Karakamsa gezegen etkileri

Karkamsa gezegen etkileri 


Karakamsa, çoğunlukla Jaimini sutra veya Jaimini astrolojisinde kullanılan bir terimdir. Jaimini'de hayatınızdaki farklı şeyleri temsil eden yedi karakas var. Derecelerine dayanarak burçta belli bir rol oynarlar. En yüksekten en düşük (7.) dereceye kadar, gezegenlere belirli bir karaka adı verilir. Burçta 0-30 derece arasında en yüksek dereceye sahip gezegen Atmakaraka olur.

Hangi gezegenin atmakaraka olduğunu belirledikten sonra, o gezegenin navamsa haritasında işaret yerleşimine bakın.

  
KARAKAMSA BU DOĞUMUN GÜNAHLARINI GÖSTERİRKEN, ATMAKARAKA GEZEGENİ SON DOĞUMUN GÜNAHLARINI GÖSTERİR.

Bu, karakamsa olarak bilinir:

Karakamsa ile görebileceğiniz ruhun bir sonraki kurtuluş seviyesine veya daha yüksek bir frekanslı (dünya) ulaşma yeteneğidir.

Atmakarkaa'nın navamsa'daki yerleşimine bakarken, atmakarka gezegeninden 12. sırada hangi gezegenin oturduğunu incelemelisiniz ruha ne olacağını söyleyecektir.

Atmakarka ya da Karakamsa'dan 12. sırada yerleşen Satürn, Mars ya da Rahu gezegenler ruhların kendini daha yüksek bir hayata yükseltmeden önce öğrenecekleri çok ders olduğunu gösteriyor.

Yararlı bir gezegen karakamsa'dan 12'nci oturursa, ruhun fiziksel bedenin ölümünden sonra yüksek dünyaya taşınacağı bir noktaya ulaştığını gösterir.

Karakamsa'dan 12. sırada oturan Ketu, ruhun daha yüksek bir dünyaya gitmeyeceği, kaynak enerjiye geri döneceği ve nihayet geri dönmek istemediği sürece sonsuza dek herhangi bir azalmaya geri dönmediği gibi moksha alacağı anlamına geliyor.

Atmakaraka'dan 12. sırada oturan birden fazla gezegen varsa, o zaman doğum

Karakamsa'dan 9. sıraya bakarsanız, guruların manevi çalışmalarına ve rehberliğine ulaşmak için ruhların bu konuda sahip olduğu şans ve kolaylığı gösterecektir.

Atmakrakanın 9'unda oturan Malefik, manevi dünyayı anlamak için bir mücadele gösterecek, 9'unda da atmakarka'dan yararlanan kişi, birinin diğer hayata girme yolunu öğrenmek için kutsama olduğunu gösterecek.

Bir kişinin mesleği veya kariyeri de dahil olmak üzere başka birçok şeyi karakamsa ile görebilirsiniz

Karakamsa'nın yerleştirilmesini ruhun bu hayatta gerçekte ne istediğini göreceksiniz.

İLK EV

Karakamsha'da başka gezegenler de olduğunda, aşağıdaki gibi yorumlanabilir.

Güneş Karakamsha'da olduğunda, kişi hükümetten iş alacak.

Ay duygusallık ve ilim verir.

Mars, kişiyi silahlarla ilgilenir. Bu Mars'ın zararlı bir yönü olduğunda, kişinin yanında tutulan silahlar yasalara aykırı olabilir.

Merkür, sanat, zanaat ve ticarette yerel eğitim, zeka ve yetenek verir.

Jüpiter, öğrenmeye, maneviyata ve iyi işlere ilgi gösterir. Venüs, hükümet işleri için uzun ömür, duygusallık ve sorumluluk verir.

Satürn, kişinin aile mesleğini takip etmesini sağlarken, Rahu ise kişiyi doktor, makine üreticisi ve hırsız yapar. Ketu, kişiyi büyük araçlarda hırsız ve bayi yapar.

Rahu ve Güneş'in Karakamsha'daki birleşimi, kişinin yılan korkusuna sahip olacağını gösterir.

Bir malefik yönü, bir yılandan gelen zararı gösterir. Faydalı bir Shadvarga'daki bu birleşim, kişiyi bu tür sorunları tedavi eden bir doktor yapar.

Mars'ın bir yönü varsa, kişi kundakçı olacaktır. Karakamsha'daki dolunay görünümündeki Gulika, hırsızlık veya hırsızlık nedeniyle acı çektiğini gösterir.

İKİNCİ EV

Karakamsha'daki ikinci ev Venüs veya Mars tarafından yönetilen bir evde ise, kişi başka bir kişinin eşiyle ilişki yaşayacaktır. Mars ve Venüs'ün ikinci evdeki görünüşü, bunu ömür boyu süren bir eğilim haline getiriyor. Bu evdeki Jüpiter eğilimi artırırken Ketu onu kısıtlar. Rahu bu pozisyonda serveti yok eder.

ÜÇÜNCÜ EV

Karakamsa'dan üçüncü ev bize kişinin cesaretini anlatıyor. Bu evdeki bir zararlı, kişiyi daha cesur kılarken, bir iyilik yapan kişi tam tersini yapar. Mars buradaki cesareti büyük ölçüde artırıyor.

DÖRDÜNCÜ EV

Karakamsha'dan dördüncüsü, bize kişinin ikametgahı hakkında daha fazla bilgi verir. Bu ev gezegenleri yükselttiğinde veya Venüs ve Ay'ın yerleşimine veya görünümüne sahip olduğunda, kişinin evi saray gibi olacaktır. Satürn ve Rahu burada bir taş ev, Ketu ve Mars bir tuğla ev, Jüpiter ise ahşap bir ev gösteriyor. Güneş, saman bir evi gösterirken, Ay bize kişinin eşiyle olan birliğinin açık havada açık havada olduğunu söyler

BEŞİNCİ EV

Bu evde kavuşan Mars ve Rahu, tüketim gibi hastalıkları gösterir. Ay'ın görünümü bu göstergeyi daha güçlü kılar. Mars, kişinin vücudunda çıbanların veya ülserlerin oluşmasına neden olacaktır.

Ketu'nun bu Mars'a bakış açısı su kaynaklı hastalıklara neden olacaktır. Rahu ve Gulika, Karakamsha'dan beşinci evde birlikte, kişinin tatsız insanlardan ve zehirden korkmasına neden olacak.

Venüs burada kişiyi şair ve hatip yapar, Ay'lı Jüpiter ise yazar yapar. Jüpiter tek başına bir yazar ve bilgili ancak hatip olmayan bir yazar yapar, Venüs biraz daha az yazar ve Merkür daha da önemsizdir. 5.evdeki Merkür çileciliğe ve Güneş bir kılıç taşıyıcısına, Satürn bir okçuya ve Mars bir kılıç ustasına neden olur. 5.evdeki Rahu, makinelerle çalışan bir kişiyi ve Ketu'yu saatlerle çalışan bir kişi yapar. Bu evdeki Mars iyi bir mantıksal düşünme ve derin felsefi bir düşünür olan Merkür, Sankhya felsefesiyle ilgilenen Ay ve oldukça sıkıcı bir insan olan Satürn verir. 

KARAKAMSHA'DAN 5.EVDEKİ RAHU VE KETU, BİR KİŞİYİ İYİ BİR ASTROLOG YAPAR.ALTINCI EV

Altıncı ev, üçüncü ev ile bazı benzerlikler göstermektedir. Eski metinler, burada iyilikler olduğunda kişinin tembel olacağını belirtir. Metinler, Karakamsha'dan 6. evdeki malefiklerin bir kişiyi ziraatçı yaptığını belirtiyor. Bu, ağır el işçiliğinden çekinmeyen biri olarak anlaşılabilir.YEDİNCİ EV

Karakamsha'daki yedinci ev, bize kişinin eşi hakkında biraz daha bilgi verir.Ay ve Jüpiter yedinci evde çok güzel bir eş verir. Venüs, kişiyi çok duygusal bir eşle kutsar ve Güneş, tamamen ev içi faaliyetlere konsantre olan birini verir. Merkür, kişiyi güzel sanatlarda yetenekli bir eşi ve Satürn'ü kişiden daha yaşlı, hasta veya çok dindar bir kişiyle kutsar.

KARAKAMSHA'DAN 7.EVDEKİ RAHU, BİR DULLA EVLENDİĞİNİ GÖSTERİR.


SEKİZİNCİ EV

Karakamsha'dan sekizinci sıradaki bir malefik, kısa bir ömür, icra borçlar ve hem malefikler hem de iyiler, orta bir ömür gösterir.

Dokuzuncu Ev

Dokuzuncu ev bize kişinin dini ve manevi yönlerini anlatır. Dokuzuncu evde hayırlı bir gezegen veya bir hayırseverin yönü olduğunda, kişi yaşlılara saygılı ve çok dindardır. Malefik veya onun yönü, kişinin dinine karşı çıkmasına ve daha eski yıllarda yalana çekilmesine neden olur.

Satürn ve Rahu'nun bu evin varlığı ve hatta görünüşü, kişinin yaşlılara ve Guru'lara ihanet etmesine ve kutsal yazıları reddetmesine neden olur.

Venüs ve Mars bu pozisyonda bir kadın akrabanın ölümüne neden olabilir.

Mars ve Ay, başka bir kişinin eşiyle yasadışı bir ilişki olması nedeniyle kişinin hapse atılmasına neden olur. Jüpiter ve Güneş, öğretmenlerin ve yaşlıların reddedilmesine ve ihanetine neden olur. Yalnızca Jüpiter'in bir yönü veya varlığı varsa, kişi aşırı derecede duygusal zevklere bağımlıdır.

ONUNCU EV

Onuncu evdeki bir hayırsever, kişiyi zeki ve zengin kılar. Buradaki bir zararlı, ticaret kaybına ve babadan mutluluktan mahrum bırakılmasına neden olur. Güneş, Ay ve Jüpiter buradaysa, kişi bir krallığa sahip olacak.


Onbirinci Ev

On birinci evde ya da görünüşe göre iyilikler olduğunda, büyük kardeşler için fayda ve mutluluk olacaktır. Buradaki bir malefik, şüpheli yollardan kazançları gösterir.

Onikinci Ev

Karakamsha'dan ayın 12'sinde bir malefik olduğunda, kişi iyi nedenler için para harcarken, bir malefik yanlış işler için yapılan harcamaları gösterir. Yüce bir gezegen veya kendi evinde bir gezegen, kişinin Moksha'yı alacağını gösterir. Ketu ve bir iyilikten etkilenen bir iyilik veya Ketu, kişinin Moksha'yı alacağını gösterir.

KARAKAMSA BURÇ YERLEŞİMLERİNE   GÖRE ETKİLERİ

Eğer Atmakaraka gezegen Navamsa'da koç burcunda olursa kişi fareler ve kedilerden rahatsız olur

.Malefik birleşme rahatsızlığı daha da arttıracaktır.

Atmakaraka, boğa burcunda maddi ve dünyasal zevk mutluluk ve amaç verecektir .

Atmakaraka İkizler Navamsa'da olması halinde, kişinin kaşıntıdan alerjiden etkilenecektir.

Atmakarakka yengeç Navamsa'da ise, sudan korkacaksınız kanla ilgili sorunlar olacaktır .

Atmakaraka Aslan Navamsa'da evcil hayvanlardan zarar görebilir

Atmakara Başak Navamsa'da, kaşıntı, şişmanlık, yangın vb. sorunlara neden olur;

Atmakaraka Terazi Navamsa'da, tüccar ve elbise yapımında ustalık kazandıracaktır.

Atmakaraka Akrep Navamsa, yılanlardan sürüngen hayvanlardan sıkıntılara ve aynı zamanda annenin göğüslerine de sıkıntı getirecektir.

Atmakaraka'nın Yay Navamsa ise, yükseklikten ve taşıtlar uzun yolculuklardan sıkıntılı

Atmakaraka Oğlak Navamsa denizlerden ve su ürünlerindenkabuklu, inci, mercan, vb. Kazançlar anlamına gelir.

Kova Navamsa ise, kişi taşınmazlar inşa edecektir.

Balıklar Navamsa'da Atmakaraka nihai kurtuluşu verecektir. Faydalı bir yön, kötülükleri ortadan kaldırırken,

Karakamsha'nın D9'da olduğu Raşi aşağıdaki gibi yorumlanır
 
Karakamsha Karakamsha Koç burcudur ♈- Kendinizi sık sık başkalarına ait olan çatışma ve kavgaların içinde bulabilirsiniz. Çok fazla zarara neden olabilir. Altınızda çalışan veya ezilmiş durumdaki insanlarla ilgili sorunlar olacaktır. Rastgele dövüşte gereksiz bir Şehit olabilirsiniz.

Koç: Özellikle kedi ve sıçanlardan rahatsız olan bir malefik ilişki var mı?

Karakamsha Boğa burcudur ♉- Kararsızlıktan ve planlanmamış olaylardan korkabilirsiniz, ancak sık sık hareket ederseniz büyük başarı elde edersiniz. Doğal eğilim, daha güvende hissetmek için para kazanmaya yönelik olacaktır.

Boga : Kişi dört ayaklı hayvanlardan dolayı mutlu olacaktır.

Karakamsha İkizler burcundadır ♊- Hayat zorlu, rahatsız olacak ama yeterince cesaret harika sonuçlar verecektir. Çok zeki, koşullara göre kolayca değişebilir ve sinirlenebilir. Başkaları aracılığıyla para kazanabilir. İkizler : Cilt sorunları
 
Karakamsha Yengeçtir ♋- Hayat açıkça duyguların etrafında toplanmıştır. İçinde gezinmek için mücadele ederken sık sık güvensiz hissedebilirler. Ancak psikolog, yazar, şair vb olurlarsa aynı duygular onlara refah verebilir. Fikir, kaçmak değil kucaklamaktır. 
Yengeç: Su korkusu
 
Karakamsha Aslan'dır ♌- Yüzleşme korkusu yaşayacaksınız. Gereksiz yere sizde şiddet uyandırmaya çalışacak kişilerle sözlü münakaşaya girmemeye çalışacaksınız. Savaşmak için ayağa kalkarsanız, kesinlikle galip geleceksiniz. Meslektaşlarınızdan ve arkadaşlarınızdan farklı olun 

Aslan : Kaplanlar gibi büyük kedilerden korkma
 
Karakamsha Başak'tır ♍- Yerli, ateşten korkabilir. Hayattaki motivasyon eksikliği, sorunların temel nedeni olabilir. Alışılmadık olma ve gelenekleri bozma şansları var. Başak: Cilt sorunları, obezite ve yangının neden olduğu sorunlar

Terazi'de Karakamsha ♎- Ticarette ve tüccar olarak iyi durumdalar. Her türden insan, varlıkları refaha bağlar. Her zaman ufkunu genişletmeyi düşünmeli ve hayatta kalmaları için önemli olan iletişimlerini keskinleştirmelidirler. 

Terazi: Kişi ticarette ve kıyafet yapımında çok iyi olacak
 
Karakamsha Akrep'tir ♏- Yalnız ve duygusal olarak tatminsiz hissedebilirler. Beslenmeden yoksundurlar. Anneye sorunlar, onlara acı verebilir. Gizli sorunlar ve düşmanlar sürekli bir zorluk kaynağıdır. Dikkat çekmezlerse manevra yapmayı öğrenebilirler. 

Akrep: Yılan korkusu


Yay burcundaki Karakamsha ♐- Yerli, hareket halindeki bir araçtan veya yüksek bir yerden düşerek kazalara maruz kalır.

Her şeyden çok statülerinin düşmesinden korkarlar. Zirveye ulaşmak onlar için sorun değil ama var güçleriyle zirvedeki konumlarını koruyorlar.

Yay: Yüksekten veya araçlardan düşme
 


Karakamsha Oğlak burcudur ♑- Suda yaşayan hayvanlar, kuşlar, cilt, yaralar veya habis tümörlerden kaynaklanan sorunlar olabilir.

Bu sutra, yaşamdaki çeşitli alanlardan kaynaklanan çeşitli sorunların bir göstergesidir. Yerlinin çok dikkatli olması gerekiyor. 

Oğlak: Suda büyüyen şeylerden kazançlar


Karakamsha Kova'dır ♒- Dindar, Hayırsever, Sosyal Hizmet Görevlisi. T

apınaklara, yollara, yetimhanelere, sivil toplum kuruluşlarına vb. bağışlar. Her zaman toplumla ve ilerlemesiyle ilgilenir.

Sosyal konular hakkında çok sesli. Kova: Kişi su depoları yapacakBalık burcundaki Karakamsha ♓

Çok Manevi, Dürüst, Dindar ve iyi bir hayat inşa edecek.


Balık: Kişi özgürleşecek

Koç, Aslan ve Yay doğu gösteriyor .

Boğa, Başak ve Oğlak güneyi gösterir .

İkizler, Terazi ve Kova batıya doğru ilerliyor .

Yengeç, Akrep ve Balıklar kuzeyi gösterir .

DAHA FAZLASI..

Vedic Astroloji 9048255753557282104

Yorum Gönder

emo-but-icon

Günlük Astroloji Yorumları

Satvik+Rajasık+Tamasıc+Faydaları

Translate

paylasmak güzeldir.

Sosyal Medya

facebook twitter google+ youtube

Blog Arşivi

Popüler Yayınlar

YAYINLARIMIZA ABONE OL

Enter your email address:

by www.astrolojikozmik.com

item