*/------Blogger Efendisi-----/* Hint Astroloji Vedıc Astroloji : Vedıc astroloji genel yogalar

Translate

11 Mayıs 2019 Cumartesi

Vedıc astroloji genel yogalar

Çok Bilinen Yogalar Diğer bazı önemli kombinasyonlar aşağıda listelenmiştir. Tüm gerekli kombinasyonlar oluşmasa bile, bazı zamanlarda dasanın sonuçları hissedilebilir. Fakat yoganın tam olarak oluşması için tüm gerekli kombinasyonlar var olmalı ve katılımcı gezegenler güçlü olmalıdır.

KUBERA YOGA: Merkür 1. evde Kubera yoga: para yogasıdır, bu kişinin nihayi amacı Dünyevi olarak Rahu enerjisinde çalışır  ünlenmek ve  ticari kazançtır. Merkür 1. evde tüccar zihniyeti verir laf cambazıdır, hitabeti iyidir. Az bilgiyle çok şey satar. Retro Merkür ise bunu abartıyor demektir , sivri zeka oyunları yaratır. laf sokar, tartışır, para için herşeyi yapabilir,

Subha Yoga: Eğer lagnada benefikler veya lagna “subha kartari”31 varsa - 12. ve 2. evlerde benefikler – bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi güzel konuşur, iyi görünümlüdür ve karakterlidir.


Kartari literatür olarak anlamı “makas”dır. 12. ve 1. evler onun üzerine makas atan evlerdir. Eğer evden
itibaren 2. ve 12. evlerde benefikler var ise buna subha (benefik) kartari denir. Malefiklerin aynı yerde
olması papa (malefic) kartari oluşmasına neden olur. Herhangi bir evdeki Subha kartari bu evin özellikleri
için faydalıdır ve papa kartari ise bu özelliklere zarar verir. Subha kartari ve papa kartari aynı zamanda

“subha kartari yoga” ve “papa kartari yoga “ olarak bilinir ve herhangi bir ev veya gezegen için geçerlidir

Asubha Yoga: Eğer lagnada malefikler varsa veya lagna “papa kartari” ye sahipse -12. ve 2. evlerde malefik varlığı-bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişinin çok sayıda arzusu vardır. Günahkâr olur ve diğer insanların varlıklarına göz diker.

 Gaja-Kesari Yoga: Eğer : (1) Jüpiter, Ay’dan itibaren kendra ise, (2) Jüpiter bir benefikle kavuşuyorsa veya görünüm yapıyorsa (3) Jüpiter güçsüz, yanık veya düşman evde değilse bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi ünlü, varlıklı ve zekidir. Büyük bir karaktere sahiptir ve krallar tarafından sevilir. Erdemlilik ve sonsuz bir ün için anahtar yogadır. Bazı yazarlara göre Jüpiter, aydan değil lagnadan itibaren kendra evde olsa bile Gajakesari yogadır. Eğer kişi güçlü ise, bu yoga benefiklerin görünümü ve kavuşumu olmaksızın oluşabilir.

 Guru-Mangala Yoga: Eğer Jüpiter ve Mars beraberlerse veya birbirlerinden itibaren 7. evde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi doğru ve enerjiktir. Enerjileri dharmik yollarda aracılık yapar.

                              Amala Yoga
 Eğer lagnadan veya Ay’dan itibaren 10. evde yalnızca doğal benefikler varsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi unutulmaz bir üne sahiptir. Krallar tarafındanAmala Yoga: Eğer lagnadan veya Ay’dan itibaren 10. evde yalnızca doğal benefikler varsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi unutulmaz bir üne sahiptir. Krallar tarafından  Lüks içindedir ve faziletlidir. Diğerlerine yardım eder. Amala saflık demektir. Çünkü 10. ev kişinin toplumdaki davranışlarını gösterirken, benefiklerin varlığı da onun toplumda saf ve temiz bir insan olduğunu gösterir.

                               Parvata Yoga

 Eğer (1) kendralara yalnızca benefikler yerleşmiş ise ve (2) 7. ve 8. evler boş veya yalnızca benefikler varsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi talihli, güzel konuşan, ünlü, yardımsever, kolay ilerleyen ve mizah seven biridir. Parvata dağ anlamına gelir.

                           Kaahala Yoga
 Eğer (1) 4. evin lordu ve Jüpiter32 karşılıklı kendra evlerde ve (2) lagnanın lordu güçlü ise bu yoga oluşur. Alternatif olarak, eğer 4. evin lordu yücelik konumda veya kendi burcunda ve 10. evin lordu ile beraberse bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi güçlü, cesur, kurnaz ve büyük bir orduyu yönetir. Birkaç köye sahiptir. Kaahala ölçüsüz/aşırı anlamına gelir. Ayrıca, haylaz/haşarı anlamına gelir. 


                          Chaamara Yoga
Eğer lagna lordu, kendrada yücelik ve Jüpiter’den görünüm alıyorsa veya iki benefik gezegen 7., 9., 10. evlerde kavuşum yapıyorsa varsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kraldır ve krallar tarafından saygı duyulur. Kişi uzun ömürlü, bilimsel, güzel konuşan ve birçok sanat dalını öğrenmiştir. Chaamara at kafasında yeleye benzeyen anlamına gelir. Hizmetçiler bunu sallayarak kralların sıcaktan rahatlamasını sağlar (yelpaze gibi). Bu temel olarak gücün korunmasına dayanmaktadır.

                    Sankha Yoga

 Eğer (1) lagna lordu güçlü ise ve (2) 5. ve 6. ev lordları karşılıklı kendralara yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Alternatif olarak, eğer (1) lagna lordu ve 10. ev lordu beraber değişken burçta ise ve (2) 9. ev lordu güçlü ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi zenginlik, eş ve çocuklar ile kutsanmıştır. Kişi nazik, saygılı, zeki ve uzun ömürlüdür. Sankha deniz kabuğu demektir. 

Bheri Yoga: Eğer (1) 9. ev lordu güçlü ise ve (2) 1., 2., 7. ve 12. evlere gezegenler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Alternatif olarak, (1) 9. ev lordu güçlü ise ve (2) Jüpiter, Venüs ve lagna lordu karşılıklı kendralara yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi zenginlik, eş ve çocuklar ile kutsanmıştır. Kişi kral olabilir. Ünlü ve karakterlidir. Erdemli ve dindardır. Zevklidir. Bheri davul demektir. 

                        Mridanga Yoga

 Eğer (1) gezegenler kendi burçlarında ve trikon ve kendralarda yüceldiği burçta yer alıyorsa ve (2) lagna lordu güçlü ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kral veya ona eşittir ve mutludur. Mridanga güney Hindistan'da popüler bir perküsyon aletidir. 

Sreenaatha Yoga: Eğer (1) 7. evin lordu, 10. Evde33 yücelik konumda ise ve (2) 10. evin lordu 9. evin lordu ile beraberse bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğmuş kişi Indra’ya eşit büyük bir kral olabilir-tanrıların kralı. Sreenaatha çok büyük bir zenginlik ve refahın lordu anlamına gelir. Vishnu anlamına da gelir

Matsya Yoga: Eğer (1) lagna ve 9. evde benefikler varsa, (2) 5. evde bazı gezegenler varsa ve (3) chaturasralarda (4. ve 8. evler) malefikler var ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi astrolog veya kâhin olur. Kişiliği nazik, karakterlidir ve zekidir. Kişi güçlü ve iyi görünümlüdür. Ünlü ve bilgili biridir. O bir tapasvi ‘dir(sade, süssüz takipçi). Matsya Balık anlamına gelir.

Koorma Yoga: Eğer (1) 5., 6. ve 7. evlere, kendi burçlarında, yücelik ve dost burçlarda yer alan benefikler yerleşmiş ise ve (2) 1., 3. ve 11. evlere, kendi burcunda veya yücelik olduğu burçlarda yer alan malefikler, yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kral olur. Dindar ve karakterlidir. Kişi mutlu, yardımsever ve ünlüdür. Koorma kaplumbağa anlamına gelir.

 Khadga Yoga: Eğer (1) 2. evin lordu 9. evde ise, (2) 9. evin lordu 2. evde ise ve (3) lagna lordu kendra ve trikon evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi yetenekli, varlıklı, eğitimli, talihli, zeki, minnettar ve güçlüdür. Khadga kılıç anlamına gelir.

 Kusuma Yoga: Eğer (1) lagna sabit burçta ise, (2) Venüs kendra evde ise (3) Ay trikonda benefikler ile beraberse, ve (4) Satürn 10. evde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kral veya ona yakındır. Kişi yardımseverdir. Zevk ve mutluluk ile donatılmıştır. Bulunduğu toplulukta liderdir. Kişi karakterlidir ve bilgilidir. Kusuma çiçek demektir. 

                          Kalaanidhi Yoga
 Eğer (1) Jüpiter 2. veya 5. evde ise ve (2) Merkür ve Venüsten görünüm alıyorsa veya kavuşum halinde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi karakter, mutluluk, iyi sağlık, zenginlik ve bilgi ile donatılmıştır. Krallar tarafından saygı görür. Kalaanidhi sanat ve yetenek için bir hazine anlamına gelir. 

Kalpadruma Yoga: (1) lagna lordu (2) bu lordun dispozitoru (3) raside dispozitordan sonra gelen ve (4) navamsada olarak düşünün. Eğer bu 4 gezegen kendralarda, trikonlarda yerleşmiş ise veya burcunda yücelik ise bu yoga oluşur. Bir örnek durumu daha anlaşılır yapacaktır. Bu yoga ile doğan kişi kral olabilir. Savaşları sever Kişi çok zengin, prensipli, güçlü ve naziktir.
Kalpadruma cennetteki göksel ağaçlar demektir. Bu yoga aynı zamanda Paarijaata yoga olarak bilinir. Bazı otoriteler bu yogayı daha basitleştirerek, son iki gezegenden birinin kendra veya trikonda veya yücelik burçta ise, bu yogayı oluşturabileceğini ifade ederler. Tüm 4 gezegenin de alınması, olması gerektiği gibi, bu yogayı daha az kullanılan yoga yapar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme