*/------Blogger Efendisi-----/* Hint Astroloji Vedıc Astroloji : Nisan 2019

Translate

26 Nisan 2019 Cuma

Vedıc astroloji yoga ve etkileri

Ravi Yogalar (güneş kombinasyonları)

Chandra Yogalar (ay kombinasyonları) Mahaapurusha Yogalar (5 çeşit büyük adam yapan kombinasyonlar)

Naabhasa Yogalar (Gökyüzü ile ilgili sınıflandırılmış kombinasyonlar)

Diğer çok bilinen Yogalar

Raaja Yogalar (Güç veren kombinasyonlar)

Raaja Sambandha Yogalar (Yüksek tabaka ile ilişkili kombinasyonlar) Dhana Yogalar (Zenginlik veren kombinasyonlar)

Daridra Yogalar (Yoksulluk veren kombinasyonlar)   Aasraya Yogalar


Arsaya konut veya barınak anlamına gelir. Aasraya yogalarda gezegenlerin yerleştiği burçlar temel alınır. Eğer tüm gezegenler değişken burçlarda veya sabit burçlarda veya çift burçlarda yer alırsa bu yoga oluşur. Bu yoga yükselir.


Rajju Yoga: Eğer tüm gezegenler sadece değişken burçlarda yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi seyahat etmeyi sever. Kişi iyi bir görünüme sahiptir ve yabancı ülkelerde parlar. Acımasızdır. Rajju, ip anlamına gelir.


Musala Yoga: Eğer tüm gezegenler sadece sabit burçlarda yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi onur, bilgelik ve zenginliğe sahiptir. Krallar gibidir. Kişi ünlüdür. Çok sayıda çocuğa sahiptir. Sağlam bir ruhu vardır. Musala, havan tokmağı anlamına gelir.


Nala Yoga: Eğer tüm gezegenler sadece çift burçlarda yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi zayıf bir fiziğe sahiptir. Kişi para biriktirir. Kişi iyi görünümlüdür ve akrabalarına yardım eder. Beceriklidir
Dala Yogalar

Maalaa Yoga: Eğer üç kendra eve doğal benefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi her zaman mutludur. Kişi iyi kıyafetlere, arabalara, lükse ve çok sayıda bayan arkadaşa sahiptir. Maalaa, çelenk anlamına gelir. Eğer bir malefik gezegen bu kendralardan birine yerleşmiş ise, yoga iyi çalışmayabilir.

Örnek olarak, Lagna Koç’ta, Jüpiter Yengeç’te, Venüs Oğlak’ta ve Merkür de Terazi’de diyebiliriz. Bu yerleşim Maalaa yoga oluşturur.


Sarpa yoga: Eğer üç kendra eve doğal malefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi sefil, mutsuz, zalim, fakir ve yiyecek için diğerlerine bağımlı olur. Bu çok kötü bir kombinasyondur. Sarpa yılan anlamına gelir. Eğer bir benefik gezegen bu kendralardan birine yerleşmiş ise, bu yoga iyi çalışmayabilir. Örnek olarak, Lagna Akrep’te, Mars Boğa’da, Rahu Aslan’da ve Ketu Kova’da diyebiliriz. Bu yerleşim Sarpa yogayı verir.
Aakriti Yogalar

Aakriti’nin anlamı şekil demektir ve bu yogaların büyük bir bölümü haritada gezegenlerin yerleşiminin şekline bağlı olarak oluşur. Birçok yazar tarafından yogaların hepsinde Rahu ve Ketu gezegen olarak sayılmaz.


Gadaa Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren iki kendraya yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Örneğin, tüm gezegenler 4. ve 7. (veya 10. ve 1.) evlerde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi zenginliğe, altın ve mücevherlere sahiptir. Kişi yajnalar düzenler ( adak törenleri ) Kişi sastraları ( bilim ) ve şarkıları bilir. Gadaa asa veya ona benzer sopa anlamına gelir.

Sakata Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 1. ve 7. eve yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi hastalıklardan acı çeker. Kişi çirkin tırnaklara sahiptir. Aptaldır. Aile ve arkadaşlara sahip değildir. Kişi arabaları çekerek yaşar. Sakata, çekçek, at arabası anlamına gelir.Vihanga Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren 4. ve 10. evlere yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğmuş kişi gezmeyi sever. Elçi gibi çalışır, seksi sever. Kişinin utanması yoktur ve kavgayı sever. Vihanga bir kuştur. Bazı yazarlar Vihaga yoga olarak isimlendirir.
Sringaataka Yoga: Eğer tüm gezegenler Lagnadan itibaren trikon (1., 5. ve 9.) evlere yerleşmiş ise, bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi mutludur ve üst düzey kişilerce sevilir. Asil bir karısı vardır ve diğer kadınları sevmez. Zengindir. Sringaataka çapraz kavşak anlamına gelir. Bazı diğer populer anlamları da vardır.


Hala Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren olmayan ortak ve dost trikon evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Başka bir ifade ile, eğer tüm gezegenler 2. 6. ve 10. evlerde veya 3. 7. ve 11. evlere veya 4., 8. ve 12. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi çiftçi olur. Fazla yemek yer. Fakirdir. Arkadaşları ve yakınları tarafından terk edilir. Kişi mutsuz ve endişelidir. Hala saban anlamına gelir.

Vajra Yoga: Eğer lagna ve 7. evde doğal benefikler ve 4. ve 10. evlerde doğal malefikler bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi dini kuralları inceler. Kişi hayatının başında ve sonunda çok mutludur. Cesurdur. Şanslı değildir, arzuları da yoktur. Dövüşkendir. Vajra pırlanta demektir. Yava Yoga :Eğer lagna ve 7. evde doğal malefikler , 4. ve 10. evde doğal benefikler varsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi dini konulara meraklıdır. Hayatının ortalarında çok mutludur. Zengindir ve güzel çocukları olur. Yardımseverdir. Güçlü bir zihine sahiptir. Yava tahıl tanesi demektir.


Kamala Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren kendralarda yer alıyorsa bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kral/ üst düzey kişi olur. Kişi güçlü bir karaktere sahiptir. Uzun bir yaşamı olur ve ünlüdür. Kişi saftır ve çok sayıda iyi işler yapar. Kamala lotus demektir.


Vaapi Yoga: Eğer tüm gezegenler panaparalar veya apoklimalarda ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi servet yapma zekâsına sahiptir. Tüm rahatlığa sahiptir. Kişi kral olabilir. Vaapi bir gölet ya da su tankı veya kuyu demektir.

Yoopa Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 1. 2. 3. ve 4. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi spirütüel yajnaların ( adak törenleri) bilgisine sahiptir. Eşi daima yanındadır. Satwa gunadır. Tüm dini kuralları inceler. Yoopa, destek/ dikme ve adak kazığı anlamına gelir.


Sara Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 4., 5., 6., 7. evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi oklar yapar. Kişi hapisane yöneticisidir. Avcıdır, et yer. İnsanlara işkence eder. Sara ok demektir.


Sakti Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 7., 8., 9., 10. evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi mutsuz, fakir, başarısız, değersiz, tembel, uzun ömürlü ve katı olur. Savaşlarda keskin zekâya sahiptir. Sakti enerji demektir. Aynı zamanda güçlü silah anlamına gelir.
Danda Yoga: Eğer tüm gezegenler, lagnadan itibaren 10., 11., 12. ve 1. evlerde ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi eşini ve çocuklarını kaybeder ve kendi halkı onu terk eder. Mutsuzdurlar ve vasat insanlara hizmet ederler. Danda insanları cezalandırmak için kullanılan bir sopa anlamına gelir.Naukaa Yoga: Eğer tüm gezegenler lagnadan itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi su ile ilgili işlerde para kazanır. Çok sayıda arzuları vardır. Tanınmış kişilerdir. Onlar kötü, kaba ve çirkindirler. Naukaa gemi anlamına gelir


Koota Yoga: Eğer tüm gezegenler 4. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi gardiyan olur. Yalancıdır. Tepe ve kalelerde yaşar. Yoksul ve acımasızdır. Koota grup anlamına gelir. Diğer başka anlamları da vardır.


Chatra yoga: Eğer tüm gezegenler 7. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi halkına yardım eder. Naziktir ve üst düzey yöneticiler tarafından sevilir. Zekidir. Yaşamının erken ve geç dönemlerinde mutludur. Uzun ömürlüdür. Chatra şemsiye anlamına gelir.


Chaapa Yoga: Eğer tüm gezegenler 10. evden itibaren 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi yalancı, hırsız ve sırların koruyucusudur. Ormanlarda dolaşır. Talihsizdir. Hayatının orta bölümünde mutludur. Chaapa yay anlamına gelir.


Ardha Chandra Yoga: Eğer tüm gezegenler panapara veya apoklimadan başlayarak 7 burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi ordu komutanı olur. İyi bir fiziğe sahiptir. Üst düzey yöneticiler tarafından onaylanır. Kişi güçlüdür ve mücevherlere, altına ve çok sayıda süslere sahiptir. Ardha Chandra yarım ay demektir.Çakra Yoga: Eğer tüm gezegenler 1., 3., 5., 7., 9., 11. evlere yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi büyük bir imparator olur. Pırlanta taçlı başlar onun ayaklarına eğilir. Çakra tekerlek anlamına gelir. Çakravarti imparator anlamına gelir.
Samudra Yoga: Eğer tüm gezegenler 2., 4., 6., 8., 10., 12. evlerde yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi çok fazla zenginliğe ve çok sayıda mücevhere sahiptir. Lüks içindedir. İnsanları sever. Servet ve büyüklüğü sabittir. Yumuşak bir doğaya sahiptir. Samudra deniz veya okyanus anlamına gelir. Samudra aynı zamanda okyanuslar tanrısının ismidir, onunla olan çok fazla zenginlik ve çok sayıda mücevhere sahiptir.


                         Sankhya Yogalar

Shankya sayı anlamına gelir. Shankya yogalarda 7 gezegenin yerleştiği, birbirinden farklı burçların sayısı temel alınır. Rahu ve Ketu dâhil edilmez. Veenaa Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 7 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi müzik, dans ve şarkıları sever. Çok sayıda hizmetçisi vardır. Kişi zengin, becerikli ve erkeklerin lideridir. Veenaa telli bir müzik aletidir. Aynı zamanda bazı yazarlar tarafından Vallaki yoga olarak da isimlendirilir.


 Daama Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 6 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi çok zengin ve ünlüdür. Çok sayıda çocuğu vardır. Çok sayıda değerli taşa sahiptir. Diğerlerine yardım eder. Daama çelenk anlamına gelir. Bazı yazarlar Daamini yoga olarak da isimlendirir.

Paasa Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 5 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişinin hapse girme riski vardır. İşinde yeteneklidir. Konuşkandır. Çok sayıda hizmetçiye sahiptir. Karakter eksikliği vardır. Paasa kement anlamına gelir


Kedaara Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 4 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi tarım ile ilgilenir. Kişi mutlu ve zengindir ve diğerlerine yardım eder. Kedaara tarla anlamına gelir.


Soola Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 3 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi sert, tembel, şiddetli, zavallı, engelli ve yiğittir. Soola Shiva’nın silahıdır.


Yuga Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 2 farklı burca yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi kâfirdir. Zavallı ve dünyadan soyutlanmıştır. Dinsizdir. Çocuklarından ve annesinden mutluluk görmez. Yuga çift demektir.


Gola Yoga: Eğer 7 gezegen tam olarak 1 burçta yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Bu yoga ile doğan kişi sağlam, fakir, kirli ve eğitimsizdir. Daima üzgündür. Gola bir küre ya da bir dünya anlamına gelir.

24 Nisan 2019 Çarşamba

Bill Gates'in natal doğum haritası Dahana yoga


Microsoft Corporation'ın  milyarder kurucusu Bill Gates'in natal doğum haritasında , yükselen efendisi,  2 evin yönetici  ve 11. Evin yöneticileri  çoklu DHANA yogasını oluşturması ve yaşamını nasıl etkilendiğine dikkat edelim.


 Aynı şekilde, Güneş ayrıca son derece güçlü bir lakshmi yoga oluşturan, 5. ve 9. efendiler, Venüs ve Satürn ile ilişkilidir.

Merkür  açısal bir evde kendi Başak burcunda yüceltildiği için, Ay'dan (Chandra lagna) da tekrarlayan  Bhadra Yoga (Merkür)  bilgeliği, zekayı, eğitimi,  konuşmayı ve işletmeyi temsil eder.

 BHADRA yoga, güçlü Merkür'ün, birinci, 4., 7. veya 10. evin dört evden birinde, bir kişinin doğum haritasındaki kendi tabelasında (İkizler veya Başak) veya yüce burçta (Başak) bulunduğunu gösterir.  zeki, entelektüel, zengin, iyi hatip, keskin zekalı, yardımsever, görkemli ve başarılı bir kariyeri  çok erken yaşlarda ünlü olur,


.Şehvetli ve özverili bir doğaya sahip olup, lüks ve uzun bir hayat yaşayacaktır…

diğer önemli yoga  MAHAPURUSHA Yoga Vedik astrolojide önemli bir kombinasyondur. Bu Yoga (kombinasyon) oluşumu  beş farklı gezegenin konumları  yerleşimleri (yüceltilmiş veya kendi işaretlerindeki oluşları), kendra'da (çeyrek) belirli rashi (işaretler) ve dört bhavasın (evlerin) birleşimi nedeniyle oluşur. Bu Yoga beş farklı gezegen Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs veya Satürn. Her gezegenin farklı karakteristikleri var ve sonuçlarına göre sonuçlar veriyor.

Beş gezegenin oluşturduğu beş Panch Mahapurusha Yogası (kombinasyonları) şu şekilde bilinir: 1.Ruchaka, 2.Bhadra 3.Hamsa, 4. Malavya ve 5. Shasha Yoga. oluşturur. Merkür ve / veya 5. Efendi güçlü bir şekilde yerleştirildiğinde, yüksek zekaya sahip birini gösterir. Bill Gates’in Merkür  natal doğum haritasında  ve 5. lord Venüs’ün 

Terazi burcunda, ve sırasıyla açısal ve trinal evlere yerleştirildiği durumdur.

Yükselişi İkizler, Merkür  Mars ile birlikte iletişim ve bilgisayar teknolojisini temsil eden doğal zodyakın 3. işareti iken, yükselen efendisi Merkür teknik bir gezegen olan Mars ile birleşiyor.

 Bu kesinlikle bilgisayar teknolojisine duyduğu ilgiyi gösteriyor, çünkü hakim gezgen Merkür de yücelimde olduğu Başak burcunda.

Harury Üniversitesi'nde lisans eğitimine başladığı Merkür-Satürn dahasındaydı. Bu, Merkür’ün eğitim karakası (Jüpiter’le birlikte) olduğu ve Satürn’ün 5. evde bulunduğu, 5. Lordu Venüs’ün konjonktüründe olduğu için anlamlıdır. Bununla birlikte, 1975 yılında Ketu mahadashaları başladığı anda, Microsoft'un hazırlık aşamasına geçmek için üniversiteden ayrıldı.

Ketu'yu takip eden Venüs dasha'sında, Venüs'ü kapsayan lakshmi yoga harekete geçti ve kısa sürede dünyanın en zengin adamlarından biri oldu….

16 Nisan 2019 Salı

Renkler ve Terapi

RENK TERAPİSİ NEDİR?

Gezegenler - Renkler

a) Güneş - Turuncu;

b) Ay - Beyaz;

c) Merkür  - Yeşil;

d) Jüpiter - Sarı;

e) Venüs - Beyaz;

f) Mars - Kırmızı

g) Satürn - Siyah / Mavi;

h) Rahu - Kahverengimsi ve

i) Ketu - Grimsi.

Renk terapisi veya Kromoterapi veya fototerapi, benzersiz  asırlık bir kavramdır.  hastalıkları tedavi etmek için görünür ışık kullanan alternatif bir ilaç yöntemidir.

Kırmızı, yeşil, mavi ve bu renklerin çeşitli oranlarda karıştırılması, insan vücudundaki biyokimyasal süreçleri aktive eden elektriksel darbeleri üretmek için kullanılır.

 

 Vücudumuzdaki her organın kendine özgü bir rengi vardır ve her bir rengin kendi titreşim enerjisi vardır. Organlar kendi titreşim davranışlarından saptığında, hastalanır. Renk terapisi, tedavide kullanılan renklerin titreşimi yoluyla hastalığın iyileşmesiyle sonuçlanır ve  titreşim dengesizliğini düzeltir.

                        KIRMIZI 

sağlığı, ateşi, öfkeyi, tehlikeyi ve yıkımı temsil eder. Kan hastalıkları, Anemi, sürekli üzüntü hissi, felç, Bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı vb. Kırmızı renkle tedavi edilir. Aşk ve seks, cesaret ve nefret vb. Gibi daha derin tutkular teşvik edebilir. TANSİYON  rahatsızlığı yüksek olan insanlar kırmızı renkten uzak durmalıdır.

                     TURUNCU

 sıcağı, ateşi, gücü ve yaratıcılığı ve dünyayla ilgili işleri temsil eder. Genel bir refah duygusu yaratır. Astım, epilepsi, Hipo ve Hipertiroidi, Zihinsel yorgunluk, Böbrek hastalıkları vb. Turuncu renk ile tedavi edilir. Vücudu canlandırır, ancak bu rengin aşırı kullanımı bencil egoyu uyandırabilir.

                      SARI

 kasları kontrol eden motor nöronları aktive eder. Sindirim sistemini, adrenalin aktivitesini ve beynin sol yarımküresi tarafından kontrol edilen aktiviteleri etkiler. Sinir ve beyin, karaciğer, bağırsak ve cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Kanı temizler ve lenfatik sistemi aktive eder. Deliryum, ateş, aşırı heyecan veya KALP çarpıntısı olan kişiler sarı renkle tedavi edilmemelidir.

                    YEŞİL

sakinleştirici doğanın rengidir. Saflığı ve uyumu temsil eder. Büyümeyi teşvik eder. Aynı zamanda tansiyonu düşürür ve kan basıncını düşürür. Sakinleştirici etkisi uykusuzluk, bitkinlik ve sinirlilik gibi durumlar için yararlıdır. Bu duygusal bir dengeleyicidir. Sinir gerginliği, yüksek tansiyon, halsizlik, aşırı uyarılma vb. Gibi hastalıklar

 

yeşil renkle tedavi edilir. Yeşil, KANSER ve TÜMÖR hastalarını tedavi etmek için kullanılmamalıdır.

                 İNDİGO

entegrasyon arıtma  renkgidir . Mükemmel bir kan temizleyicidir ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir ve aşırı kanamayı azaltmak veya durdurmak için tedavi edilebilir. Paratiroidi uyarır ve tiroid'i baskılar. İndigo yatıştırıcı bir etkiye sahiptir; Meditasyonda daha derin bir bilinç düzeyi elde etmek için kullanılabilir. İndigo göz, kulak, burun, ağız ve sinüslerin tüm koşullarını tedavi etmek için kullanılır. Depresyondan muzdarip hastalar için kullanılmamalıdır.

                MENEKŞE ,

 ruhsal ve fiziksel enerjilerin dengelenmesine yardımcı olur. Kanser tedavisinde etkilidir. Umutsuzluk hissine karşı koyuyor ve özgüvenini artırıyor. Dalağı uyarır ve motor sinirlerinin aktivitesini azaltır. Vücudun potasyum ve sodyum dengesinin korunmasına yardımcı olur. Şiddetli davranışları sakinleştirmek için mükemmel. Menekşe bazen tüm hastalar için iyi olmayabilir öfke gibi duyguları bastırabilir.

                      MAVİ

sakinleştirici ve yatıştırıcı bir renktir. Büyümeyi teşvik etmek için kullanılabilir. Uykusuzluk sorunu için iyidir. Enflamatuar hastalıkların tedavisi için mükemmeldir  siniri ve aşırı heyecanını azaltır. Astım, suçiçeği, sarılık ve romatizma gibi hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Hipertansiyon, kasların daralması, felç ve soğuk algınlığı hastalarında kullanılmamalıdır.

 

10. Ev'de yerleşen gezegenler veya 10 ev yönetici efendisi, meslek seçiminizi, şöhretinizi ve toplumdaki statünüzü ortaya koymaktadır. Ayrıca mevcut Dasha (Dönem) ve Antar-dasha (Alt Dönem) İşteki değişim veya engellerde büyük rol oynar.

 

Gezegene atanan Renkleri ve ayrıca her Nakshatra'yı (Yıldızlar veya Takımyıldızları) temsil eden Hayvanlar'ı bilmeliyiz.

 

Nakshatras - Hayvanlar:

1) Ashvini - Atlar

2) Bharani - Fil

3) Krittika - Keçi

4) Rohini - Yılan

5) Mrigashira - Yılan

6) Arudra - Erkek Köpek

7) Punarvasu - Dişi Kedi

8) Pushyami - Keçi

9) Ashlesha - Erkek kedi

10) Magha - Sıçan

11) Purvaphalguni - Sıçan

12) Uttaraphalguni - Boğa

13) Hasta - Su Mandası

14) Chitra / Chittha - Kaplan

15) Swathi / Svati - Su Mandası

16) Vishakha - Kaplan

17) Anuradha - Geyik / Antilop

18) Jyeshta - Geyik / Antilop

19) Moola - Erkek Köpek

20) Purvashada - Maymun veya Şempanze

21) Uttarashada - Firavun

22) Shravana - Maymun veya Şempanze

23) Dhanishta - Dişi Aslan

24) Shatabisha - At

25) Purvabhadra - Erkek Aslan

26) Uttarabhadra - İnek ve

27) Revathi - Fil 

14 Nisan 2019 Pazar

Rahu satürn Maha yoga

Maha Yoga Analizi

Maha Yoga Nedir?
Maha Yoga, adından da anlaşılacağı gibi, doğum haritasındaki gezegenlerin kümelenmesi nedeniyle ortaya çıkan  güçlü bir birleşimidir. “ Maha”, “büyük” anlamına gelir ve “yoga” , artan gezegen üreten bireysel gezegenlerin enerjisinin birleşik etkisine atıfta bulunur. 12 çeşit  Maha Yoga, doğanın farklı alanlarında insanlara büyük güçler sunma kabiliyetinden dolayı bir grafikte çok yüksek bir öneme sahiptir.


Satürn ve Rahu'nun birleşik gücü 
Ejderin başı Satürn ve Rahu'nun bir araya gelmesinden kaynaklanan Maha Yoga, yaşamın mükemmel ve çok derin para, siyasi ve statü kazandıran fırsatları yaratarak evrenin derin ve karanlık güçlerini kullanıyor. Bir burçta sık görülen bir durum değildir. 21 yılda bir oluşan Nadir ve çok özel bir yogadır . Hem Satürn hem de Rahu karanlık gezegenler ve manevi üstatlar ve büyük güçlerin ve zorlukların gezegenleridir. 
2 melafik gezegen kombinasyonu  raja yoga oluşturup İlginç bir şekilde, kombinasyonları büyük finansal ilerleme ve kazanımlar getirme yeteneğine sahiptir, ancak bu kazanımların yöntemleri ve araçları çoğu zaman bilinmemektedir.


Bunun nedeni, Maha Yoga'nın yaşamınızda tezahür ettirmek için belirli astrolojik yöntemlere, önlemlere ve özel eylemlere karşı hassas olmasıdır. 
Bazı burçlar için anlatılmamış kazançlar , finansal yelkenliler , beklenmedik hastalıklar, savaş ve / veya aşırı siyasi güçler getirdiği bilinen ve güçlü bir kombinasyon olduğu göstermiştir..

9 Nisan 2019 Salı

Rudraksha 9 + 10 + 11+12 yüzlüRudraksha  Tespih kelime  anlamı olarak "shiva'nın gözyaşları" demektir, bu yüzden shiva geleneklerinin tamamında kullanılır. shiva mantraları zikrederken bu tespihten faydalanır ayrıca takı olarak ta takılır.


çok kutsaldır ve zor bulunur. 1 ile 21 arasında değişen yüzleri olabilir bir tohumda. yaşken rengi mavidir kurutulduğunda sarı ile turuncu arasında değişir

           NAU MUKHİ 9 YÜZLÜ  RUDRAKSHA

Nau Mukhi Rudraksha, (Dokuz Kobra) sembolize ediyor. Dokuz yüzlü Rudraksha'yı takan kişi, başarısına minimum çabayla ulaşmanın yollarını ve araçlarını bulur. Kullanıcı, maksimum sonuç elde etmek için bu Rudraksha'yı boynunda, kolunda veya tam inançla bir bileklik olarak kullanmalıdır

Ketu gezegeni, Nau Mukhi Rudraksha için yönetici gezegendir. Ketu gezegeni Mars, satürn  ve Güneş gibi zararlı gezegenlerden etkilendiyse, 9 yüzlü Rudraksha boncuğu takmak, Ketu'nun negatif enerjisini engellemek için son derece yararlı olabilir. Bu kutsal boncuk, Ketu Mahadasha ve Ketu Antardasha sırasında da faydalı sonuç almak için kullanılabilir.

 Kaalsarp Dosha'nın olumsuz etkisini etkisiz hale getirmek için de kullanılabilir.

Kendini güvensiz hisseden ve yaptığı her işte başarılı olamayan kişi dokuz yüzlü Rudraksha giyebilir. Sınırlı kaderin kilidini açar. Kullanıcı daha önce yapılmış tüm günahlardan kurtulur. Hiçbir kötülük ve ruh onu etkileyemez. Tüm işlerde başarılı olmak son derece hayırlı bir boncuktur.

 Nau Mukhi Rudraksha ayrıca insan vücudunun duyularını kontrol etmeye yardımcı olur. Her türlü huzuru, mutluluğu ve rahatlığı getirir.     

     Nau Mukhi Rudraksha nasıl takılır

 Dokuz yüzlü Rudraksha ideal olarak Pazartesi günü giyilmelidir. Ayrıca her ay meydana gelen Shivaratri'ye de takılabilir.

Dokuz yüzlü Rudraksha'nın yüzünde sandal ağacı macunu ve Tilak kullanın

Ritüelleri gerçekleştirirken biraz beyaz çiçekler kullanın.

Dokuz yüzlü Rudraksha'yı arındırırken 108 kez mantrayı takip edin Om Hrim Vyam Rum Lam

             ON YÜZLÜ RUDRAKSHA

Nepalli 10 yüzlü Rudraksha, bol miktarda pozitif ve iyileştirici güce sahiptir. Bu nedenle hayatında çok kötü bir dönem yaşayan kişilere şiddetle tavsiye edilir. İnsan hayatındaki tüm negatif enerjiyi ortadan kaldırmak oldukça etkilidir.

Kullanıcı kıskançlıktan kurtulur ve zihinsel huzur ve uyum kazanır. Sizi birçok rahatsızlıktan iyileştiren muazzam bir terapötik güce sahiptir. Bu Rudraksha, meditasyonun faydalarından yararlanmaya yardımcı olur. Sırt ağrısı, kas-iskelet sistemi sorunları, omurga ve ruh sağlığı sorunları olan kişilere de yardımcı olur. 10 yüzlü Rudraksha giymek için

Mantra Bu Rudraksha'yı giymek için farklı Mantralar önerildi. Burada verilen Mantra ile Rudraksha'ya enerji vermeniz gerekir. Rudraksha'yı banyodan sonra sabah erkenden giymelisiniz.

En popüler Mantra '' Sri Narayanaaye Namah '' Om Hreem Namah veya Sri Vishnavi Namah. Bu mantra, takma işlemi sırasında en az 9 kez söylenmelidir.

 

       ONBİR YÜZLÜ RUDRAKSHA

On bir yüzlü Rudraksha, nazardan korunma gücüne sahiptir ve  olumsuz ruhlardan ve hayaletlerden kurtulurken, on bir yüzlü Rudraksha da aynı şekilde çalışır.

Bu Rudraksha'nın kullanıcısına oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu Rudraksha'yı giyen kişiye erdemleri ve pozitif enerjiyi verir. Kullanıcı pozitif enerji, bilgelik, cesaret dalgası hissedebilir ve herhangi bir hastalık veya hastalıkla mücadele ederek sağlıklı bir yaşam sürdürebilir.

 On bir yüzlü Rudraksha ayrıca kullanıcıya hem zihinsel hem de fiziksel olarak pozitif güç sağlar. Bu Rudraksha'yı giyen kişi, ölümü doğal bir son olarak kabul eder ve bu nedenle yaklaşan ölüm korkusu kalbinden silinir. Bu Rudraksha'yı giyen kişi korkusuz ve mutlu bir hayat yaşamayı öğrenir..

 Bu Rudraksha'yı giyen kişi, mesleği ne olursa olsun hayatta başarılı olmak zorundadır. Beraberinde neşeli, dünyevi konfor ve lükslerle dolu bir yaşam getiriyor. ayrıca kullanıcıya bilgelik ve büyük bilgi verir. İman ile düzgün bir şekilde giyilirse, on bir yüzlü Rudraksha giyen bir kişi, hayatta büyük başarı ve mutluluk elde etmeye mahkumdur.

 ONBİR YÜZÜ RUDRAKSHA VE ÇAKRASI

 Onbir yüzlü Rudraksha, Hindu "tantra" geleneğine göre beşinci çakra olarak kabul edilen "dishuddha" çakrasına boğaz çakrasına karşılık gelir. Beşinci çakra, en güçlü çakra olarak kabul edilir ve konuşma ve işitme yeteneğini gösterir. Kabaca safa çevrilen “Dishuddha” vücudun arınma noktası olarak kabul edilir.

Bu nedenle on bir yüzlü Rudraksha'nın bireyin öğrenme yeteneklerini geliştirdiği düşünülmektedir. Bu çakra aynı zamanda bilginin, doğruluğun, kararlılığın ve işleri aşağı çekmek için acımasızlığın kaynağı olarak kabul edilir.

ON BİR YÜZÜ RUDRAKSHA İÇİN PUJA

On bir yüzlü Rudraksha giymenin uğurlu günü Perşembe günleri ve pujası sırasında aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekiyor:

On bir yüzlü Rudraksha nazikçe daldırılmalı ve su  içinde yıkanmalıdır .

Ovmaktan veya sabun veya deterjan kullanılmamalıdır

Temizlendikten sonra bu Rudraksha, dokuz Peepal yaprağı olan bakır bir kaba konulmalıdır.

Bundan sonra bakır kaplara bir çiçek, tercihen kadife çiçeği konulmalı..

Sandal ağacı macunu şimdi Rudraksha'ya sürülmeli ve çiçeklerle süslenmelidir.

Bakır kabın yanında bir ghee lambası ve ardından tütsü çubukları yakılmalıdır.

Şimdi, “aum hreen hoon namah, aum shree rudraye namah” mantrası 108 defa söylenmelidir.

ON İKİ YÜZLÜ RUDRAKSHA

 Sembolizm ve Faydaları On iki yüzlü Rudraksha veya on iki "mukhi" Rudraksha, Güneş Tanrısı veya Surya Dev'in simgesidir.

Güneş Tanrısı'nın simgesi olan 12 yüzlü Rudraksha, kullanıcıya güç, başarı ve şöhret getirebilir.

Bu Rudraksha'nın sıcak ve parlak yansıtıcı enerjisi, onu giyen kişiye neşe ve mutluluk da getirebilir. On iki yüzlü Rudraksha, insanların toplumda yüksek sosyal statüye ulaşmalarına da yardımcı olabilir. Bir bireyin genel özgüveninde harikalar yaratarak, onları kendine güvenen ve hayatta etkili liderler haline getirir. Bireyin çekiciliği ve kişiliği, on iki yüzlü Rudraksha'yı giydikten sonra önemli bir artış kazanır.

 Ayrıca içe dönük olan ve başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanan bireyler için de faydalıdır. Sahne korkusu olan insanlar için 12 yüzlü Rudraksha faydalı olabilir. Bireylerde güven ve güzel söz gücünün oluşmasına yardımcı olur. Rudraksha, kalabalıklar içinde tedirginlik hisseden ve sosyal açıdan garip olan insanların zihnindeki ve kalbindeki korkuyu ortadan kaldırır.

 On iki yüzlü Rudraksha'nın da herhangi bir hastalık veya enfeksiyonun olumsuz gücünü azalttığına inanılıyor. Bu nedenle,  hastalıktan muzdarip herhangi bir birey, 12 yüzlü Rudraksha'yı taktıktan sonra denetimlerinin yoğunluğunda makul bir düşüş görebilir.

On iki yüzlü Rudraksha, kişinin hayallerine ve hedeflerine ulaşmasında da yardımcıdır. 12 mukhi Rudraksha giyen kişi, mücadele etmek ve hedeflerine ulaşmak için amansız enerjiyle kutsanıyor. Bir kişinin sağlığının bağışıklığını geliştirmek de faydalıdır..

12 yüzlü rudraksha giyen kişinin zaman görece kısa bir süre içinde hayatlarının olumlu değişiklikleri görebilirsiniz. Bağışıklık sistemlerini güçlendirir ve onları hastalıklarla savaşmaya daha iyi hazırlar.

    ON İKİ YÜZ RUDRAKSHA VE ÇAKRASI

On iki yüzlü Rudraksha, manipura çakrasına karşılık gelir. Bu çakra, sindirim sisteminin işleyişi ile ilgilidir. Manipura çakrası ayrıca vücudumuzdaki genel canlılığı ve enerjiyi yansıtır. Pankreas organları ve yiyeceklerimizin sindirimi ile ilgilenir.

On iki yüzlü Rudraksha, bu nedenle vücudumuzdaki gücü ve enerjiyi canlandırmada hayati öneme sahiptir. Bize içsel güç ve sağlıklı bir beden ve zihin sağlamaya yardımcı olur. Bu ,

ON İKİ TARAFLI RUDRAKSHA'YI GİYERKEN YAPILMAMASI GEREKENLER

12 mukhi Rudrasksha'yı giyen kişi bu Rudraksha'nın güçlerine inanmalı ve ona her gün ibadet edilmelidir.

Bir Rudraksha boncuğu kırılırsa, takılmamalıdır.

Bu boncuğu takarken sabun kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, vejetaryen olmayan yiyecek ve alkolden de kullanıcı tarafından kaçınılmalıdır.

Cenaze töreni sırasında takılmamalı ve boncuğu kimseye vermemelidir.

On iki yüzlü Rudraksha uyurken çıkarılmalı ve evde puja alanında tutulmalıdır.

ON İKİ YÜZLÜ RUDRAKSHA İÇİN PUJA

On iki yüzlü bir Rudraksha takmanın uğurlu günü Pazar'dır ve boncuğu takmadan önce tam olarak enerjilendirmek için aşağıdaki prosedürler izlenmelidir:

Bireyler tercihen bir Pazar günü şafak vakti uyanmalı ve kendilerini temizlemeli ve yeni giysiler giymelidir.

Kişi puja odasında doğu köşesine bakmalıdır.

Şimdi, on iki yüzlü Rudraksha elinizdeyken, "Shree Suryaye Namah, Aum kraum sraum ve raum Namah" mantrası söylenmelidir. Bu mantrayı 108 kez barışçıl bir ortamda söylemek gerekir.

12 mukhi Rudraksha boncuktan sonra bilezik  olarak takılabilir, ancak ipin ipek veya yün olması gerekir. Etkili çalışması için boncuğun kullanıcının vücuduna dokunması da önemlidir.


2 Nisan 2019 Salı

Sanyala yoga sanyasi oluşumu

        
                                              SANYALA YOGA

4 veya daha fazla gezegen varsa (daha yüksek güçte) tek bir evi işgal ettiğinde, gezegenler birbirleriyle rekabet eder ve bu nedenle önemlerini ortadan kaldırır  kişi  dünyevi zevklerden vazgeçip bir Sanyasi olur veya bir Sanyasi gibi davranır.

Benzer şekilde, bir burçta yüceltilmiş 4 veya daha fazla gezegen varsa veya kendi evinde yüksek mukavemetli, bu durumda da sonuç aynı olacaktır. Sanyaların doğası, bu gezegenlerin en güçlüleri tarafından yönetilir. 
Böyle bir kombinasyon ideal olarak yükselen etkilemek için kendra içinde gerçekleşmelidir, aksi takdirde etkili olmayacaktır. Kişi  eş ve çocuklardan mahrum olacak.  Kişi evlense bile mutsuzluk üzerine kurulan   uzun süren bir ilişkisi olacaktır.

Ve bazı durumlarda kişinin  eşi ve çocukları olabilir, zenginlikle donatılmış ancak bir sanyasi kurmaya zorlanacak Dış dünyayı tanıyan veya tanımayan bir hayat gibi yaşamına sade ruhani olarak devam edecektir..

Eğer Güneş en güçlü gezegense, yüksek ahlaklı ve ticari olmayan kahramanlık yaşadığı  yerin daha uzak bölgelerde ciddi ve zor deneyimleri seçer.Eğer Ay ise,  yaşamında 24 yaş sonrası ve daha ilerleyen yıllarda kutsal yerlerde çalışmalarda bulunup  inzivaya seçer.

Merkür ise, başkalarının felsefesinden kolayca etkilenen biri olur
Eğer Mars ise, kırmızı renkli giysiler giymeyi seçen ve öfkesini kontrol etmek için mücadele eden biri olur 

·       Eğer Jüpiter ise, duyu ve duygusal  organları üzerinde tam kontrol sahibi olan biridir guru olmaya heveslidir
·       Venüs ise,  Aşk ve para  değişik hazlar  için  ortalıkta dolaşan aşk ve para dilencisi olur

·       En güçlü gezegen Satürn ise, aşırı derecede ciddiyet sorumluluk her konuda şüphe etme gibi  şiddetli uygulamaları benimser.

·       Yükselen, Jüpiter ve Ay Satürn'den etkilenirse ve Jüpiter 9. evi işgal ederse ve yerli bir Rajayoga'ya sahip, bir sanyasi olacak ve hayatını mabetler ve diğer kutsal yerleri ziyaret ederek geçirecektir. Budha.

·       Satürn 9. evi işgal ederse ve herhangi bir gezegen tarafından etkilenmiyorsa kişi dini konular hakkında görüşleri farklıdır …Eğer Satürn 5. veya 9. sıralara yerleştirilmişse, bu evler ve dört veya daha fazla gezegen var.  ve bu gezegenlerden biri 10. evin efendisi, kesinlikle   sanyas için bir kombinasyondur .

 SHAD GRAHA YOGA 

ALTI gezegenler doğumda herhangi bir burçta birleşirse, etkileri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Güneş Ay Mars Merkür Jüpiter Venüs

Bilgiye, dine ve ayinlere adanmış; yağsız vücut;

konuşkan; tekil görüşlere sahip bir kişi

GÜNEŞ AY MARS MERKÜR JÜPİTER SATÜRN

Uçucu mizaç; son derece hayırsever; aceleci ve

başkalarına yardım etmeye istekli; saf düşünceler ve asil akıl;

Gözlerden uzak yerleri sever ve hayatı seyrek

nüfuslu yerlerde geçirir

GÜNEŞ AY MARS MERKÜR VENÜS SATÜRN

Karısı dışındaki hanımlara bağımlı; alışkanlığı çalmak;

cüzzam veya cilt hastalıkları; zayıf bilgi;

akrabalar tarafından terk edilmiş; evlat yok; yerli yeri terk eder

GÜNEŞ AY MARS JÜPİTER VENÜS SATÜRN

Anlamına gelmek; başkalarının işleriyle ilgilenir;

verem veya ciddi romatizmal bozukluklardan muzdarip

akrabalar ve halktan nefret

GÜNEŞ AY MERKÜR JÜPİTER VENÜS SATÜRN

Müreffeh; bakanlık statüsü veya pozisyonları; büyük

hoşgörü; acı çeker; karısı olmadan; fakir servet

GÜNEŞ MARS MERKÜR JÜPİTER VENÜS SATÜRN

Kutsal yerleri ziyaret eder ve kutsal nehirlerde yıkanır; çok

fakir; evlat yok; tepelerde ve ormanlarda yalnızlık içinde yaşıyor

 AY MARS MERKÜR JÜPİTER VENÜS SATÜRN

Daima düzgün ve temiz; gururlu;

bir dizi güzel kızla arkadaş olmaktan hoşlanıyor ; bakanlık pozisyonları;

müreffeh; zengin; Eş ve çocuklar

Doğumda bir burçta bulunan beş veya altı gezegen genellikle yoksulluğu, birçok üzüntüyü ve zayıf sağduyu gösterir.

 

  7 gezegenin tümü doğumda tek burçta ise

             GOLA YOGA oluşur ve etkileri

 12 burçtan herhangi birini işgal eden 7 gezegenin hepsinin etkileri evsel olarak şu şekildedir: -

 

                             YÜKSELEN 

Kısa ömür, kötü niyetler, yoksulluk, hayatın büyük bir kısmını yabancı yerlerde geçirmek;

elle veya el emeği ile yapılan meslekler anlamına gelir; hayattaki düşük statü; kaba konuşma

2. EV Zeka eksikliği; fakir; görme kaybı

3. EV Kardeşlerden yoksun; kötü düşünceler; sağır

4. EV Anne, akraba ve mutluluktan yoksun

5. EV Çocuklardan yoksun, çatlak veya deli

6. EV Düşmanlar tarafından sıkıntılı; çeşitli hastalıklardan muzdarip; vücutta yara izleri üzüntüler

7. EV Kişi sadece eşini kaybetmekle kalmaz, kişi evlilik mutluluğundan ve diğer mutluluklardan da zevk almaz.

8. EV Kısa hayat; mutluluk, yuva ya da refah yok

9. EV Babasının erken yaşta kaybı, hocasının kötü kitaplarında; başkalarının eşlerine bağımlı

10. EV Meslek yok; herkesin nefret ettiği

11. EV Büyük kazançlar ve karlar; nihayetinde her şeyi kaybedecek ve bir fakir ve borçlu olacak

12. EV En büyük günahkar olacak; ölümden sonra cehenneme gidecek; baştan sona yoksulluk çeker çok günahkâr.

GOLA YOGA'da doğan bir kişi yoksulluk içinde, tembel, öğrenmeden ve öz saygıdan yoksun,

kirli ve her zaman mutsuz olacaktır.

KANDALA okuluna mensup öğretmenlere göre, gezegenler arasındaki karşılıklı yönler, gezegenlerin

birleşimiyle eşit olarak ele alınmalıdır; yani, bu

düşünce ekolüne göre , diyelim ki 4 gezegenin bir burçta ürettiği etkiler,aralarında karşılıklı yönleri olan, her biri farklı burçlarda 2 adı geçen 4 gezegenin ürettiği ile aynıdır .

 

 

.(Güneş'ten Satürn'e dahil) bir burcun 3. evinde durduğunda, kişinin iyi kalpli olacağını,

çok zengin olacağını ve elde edeceğini söyler. dünya çapında bir üne sahip olun ya da bir Bilge olun. Aynı yazar ayrıca

tüm gezegenler bir burçta durursa, bu tür yerlilerin dünyayı terk edeceğini ve bir Sanyasi olacağını söylüyor.