Vedıc astroloji Kala sarpa yoga Kala amrita yoga


Vedik Astrolojide, lanetli yogalarından Geçmiş yaşamdan gelen ağır karma Kala Sarpa yoga: BV Raman , Kala sarpa yoga hakkında şunları söylüyor: Kala sarpa Yoga'nın parlak tonları vardır. Zihinsel huzursuzluğa rağmen, kişinin çalışkan,yaşamda kendi yeteneğini farkındalıkta olup , diğer Raja Yogların da mevcut olması koşuluyla, kişinin  kendi yaşamında maddi olarak  üst sıralara çıkarır. Rahu-Ketu ekseni sıradan yaşamda yükselişi desteklerken, Ketu-Rahu Kala Sarpa Yoga Kala amrita yoga ekseni manevi konularda yükseliş gösterir. Ayrıca Kala Sarpa Yoga, güvenilen arkadaşlar ve hatta akrabalar tarafından ihanete uğradığı da tespit edilmiştir. Kala sarpa yoga Yaşamdaki gelişmeler nedeniyle acı çektir ama  zihni güçlendirir ve kişinin dünyevi  bakış açısını iyileştirir…

 Kala Sarpa Yoga Kala amrita yoga Vedik Astrolojide, lanetli yogalarından Kala Sarpa yoga , tüm gezegenlerin Rahu ve Ketu  arasında yerleştiği zaman oluşan uğursuz bir
Yoga ya da Dosha'dır. Gezegenler Ketu'ya doğru ilerliyorsa, bu Kala Sarpa Yoga gezegenler Rahu'ya doğru ilerliyorsa, Kala Sarpa Dosha'dır.


Kalamrita yoga başlangıç evler önemidir  Kendra veya trikonadan başlıyorsa yoga kişiye inanılmaz şans verir. Diğer evlerde durum tersinedir iyi etki vermez. Bu yoga kendra veya trikona evden başlamıyorsa ve haritada diğer şahane yogalar varsa o bütün yogalar çaptan düşer ve bu yoga içinde hapsolurlar.

Rahu-Ketu ekseni sıradan yaşamda yükselişi desteklerken, Ketu-Rahu ekseni manevi konularda yükseliş gösterir

KALA SARPA DOSHA VEYA YOGA SÜRESİ
·         1. evde Rahu - 27 yaşına kadar
·         2. evde Rahu - 33 yaşına kadar
·         3. evde Rahu - 36 yaşına kadar
·         4. evde Rahu - 42 yaşına kadar
·         5. evde Rahu - 48 yaşına kadar
·         6. evde Rahu - 54 yaşına kadar
·         Sağlığın kötüleşmesi ve kısa ömür
·         İş veya iş yeri kaybı
·         Politikada düşüş ya da başarısızlık
·         Yaşam partnerinden ayrılma veya boşanma
·         Hapis veya krallığın imhası
·         Ciddi kazalar
·         Zenginlik ve yoksulluk kaybı


Yaklaşık 23 çeşit Kala Sarpa Yoga vardır. ejderha yogasıdır” Bütün gezegenler
“RAHU-KETU” aksının tek tarafına toplanıyorlar. tek  gezegen dışarıda kalırsa yoga
bozuluyor. Bu en olumsuz yoganın da diğer olumlu yogaları etkisiz hale getirebileceği
varsayılır..

Ünlü Vedic astrolog B.V. Raman Yükselen Burç eksenin dışında kalırsa Yoga etki
azalır diye yazmıştır. Bu Yoga’nın diğer adı yılan yogasıdır ve cok sinsi calışır.
Ayrıca, Kala Sarpa, Düğümün hangi ucunun Lider olduğuna bağlı olarak farklıdır. 

Düğümlerin geriye doğru hareket ettiğini hatırlamak, eğer tüm gezegenler Rahu ve
Ketu arasında var ise, yeni Karma'nın başlangıcı temasını gösterecektir. Tüm
gezegenler Ketu ve Rahu arasında var ise karma bitişi temaları vardır. Şimdi her
gezegenin şeklini bu şekilde tüketen Ketu'nun doğasına odaklanabiliriz:


                          KALA SARPA YOGA  
dışında kalan gezegenler ve kala sarpa yoganın hangi evlerde gerçekleştiğinin önemi.. 

GÜNEŞ - aşkın kişisel gücüne odaklan, ego değil
AY - Saf duyguya odaklan,
MARS - Disiplin ve cesarete odaklanmak, başkalarıyla savaşmaya değil 
MERKÜR - Ayrımcılığa ve gerçeğe odaklanın, detaylar ve uyarılmaya değil
JÜPİTER - Saf öğretme ve bilgelik üzerine odaklan kimsenin inancınla eleştirme
VENÜS - Saf güzellik ve bağlılığa odaklanın, kişisel arzuya zevke değil
SATÜRN - Git ve yalnızlık bırakmaya odaklan, her şeyi kontrol altına almaya değil

Kalasarpa yoganın negatif etkileri : Sağlığın kötüleşmesi ve kısa ömür · 
İş veya iş yeri kaybı·    Politikada düşüş ya da başarısızlık·    Yaşam partnerinden
ayrılma veya boşanma·      Hapis veya krallığın imhası· Ciddi kazalar·     Zenginlik ve
yoksulluk kaybı

 KALA SARPA  YOGANIN EVLERE GÖRE DİĞER YOGA İSİMLERİ 
Kalasarpa yoga, Rahu-Ketu'nun burçta bulunduğu yere göre farklılaşıyor.  Rahu ile birlikte 12 farklı evde farklı isimler vermişlerdir..

Anantha Kala Sarpa Yoga - Bu yoga, tüm gezegenler Yükselen'deki Rahu ile 7. evdeki Ketu arasına yerleştirildiğinde oluşur.

Karkotaka Kalasarpa Yoga - Bu, tüm gezegenlerin 2. evdeki Rahu ile 8. evdeki Ketu arasına yerleştirilmesiyle oluşur.
Vasuki Kala Sarpa Yoga - Bu yoga, tüm gezegenlerin Rahu ve Ketu arasında üçüncü evden dokuzuncu eve gelmesiyle oluşur.

Shankhapal Kalasarpa Yoga - Tüm gezegenlerin 4. evde Rahu ile 10. evde Ketu arasına yerleştirilmesiyle oluşur.

Padam Kala Sarpa Yoga - Bütün gezegenler 5. evden 11. eve kadar Rahu ve Ketu arasında yer alır.

Mahapadam Kalasarpa Yoga - Bütün gezegenler, 6. evden 12. eve kadar Rahu ve Ketu arasında yer almaktadır.

Thakshak Kalasarpa Yoga - Tüm gezegenlerin 7. evdeki Rahu ile Ascendant'daki Ketu arasına yerleştirildiği zaman 
oluşur.
Kulik Kalasarpa Yoga - Tüm gezegenlerin 8. evdeki Rahu ile 2. evdeki Ketu arasına yerleştirildiği zaman oluşur.

Shankhanada Kalasarpa Yoga - Bütün gezegenler, 9. evden 3. evlere kadar Rahu ve Ketu arasında yer almaktadır.

Pathak Kalasarpa Yoga - Bütün gezegenler, 10. evden 4. eve kadar Rahu ve Ketu arasında yer almaktadır.

Vishaktha Kalasarpa Yoga - Bütün gezegenler, 11. evden 5. evlere kadar Rahu ve Ketu arasında yer almaktadır.


Sheshanaga Kalasarpa Yoga - Bütün gezegenler, 12. evden 6. evine Rahu ve Ketu arasında yer almaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar