MARAKA GRAHA / GRAHA SHAPAS YOGALARIN ÖNEMİ


MARAKA GRAHA / GRAHA SHAPAS YOGALARIN ÖNEMİ
Vedıc Astroloji de Maraka 2 / 7   evler haritanın temel taşlarıdır ölümü yıkımı  gösteren evlerdir Koç ve Terazi yükselen dışındaki tüm yükselenlerin   iki Marakas vardır ve birbirleriyle ilişki kurmamalıdırlar.kurulduğunda 'maraka grahas' yoga oluşur..
 2, 7 ve 8 'maraka evleri olarak bilinir, neden?
2. ev, ailenizle ilgili olup, aileden gelen baskıların çeşitli şekillerinde ölüme neden olabilir, bizi intihar etmeye itebilir.
7. ev, diğer insanlar, eşler, evlilik, ortaklıklar  ile ilgilidir., seni ölümüne götürecek  eşine ortağına dikkat et !!!
8. ev ölüm, yeniden doğuş, gizli, sırlar ve hepsinin en malefik maraka evidir. Ayrıca açıklanamayan hastalıkları ve  beklenmedik ani olaylar.
Her Haritada marakas (katiller) adı verilen  gezegenler vardır. Ölüm, fiziksel varlıkla ilgili bir olay olduğundan, rahsi haritası ölümü görmek için büyük önem taşımaktadır. Rudramsa (D-11) ölüm ve yıkım güçlerini gösterir ve aynı zamanda  iç görü verebilir. D-30 kişinin kötülüklerini ve kötülüklerin cezasını gösterir. Ölüm kişinin yaptığı  kötülükleri için bir cezası olabilir ve bu yüzden D-30'a da bakmalıyız. Ancak en önemli çizelge Rahsi haritasıdır..
3. ve 8. evler yaşam evleridir. 3. ev, birinin varlığının canlılığını ve 8. ev uzun ömürlü olduğunu gösterir. Herhangi bir evin 12. evi, o evin işaret ettiği meselelerle ilgili kayıpları gösterir. Yani bu iki evden 12. ev ölümü gösteriyor. Yani 2. ve 7. evler ölüm evleridir. Uzun ömür yaşam için, 3. ve 8. evler ve  yöneticileri güçlü, 2. ve 7. evler yöneticileri  zayıf olmalıdır.

Maraka gezegenlerin konumu veya kavuşumları ile  ilişki ve finansal sorunlara neden olabilir .
Neden para ve ilişki sorunları?
Maraka gezegeni hakkında hayati bilgilerin verildiği bu paragrafı dikkatlice izleyin.
Yükselenden itibaren  2. ve 7. evler maraka evleridir. Neden maraka evleri olarak atandıkları bu şekilde açıklanabilir.
 8. ev, bir insanın uzun ömürlülüğünü düzenler ve 8. evden 8. olan, uzun ömürlü bir deyişe sahip olan 3. evdir.
Şimdi bu iki evden 12. ev 2. ve 7. evdir ve bu yüzden maraka evi olarak adlandırılmaktadır. Evlerin önemine bakarsanız, 2. evin zenginlik içinde birincil söz sahibi olduğunu ve 7. evin evli yaşamınız için oluşu  Bu evler veya onların efendileri gezegensel acı çekiyorsa, o zaman para ve ilişki sorunları yaşanır.

Maraka gezegenleri nasıl çalışır?

Maraka gezegenlerinin çalışması oldukça basittir ve yaşamınız boyunca her Maraka Dasha'da sağlık veya ilişki sorunlarınız olacağı anlamına gelmez.
Diğer tüm gezegenler gibi, Maraka da etkilenmemelidir. Astrolojide  zayıf bir gezegenin önemini koruyamadığı ve kötü sonuçlar verdiği genel bir kuraldır. Aynı şekilde, etkilenen ve zayıf bir maraka gezegeni, döneminde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. 

1. Maraka evi ile 6. evin Gezegensel İlişkisi , dasha'da ağır sağlık sorunları yaratabilir ve eğer birisi zayıf gezegen periyodu veya 6., 8. veya 12. Yöneticisi dashası çalıştırıyorsa,  kronik sağlık sorunları  olabilir.
2. Maraka gezegenin  8. ev ile olan ilişkisi, teşhis edilmesi kolay olmayan sağlık sorunları yaratabilir.
7 ev yöneticisi  8. evle bir ilişki kuruyorsa  teşhis edilmesi zor olan bir sağlık sorunu eşin iflası ve sağlık sorunu verir
3. Maraka evinin 12. evle olan ilişkisi doğa üstü  sağlık sorunlarına neden olabilir ve çoğu zaman tedavide ağır maddi  harcamalara yol açar.  bu sağlık sorunları ruhları ve kara büyü nedeniyle olabilir.

 6. ve 7. evin arasında  değişim oluşu  veya  karşılıklı bir ilişki varsa, 7. evin en kötü şekilde etkilenmesidir eşin kronik  sağlık sorunlarına eşin işinde iflasına neden olabilir.
 Üçüncü ev ve Ölüm nedeni.
Eğer Güneş güçlü Devlet yüzünden ölümünü veya  (yasal cezalar).
Üçüncü evdeki Ay , tüberküloz nedeniyle ölüme neden olacak.
Mars üçüncü evde Yaralar, silahlar, ateş   ölüme neden olacak.
Üçüncü ev Śatürn  ve Rahu  oluşu ölüm zehir,  yüksekten düşme ya da hapsetme yoluyla gerçekleşir.
Ay  ve Gulika işgal ettiyse veya üçüncü bir evdeyse  hayvanlardan ısırılma nedeniyle son .

Yorum Gönder

0 Yorumlar