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi seyahat etmeyi sever. Kişi iyi bir görünüme sahiptir ve yabancı ülkelerde parlar. Acımasızdır. Rajju, ip anlamına gelir.


Musala Yoga: Eğer tüm gezegenler sadece sabit burçlarda yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi onur, bilgelik ve zenginliğe sahiptir. Krallar gibidir. Kişi ünlüdür. Çok sayıda çocuğa sahiptir. Sağlam bir ruhu vardır. Musala, havan tokmağı anlamına gelir.


Nala Yoga: Eğer tüm gezegenler sadece çift burçlarda yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi zayıf bir fiziğe sahiptir. Kişi para biriktirir. Kişi iyi görünümlüdür ve akrabalarına yardım eder. Beceriklidir
Dala Yogalar

Maalaa Yoga: Eğer üç kendra eve doğal benefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi her zaman mutludur. Kişi iyi kıyafetlere, arabalara, lükse ve çok sayıda bayan arkadaşa sahiptir. Maalaa, çelenk anlamına gelir. Eğer bir malefik gezegen bu kendralardan birine yerleşmiş ise, yoga iyi çalışmayabilir.

Örnek olarak, Lagna Koç’ta, Jüpiter Yengeç’te, Venüs Oğlak’ta ve Merkür de Terazi’de diyebiliriz. Bu yerleşim Maalaa yoga oluşturur.


Sarpa yoga: Eğer üç kendra eve doğal malefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi sefil, mutsuz, zalim, fakir ve yiyecek için diğerlerine bağımlı olur. Bu çok kötü bir kombinasyondur. Sarpa yılan anlamına gelir. Eğer bir benefik gezegen bu kendralardan birine yerleşmiş ise, bu yoga iyi çalışmayabilir. Örnek olarak, Lagna Akrep’te, Mars Boğa’da, Rahu Aslan’da ve Ketu Kova’da diyebiliriz. Bu yerleşim Sarpa yogayı verir.
Aakriti Yogalar

Aakriti’nin anlamı şekil demektir ve bu yogaların büyük bir bölümü haritada gezegenlerin yerleşiminin şekline bağlı olarak oluşur. Birçok yazar tarafından yogaların hepsinde Rahu ve Ketu gezegen olarak sayılmaz.


Gadaa Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren iki kendraya yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Örneğin, tüm gezegenler 4. ve 7. (veya 10. ve 1.) evlerde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi zenginliğe, altın ve mücevherlere sahiptir. Kişi yajnalar düzenler ( adak törenleri ) Kişi sastraları ( bilim ) ve şarkıları bilir. Gadaa asa veya ona benzer sopa anlamına gelir.

Sakata Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 1. ve 7. eve yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi hastalıklardan acı çeker. Kişi çirkin tırnaklara sahiptir. Aptaldır. Aile ve arkadaşlara sahip değildir. Kişi arabaları çekerek yaşar. Sakata, çekçek, at arabası anlamına gelir.Vihanga Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren 4. ve 10. evlere yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğmuş kişi gezmeyi sever. Elçi gibi çalışır, seksi sever. Kişinin utanması yoktur ve kavgayı sever. Vihanga bir kuştur. Bazı yazarlar Vihaga yoga olarak isimlendirir.
Sringaataka Yoga: Eğer tüm gezegenler Lagnadan itibaren trikon (1., 5. ve 9.) evlere yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi mutludur ve üst düzey kişilerce sevilir. Asil bir karısı vardır ve diğer kadınları sevmez. Zengindir. Sringaataka çapraz kavşak anlamına gelir. Bazı diğer populer anlamları da vardır.


Hala Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren olmayan ortak ve dost trikon evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Başka bir ifade ile, eğer tüm gezegenler 2. 6. ve 10. evlerde veya 3. 7. ve 11. evlere veya 4., 8. ve 12. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi çiftçi olur. Fazla yemek yer. Fakirdir. Arkadaşları ve yakınları tarafından terk edilir. Kişi mutsuz ve endişelidir. Hala saban anlamına gelir.

Vajra Yoga: Eğer lagna ve 7. evde doğal benefikler ve 4. ve 10. evlerde doğal malefikler bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi dini kuralları inceler. Kişi hayatının başında ve sonunda çok mutludur. Cesurdur. Şanslı değildir, arzuları da yoktur. Dövüşkendir. Vajra pırlanta demektir. Yava Yoga :Eğer lagna ve 7. evde doğal malefikler , 4. ve 10. evde doğal benefikler varsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi dini konulara meraklıdır. Hayatının ortalarında çok mutludur. Zengindir ve güzel çocukları olur. Yardımseverdir. Güçlü bir zihine sahiptir. Yava tahıl tanesi demektir.


Kamala Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren kendralarda yer alıyorsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kral/ üst düzey kişi olur. Kişi güçlü bir karaktere sahiptir. Uzun bir yaşamı olur ve ünlüdür. Kişi saftır ve çok sayıda iyi işler yapar. Kamala lotus demektir.


Vaapi Yoga: Eğer tüm gezegenler panaparalar veya apoklimalarda ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi servet yapma zekâsına sahiptir. Tüm rahatlığa sahiptir. Kişi kral olabilir. Vaapi bir gölet ya da su tankı veya kuyu demektir.

Yoopa Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 1. 2. 3. ve 4. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi spirütüel yajnaların ( adak törenleri) bilgisine sahiptir. Eşi daima yanındadır. Satwa gunadır. Tüm dini kuralları inceler. Yoopa, destek/ dikme ve adak kazığı anlamına gelir.


Sara Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 4., 5., 6., 7. evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi oklar yapar. Kişi hapisane yöneticisidir. Avcıdır, et yer. İnsanlara işkence eder. Sara ok demektir.


Sakti Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 7., 8., 9., 10. evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi mutsuz, fakir, başarısız, değersiz, tembel, uzun ömürlü ve katı olur. Savaşlarda keskin zekâya sahiptir. Sakti enerji demektir. Aynı zamanda güçlü silah anlamına gelir.
Danda Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 10., 11., 12. ve 1. evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi eşini ve çocuklarını kaybeder ve kendi halkı onu terk eder. Mutsuzdurlar ve vasat insanlara hizmet ederler. Danda insanları cezalandırmak için kullanılan bir sopa anlamına gelir.Naukaa Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi su ile ilgili işlerde para kazanır. Çok sayıda arzuları vardır. Tanınmış kişilerdir. Onlar kötü, kaba ve çirkindirler. Naukaa gemi anlamına gelir


Koota Yoga: Eğer tüm gezegenler 4. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi gardiyan olur. Yalancıdır. Tepe ve kalelerde yaşar. Yoksul ve acımasızdır. Koota grup anlamına gelir. Diğer başka anlamları da vardır.


Chatra yoga: Eğer tüm gezegenler 7. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi halkına yardım eder. Naziktir ve üst düzey yöneticiler tarafından sevilir. Zekidir. Yaşamının erken ve geç dönemlerinde mutludur. Uzun ömürlüdür. Chatra şemsiye anlamına gelir.


Chaapa Yoga: Eğer tüm gezegenler 10. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi yalancı, hırsız ve sırların koruyucusudur. Ormanlarda dolaşır. Talihsizdir. Hayatının orta bölümünde mutludur. Chaapa yay anlamına gelir.


Ardha Chandra Yoga: Eğer tüm gezegenler panapara veya apoklimadan başlayarak 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi ordu komutanı olur. İyi bir fiziğe sahiptir. Üst düzey yöneticiler tarafından onaylanır. Kişi güçlüdür ve mücevherlere, altına ve çok sayıda süslere sahiptir. Ardha Chandra yarım ay demektir.Çakra Yoga: Eğer tüm gezegenler 1., 3., 5., 7., 9., 11. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi büyük bir imparator olur. Pırlanta taçlı başlar onun ayaklarına eğilir. Çakra tekerlek anlamına gelir. Çakravarti imparator anlamına gelir.
Samudra Yoga: Eğer tüm gezegenler 2., 4., 6., 8., 10., 12. evlerde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi çok fazla zenginliğe ve çok sayıda mücevhere sahiptir. Lüks içindedir. İnsanları sever. Servet ve büyüklüğü sabittir. Yumuşak bir doğaya sahiptir. Samudra deniz veya okyanus anlamına gelir. Samudra aynı zamanda okyanuslar tanrısının ismidir, onunla olan çok fazla zenginlik ve çok sayıda mücevhere sahiptir.


                         Sankhya Yogalar

Shankya sayı anlamına gelir. Shankya yogalarda 7 gezegenin yerleştiği, birbirinden farklı burçların sayısı temel alınır. Rahu ve Ketu dâhil edilmez. Veenaa Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 7 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi müzik, dans ve şarkıları sever. Çok sayıda hizmetçisi vardır. Kişi zengin, becerikli ve erkeklerin lideridir. Veenaa telli bir müzik aletidir. Aynı zamanda bazı yazarlar tarafından Vallaki yoga olarak da isimlendirilir.


 Daama Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 6 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi çok zengin ve ünlüdür. Çok sayıda çocuğu vardır. Çok sayıda değerli taşa sahiptir. Diğerlerine yardım eder. Daama çelenk anlamına gelir. Bazı yazarlar Daamini yoga olarak da isimlendirir.

Paasa Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 5 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişinin hapse girme riski vardır. İşinde yeteneklidir. Konuşkandır. Çok sayıda hizmetçiye sahiptir. Karakter eksikliği vardır. Paasa kement anlamına gelir


Kedaara Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 4 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi tarım ile ilgilenir. Kişi mutlu ve zengindir ve diğerlerine yardım eder. Kedaara tarla anlamına gelir.


Soola Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 3 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi sert, tembel, şiddetli, zavallı, engelli ve yiğittir. Soola Shiva’nın silahıdır.


Yuga Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 2 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kâfirdir. Zavallı ve dünyadan soyutlanmıştır. Dinsizdir. Çocuklarından ve annesinden mutluluk görmez. Yuga çift demektir.


Gola Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 1 burçta yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi sağlam, fakir, kirli ve eğitimsizdir. Daima üzgündür. Gola bir küre ya da bir dünya anlamına gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme