Translate

22 Ocak 2019 Salı

Vedıc astroloji evlerin sınıflandırılması ve yogalar


Vedıc Astroloji Evlerin sınıflandırılması  ve  yogaların oluşumları 

• Dharma evleri

1., 5. ve 9. evler Dharma şans  evleridir.

Bu evler, görev duygusu, yaşamdaki  ruhun  nasıl ilerlediği, yaşam felsefesi, din, maneviyat ibadet  manevi öğretmenler ve öğrenme, dürüstlük ve ahlaki değerler ile ilgilidir.

Bunlar en hayırlı evler olarak kabul edilir, çünkü dharma iyi karma"iyi şanslar" getirir.

Bu evler geçmişten gelen iyi karmaları ve bu yaşamı nasıl etkilediğini gösteriyor.

Bu evlerin yanı sıra yönettiği evlerin üzerine yerleştirilen gezegenler de zenginleşmeye ve kişinin  elverişli olmalarına ve kişinin yaşamda ruhsal olarak nasıl ilerlediğini ve gelecek için iyi bir karma oluşturduğunu gösteriyor.

Artha evleri

2, 6 ve 10. evler, Artha evleridir.

Artha, maddi ve yaşamın fiziksel desteği ile ilgilidir.

Refah, servet, iş, maddi başarı ve tanınma ile ilgilidir.

2. ev çoğunlukla zenginlik, aile zenginlikleri veya zahmetsizce gelen maddi şans  ilgilidir.

6. ev, ihtiyaç duyduğunuz şeyi elde etmek için çaba gösterme ve çok çalışma kapasitesini ve yaşamdaki olası engelleri ve bunları aşma kapasitelerini temsil eder.

10. ev, kariyerdeki başarıyı, toplumdaki statüsünü veya konumunu, adını ve şöhretini temsil eder.

• Kama Evleri

Evler 3, 7 ve 11, arzularla ve bunları yerine getirme ihtimaliyle ilgili Kama evleridir.

3. ev, çoğunlukla kişisel emellerle ve motivasyonlarla ilgilidir.

7. ev, esas olarak karşı cinse olan cinsel arzuyu ve çekiciliği ve yakın ilişkilere ve ortaklığa sahip olma arzusunu temsil eder.

11. ev, daha çok para arzusu, arzu edilen nesnelerin kazanılması ve bulundurulması ile ilgilidir. Aynı zamanda arkadaşlık ve sosyal ilişkilerden zevk alma arzusuyla da ilgilidir.

• Moksha evleri

4., 8. ve 12. evler Moksha evleri.

Bu evler maddi esaretten ve Karma yaratma özgürlük evleridir  i.

Moksha yaşamın en yüksek amacıdır, ruhun nereden geldiği kaynağa geri dönüş, mutlak aydınlatma ve özgürlük elde etmektir.

maddi dünyayı ve ruhsal bilinç   düşüncelerinden  çıkarmayı öğrenmesi gerekir .

Dördüncü ev, kalbin teslim edilmesi (kalp çakrasının açılması) ve duyguların Tanrı'ya yönelmesi   kozmik sevgi tecrübesi ile adanmışlık  ilgilidir.

8. ev, ruhsal cehaletin veya kötü karmalardan arınma ve Kundalini enerjisinin uyanması, aklı kontrol altına alma ve ölümü fethetme kapasitesine sahip olan ruhsal güç ile ilgilidir.

12. ev, Ego'nun eksiksiz bir biçimde teslimini ve Tanrı'ya  adanmışlık  duygusunu, maddiyattan arınma  inziva çekilme , teslim olma  evidir .

• Kendra köşe  Evleri

1., 4., 7. ve 10. evler Kendra  "açısal" evlerdir.

Haritanın  gücünü yaşamı temsil ederler ve istenen hedeflere ulaşma kapasitelerini  gösterirler.

Bu evlere yerleşelen gezegenler güçlüdür ve enerjilerini tam olarak ifade edebilecek kapasitededir.

Buraya yerleştirilen faydalı gezegenler yaşamı  destekleyicidir malefikler büyük zorluklara neden olabilir.

10. evin en güçlü ve yerleşen  gezegenler tüm haritaya  hakim olma eğilimindedir ve  kişilik üzerindeki etkileri konusunda yükselenlerden daha baskın olabilir.

Trikona Evleri

1, 5 ve 9 numaralı evler trikona veya trine  şans evleridir.

Dharma evlerine karşılık gelirler ve iyi şanslar, başarı, bilgelik bilgi evleridir.

Upachaya gelişim  Evleri

3, 6, 11 ve 10 numaralı evler, upachaya evleri veya "büyüme evleri" dir.

Bu evlere yerleştirilen gezegenler zamanla büyüyüp gelişirler

Buraya yerleştirilen maleik gezegenler (özellikle 3,6 ve 11'de), hayattaki her türlü zorluğun üstesinden gelmek için çok yardımcı.

Dushtana zararlı kayıp  Evleri  

6, 8 ve 12, evleri  acı çeken ve zorluk veren  evlerdir.

Bu evler maddi refah ve refah için olumsuzdur ve bu evlere yerleştirilen gezegenler ve yönettiği evler acı çekmeye, engellenmeye ve yaşamda acı kaynağı olmaya sebeptir .

Bu evlerin  yönetici gezegenleri  temsil ettiği alanlar   vücutta  bir acı kaynağı olma eğilimindedir.

Burada yerleşen  gezegenler yüceltilirse ya da kendi evlerinde ise, gerçekten faydalıdır  acı ve zorlukların üstesinden gelmek ya da üstesinden gelmek için güç cesaret verir.

6. ev, engeller, hastalıklar, kazalar, düşmanlar ve borçlarla ilgilidir.

8. ev, tıkanma, ölüm, karanlık ya da depresyon ile ilgilidir.

12. ev, kayıp, ayrılık ve bitişlerle ilgilidir.

Aynı zamanda ruhsal gelişim için önemli evlerdir  eğer güçlü  iyi yerleşimleri, kurtulmayı  temsil eder.• Panapara  maddi şans Evleri


2,5,8 ve 11 numaralı evler Panapara veya "başarılı" evler.


Bu evler istikrar, koruma, gelir Bu evlere yerleştirilen gezegenlerin ılımlı  kabul edilir.

Sekizinci ev miras  zenginlik getirebilir ancak aynı zamanda olumsuz sonuçlar da getirebilecek bir dushtana evidir. 
 İlk Ev
Doğum, yaşamın başlangıcı, kişilik, kişisel özellikler, görünüş, beden, karakter, mizaç, bireysellik, öz bilinç ve anayasa.Baş ve yüzün üst kısmı
    İKİNCİ EV
kişinin Finansmanı, maddi kaynakları, para kazanma tutumu ve yeteneği, Aile, Yemek, Konuşma ve öz değer
Sağ Göz, Dil, burun, diş, yanaklar, çene ve tüm Boyun ve Boğaz bölgesi.

                   ÜÇÜNCÜ EV
İletişim ve yazışmalar, kısa yolculuklar, Kız veya erkek kardeş, kuzenler ve Komşular, Cesaret, Düşünceler, zihinsel güç, Bellek, Zihin ve akıl yeteneği.
Sağ Kulak, Eller, Kollar ve Parmaklar, Omuz bıçağı, yaka kemiği, Solunum ve Sinir sistemi.

                  DÖRDÜNCÜ EV
Ev, Anne, Mutluluk,   kişinin kökleri, İçişleri, maddi varlıkların ve Arazi Mülklerinin elde edilmesi,   bina,   Taşıtlar, öğrenme, yaşamın sonundaki koşullar ve son dinlenme yeri veya mezar.
Göğüs, Göğüsler ve Akciğerler.

                     BEŞİNCİ EV
Yaratıcılık, kendini ifade etme, Çocuklar, Romantizm, aşk işleri, Spekülasyon, Hobiler, favori aktiviteler, oyunlar ve Spor.
Kalp ve sırtın üst ve orta kısmı veya omurga. Mide ve Sindirim süreci.
ALTINCI EV
Sağlık ve hastalık, diyet, borç, emek, hizmet, iş, günlük rutin, iş arkadaşları, anne amcaları ve teyzeleri, günah, kötü davranış ve korku.   Evcil Hayvanlar
Pankreas, Karaciğer, Bağırsak yolu,

YEDİNCİ EV
İlişkiler ve ortaklıklar, Evlilik, eş veya koca, yasal esaret, Davalar, kavgalar, Boşanma, açık düşmanlar.Böbrekler, orta ve alt sırt
SEKİZİNCİ EV
Yenilgi, hakaret, Üzüntü, Skandal, engeller, engel, dönüşüm, Yenileme, cinsellik, kazanılmamış para veya Miras, Gizli konular, Ömür ve Ölüm. Gizem ve sefalet.
Prostat bezi, Üreme sistemi ve Kolon.
     DOKUZUNCU EV

Öğretmen,   Yükseköğretim ve yüksek bilgi, Uzun yolculuklar, Şans, Servet, Büyük Çocuklar, İbadet, Din, Kefaret, Sezgi, Bilgelik ve Manevi inisiyasyon.
Uyluk, Kalça ve Kalçalar.

  ONUNCU EV

kişinin adı, Şöhret, Onur ve Tanınma. Onur ve Halk Saygısı. Hırs ve Otorite.
Safra kesesi ve dizler.

   ONBİRİNCİ EV
Arkadaşlar, Toplumsal çevre, Kâr, Kazanç, Her türlü gelir, Edinme, Arzu ve İstek yerine getirme. Büyük erkek kardeş ya da kız kardeş,  amca.
Sol Kulak,  ve Ayak Bilekleri.

ONİKİNCİ EV

Kölelik, hapsetme, Hapis, Giderler, Kayıp, Yoksulluk, Sefalet, fobi, Yurtdışında kalma, nihai Kurtuluş.
Sol Göz ve Ayaklar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme