Vedıc astroloji Yogaların Etkileri


Hint Astrolojisini en önemli özelliklerden birisi de yogalardır. Yoga, basit tanımıyla gezegen kombinasyonu demektir. Yogası olmayan yıldız haritası yoktur.
Yogalar araştırılırken, Rasi(ana harita) temel alınacaktır. Hint astrolojisinde Ay çok önemli bir gezegendir ve bu nedenle Ay’ın bulunduğu burcu alternatif Yükselen burç olarak kullanabiliriz. Bu nedenle bir yoga olup olmadığına bakarken, Yükselen’den bakabileceğimiz gibi, Ay’ı başlangıç noktası olarak da alabiliriz.
Ravi Yogalar (güneş kombinasyonları)
Chandra Yogalar (ay kombinasyonları)
Mahaapurusha Yogalar (5 çeşit büyük adam yapan kombinasyonlar)
Naabhasa Yogalar (Gökyüzü ile ilgili sınıflandırılmış kombinasyonlar)
Diğer çok bilinen Yogalar
Raaja Yogalar (Güç veren kombinasyonlar)
Raaja Sambandha Yogalar (Yüksek tabaka ile ilişkili kombinasyonlar)
Dhana Yogalar (Zenginlik veren kombinasyonlar)
Daridra Yogalar (Yoksulluk veren kombinasyonlar)

 Ravi Yogalar solar Güneş  kombinasyonlardır. 

Güneş temelli birkaç yoga vardır. Merkür ve Venüs’ün Güneş ile birlikte ya da bir burç ileride olduğu yogalar rasi haritalarında sıkça görülür. Ancak bölümlü haritalarda daha az kullanılır. Bu yogalar daha ziyade D-9 ve D-10 haritalarında uygulanabilir.

                  Vesi Yoga 

Güneş’ten 2. evde Ay haricinde gezegen varsa, bu yoga oluşur. Örneğin, Güneş İkizler’de, Jüpiter ve Merkür Yengeç’te ise, bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi dengeli bakış açısına sahiptir. Kişi doğru sözlü, uzun boylu ve ağırkanlıdır. Az zenginlik ile bile mutlu ve rahattır. 

                                       Vosi Yoga 

 Güneş’ten 12. evde Ay haricinde gezegen varsa, bu yoga oluşur Örneğin, Güneş Koç’ta ve Jüpiter ve Venüs Balık’ta ise bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş bir kişi yetenekli, hayırsever, ünlü, bilgili ve güçlü biridir. 

                                  Ubhayachara Yoga 

 Güneş’ten 2. ve 12. evde Ay haricinde gezegen varsa, bu yoga oluşur Örneğin, eğer Güneş Yengeç’te, Mars Aslan’da ve Venüs İkizler’de ise, bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş bir kişi tüm konfora sahiptir. Kişi kral gibi veya ona eşittir.

                         Budha-Aaditya Yoga

Budha Merkürü, Aaditya Güneş’i ve Yoga beraberliği ifade eder. Güneş ve Merkür beraber (aynı burçta) ise, bu yoga oluşur. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş bir kişi zeki ve tüm işlerinde beceriklidir. Kişi iyi bilinen, saygı duyulan ve mutlu biridir. Nipuna anlamı uzman demektir. 

Not: Eğer Merkür Güneşe çok yakın ise, yanık pozisyondadır. (asta veya astangata). Yogalar yanık gezegenler ile oluşmuşsa, gezegenler olumlu güçlerinin bir kısmını kaybeder.

 D-10 gibi bölümlü haritalarda en güçlü yogadır. Eğer Merkür yanık değilse,aynı zamanda Rasi haritasında, benzer sonuçlar verebilir.

 D-10 haritasında Güneş ve Merkür’ün Aslan’da olduğunu varsayarsak, bu kişi kariyerinde çok güçlü bir BudhaAditya yogaya sahiptir. Bu etki kişinin tüm hayatı boyunca hissedilir ve özellikle Güneş, Merkür ve Aslan dönemlerinde çok etkilidir

                          Chandra Yogalar  

 Ay temelli birkaç yoga vardır. Genel Prensipler: (1) Eğer Ay, Güneş’den itibaren bir kendrada ise, kişi az bir servet, zekâ ve yeteneğe sahiptir.

 Eğer Ay, Güneş’den itibaren panaparada ise, kişi ortalama bir zenginlik, zekâ ve yeteneğe sahiptir. Eğer Ay, Güneş’den itibaren apoklimada ise, kişi çok fazla zenginliğe sahip olabilir, çok zeki ve yeteneklidir.

 (2) Eğer Ay kendi navamsa’sında veya adhimitrada (iyi arkadaş) ise bu iyidir. Böyle bir durumda, Jüpiter’in Ay’a görünümü, gündüz vakti doğanlara zenginlik ve konfor sağlar. (sırasıyla). Aynı sonuç gece doğan kişilerde, Venüs’ün Ay’a görünümü ile elde edilir.

Diğer taraftan, gece doğumlularda Jüpiter’in Ay’a görünümü ve gündüz doğanlarda Venüs’ün Ay’a görünümü kişinin zenginlik ve konforu üzerinde zararlı etki gösterir. (3) Ay’dan itibaren upachayalara (3. 6. 10. ve 11. ev) doğal benefikler yerleşmiş ise, kişi büyük zenginliğe sahip olur. 

Ay’dan itibaren upachayalara iki benefik yerleşmiş ise, kişi orta derecede zenginliğe sahip olur. Ay’dan itibaren upachaya’ya sadece bir benefik yerleşmiş ise, kişi çok az zenginliğe sahip olur. 


                                Sunaphaa Yoga

 Ay’ın 2. evinde Güneş haricinde gezegenler var ise, bu yoga oluşur. Örneğin, eğer Ay İkizler’de, Jüpiter ve Merkür Yengeç’te ise bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi kral veya ona eşit olarak doğar. Kişi ünlü, zengin ve zekidir. Kendi çabalarıyla kazandığı zenginliğe sahiptir. 

                             Anaphaa Yoga

Ay’ın 12. evinde Güneş haricinde gezegenler var ise, bu yoga oluşur. Örneğin, eğer Ay Koç’ta ve Jüpiter ve Venüs Balık’ta ise bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi güzel bir kral gibidir. Bedensel hastalıklardan uzaktır. Kişi karakterlidir ve büyük bir üne sahiptir. Hayatı konforludur. 

                                  Duradhara Yoga 

 Eğer, Güneş dışında Ay’dan itibaren 2. ve 12. evlerde gezegenler var ise bu yoga oluşur. Örneğin, eğer Ay Yengeçte, Mars Aslanda ve Venüs İkizlerde ise bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi pek çok keyifi bir arada yaşar. Hayırseverdir. Zenginliğe ve araçlara sahiptir. Hizmetçileri iyidir.

                            Kemadruma Yoga

Eğer Ay’dan itibaren 1. 2. ve 12. evlerde Güneş haricinde gezegenler yok ise ve eğer lagna’dan itibaren kendra evlerde Ay dışında gezegenler yok ise bu kötü yoga oluşur. Örneğin, Eğer lagna Boğa, Ay Başak, Aslan, Başak ve Terazi’de Güneş dışında gezegenler yok ve Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’da gezegenler yok ise bu yoga oluşur. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi şanssızdır, zekâ ve bilgiden yoksundur, yoksulluk ve sıkıntı çeker. Bu kötü yoga, haritada var olan diğer iyi yogaların etkilerini engeller, özellikle de Chandra yogaların. Bu yogaya sahip kişi çok sıkı çalışmak zorundadır ve çok büyük çaba ile başarılı olur.

                        Chandra-Mangala Yoga 

 Eğer bir burçta Ay ve Mars birlikte ise bu yoga oluşur. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi açık görüşlü ve maddi olarak başarılı olur. Uygun olmayan yollar ile para kazanabilir. Anne ve diğer kadınlara tehditkârdır. 

                                Adhi Yoga 

Eğer Ay’dan itibaren 6. 7. ve 8. evlerde doğal benefikler yerleşmiş ise bu yoga oluşur. Örneğin, eğer Ay Boğa’da, Merkür ve Jüpiter Başak’ta ve Venüs Aslan’da ise bu yoga vardır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi, gezegenlerin gücüne bağlı olarak kral, bakan veya ordu komutanı olur.

                Jüpiter Gajakesari Kral Yoga

Jüpiter ve Ay’ın bir birlerine göre köşe evlerde veya kavuşum yapmaları ile oluşur. Örneğin, Jüpiter 10.cu evde, Ay 1.ci, 4.cü veya 7.ci evde yoga oluşur. Jüpiter ile Ay karşıt iken en güçlü sayılır. Yoga evlerin yükselenden veya Ay’dan itibaren hesaplanması ile oluşur. İyi talih, uzun yaşam, mutluluk, eğitim ve her işte başarı veri

                    Jüpiter Hamsa Yogası 

Jüpiter’in Yengeç, Yay veya Balık burcunda ve köşe evlerden birinde yerleşmesi ile meydana gelir. Kişiye yüksek şansla birlikte spritüal yetenekler verir.

Raja YogaKral yogası olarak da bilinen en ünlü yogalardandır. Köşe (1-4-7 ve 10) evlerin yöneticileri ile üçgen (1-5-9) evlerin yöneticilerinin bir arada bulunması ile oluşur. Köşe ve üçgen ev yöneticileri birbirlerinin evinde karşılıklı ağırlama şeklinde bulunuyorsa gene bu yogadan bahsedilebilir. Daha geniş ele alırsak, köşe ve üçgen ev yöneticilerinin tam görünümü halinde de bu yoganın oluşacağı tezi vardır. En önemli yükselme yogalarındandır. Toplumda ün kazanmış, başarılı olmuş her insanın haritasında bu yogadan genelde bulunmaktadır…

Varlık Dhana Yoga Maddi refah ve zenginlik yogasıdır. 1, 2, 4, 5, 9 ve 11. Evlerin sıkı ilişkisi yogayı oluşturur. Bütün zenginlerin haritalarında bu yogaya rastlanır

                            Bhadra Yoga 

 Eğer Merkür kendi burcunda veya yücelik olduğu bir burçta ve kendrada ise buna Bhadra yoga denir. Diğer bir ifade ile, Merkür İkizler veya Başak’ta , lagnadan itibaren 1., 4., 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır.

Örnek olarak, lagnası İkizler ve Merkür’ü Başak’ta olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi toprak doğasında yüce bir kişidir. Kişi aslan gibidir. Tüm yönleriyle bilgedir. Vücut yapısı iyidir ve derin bir sesi vardır. Sattwa guna’ya sahiptir. Yogayı iyi bilir. Kişi daima akrabaları, arkadaşları ve ailesi ile çevrili olarak zenginliğini yaşar. Kişi herşeyde temizlik sağlar ve sistemli birisidir. Özgür bir ruha sahiptir ve dinine bağlıdır.

                    Merkür Budha-Aditya Yoga

Merkür ile Güneş aynı evde fakat aralarındaki açı 12 00  ve daha fazlaysa yoga meydana gelir. Bu yoganın meydana oluşması için Merkür’ün yanık durumda olmaması gerekir. Yoga kişiye güçlü ve keskin zekâ, algılama gücü ve olumlu bir tanınma verir. Kişinin kültür düzeyi yüksek olur. Yoganın en güçlü hali Merkür burçları dediğimiz Başak ve İkizler burçlarında ve zekâ ile ilgili 5. Evde veya yükselende olması ile olur. Ayrıca 7. Evden 1. Eve, 11. Evden de 5. Eve görünüm yapması yoganın kalitesini yükseltir.


Adhi Yoga merkür, Jüpiter ve Venüs’ün Ay’dan itibaren 6.cı, 7.ci ve 8.ci evlere yerleşmeleri ile oluşur. Bu işarete sahip harita sahibi olumlu sağlık ve varlık içinde yaşar.

                             Sasa Yoga 

Eğer Satürn kendi burcunda veya yücelik olduğu bir burçta ve kendrada yerleşmiş ise buna Sasa yoga denir. Diğer bir ifade ile Satürn Oğlak, Kova veya Terazide yerleşmiş olmalı ve Satürn lagnadan itibaren 1. 4. 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır. Örnek olarak, lagna Oğlak ve Satürn Terazide olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi temel olarak hava doğasındadır. Kişi tavşan29 gibidir. Bilgedir ve gezgindir. Orman, dağ ve kalelerde kişi rahat hisseder. İnce yapılı ve yiğit biridir. Diğerlerinin zayıflıklarını bilir. Canlı biridir fakat bazı kararsızlıklara sahiptir. Yardımseverdir.

                                Maalavya Yoga : 

Eğer Venüs kendi burcuna, kendra veya yücelik ise buna Malavya yoga denir.

Diğer bir ifade ile Venüs; Boğa, Terazi veya Balık’ta ve Venüs lagnadan itibaren 1. 4. 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır. Örnek olarak, lagna İkizler, Venüs Balıkta olan kişi bu yogaya sahip olacaktır.

                Venüs Lakshmi Yoga

Yükselenin yöneticisi güçlü ve 9. Ev yöneticisi ile ilişki halindeyse bu yoga oluşur. Kişiye rahat bir yaşam ve varlık verecektir. Rahatlık ve zevk gezegeni Venüs’ün güçlü olması bu yogayı güçlendiren bir etkidir. 

           Pancha Mahapurusha Yogalar

 Pancha’nın anlamı beş ve mahapurusha anlamı ise büyük, kuvvetli insan  5 tip büyük insan oluşturan kombinasyonları verir. Evren 5 temel elementten oluşur. Bunlara pancha bhoota ( beş varoluş) veya pancha tattva (beş tip yaratılış) denir. 

Bunlar: Agni tattva ( ateş doğasında) Bhoo tattva (toprak doğasında) Vaayu tattva (hava doğasında)  Jala tattva (su doğasında) Aakaasa tattva (eter doğasında) Mars, Merkür, Satürn, Venüs ve Jüpiter (sırasıyla) 5 elementi temsil eder. 

Pancha mahapurusha yogaları, bu elementlerin bir tanesi ile elementin kişilikte baskın olacağı 5 tip büyük insan oluşturur. 

                           Ruchaka Yoga 

 Eğer Mars kendi veya yücelik olduğu bir burçta ve kendrada yerleşmiş ise buna Ruchaka yoga denir. Diğer bir ifade ile Mars Koç’ta, Akrep’te veya Oğlak’ta, lagnadan 89 Vedik Astroloji: Bütüncül Bir Yaklaşım itibaren 1. 4. 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır.

Örneğin Terazi lagna ve Mars’ı Koç’ta olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi temel olarak ateş doğasındadır. Kişi çok çoşkuludur. Doğal bir liderdir. Savaşmayı sever ve düşmanlarına karşı zafer kazanır. Kişi farkındalık sahibi ve bilge kişilere düşkündür. Gizli bilimler konusunda iyi bilgiye sahiptir. İyi bir tat alma duyusuna sahiptir. Kişi daima başarılıdır.                                 Bhadra Yoga 

 Eğer Merkür kendi burcunda veya yücelik olduğu bir burçta ve kendrada ise buna Bhadra yoga denir. Diğer bir ifade ile, Merkür İkizler veya Başak’ta , lagnadan itibaren 1., 4., 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır. Örnek olarak, lagnası İkizler ve Merkür’ü Başak’ta olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi toprak doğasında yüce bir kişidir. Kişi aslan gibidir. Tüm yönleriyle bilgedir. Vücut yapısı iyidir ve derin bir sesi vardır. Sattwa guna’ya sahiptir. Yogayı iyi bilir. Kişi daima akrabaları, arkadaşları ve ailesi ile çevrili olarak zenginliğini yaşar. Kişi herşeyde temizlik sağlar ve sistemli birisidir. Özgür bir ruha sahiptir ve dinine bağlıdır. 

                            Sasa Yoga

 Eğer Satürn kendi burcunda veya yücelik olduğu bir burçta ve kendrada yerleşmiş ise buna Sasa yoga denir. Diğer bir ifade ile Satürn Oğlak, Kova veya Terazide yerleşmiş olmalı ve Satürn lagnadan itibaren 1. 4. 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır. Örnek olarak, lagna Oğlak ve Satürn Terazide olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi temel olarak hava doğasındadır. Kişi tavşan29 gibidir. Bilgedir ve gezgindir. Orman, dağ ve kalelerde kişi rahat hisseder. İnce yapılı ve yiğit biridir. Diğerlerinin zayıflıklarını bilir. Canlı biridir fakat bazı kararsızlıklara sahiptir. Yardımseverdir.

                                     Maalavya Yoga

Eğer Venüs kendi burcuna, kendra veya yücelik ise buna Malavya yoga denir. Diğer bir ifade ile Venüs; Boğa, Terazi veya Balık’ta ve Venüs lagnadan itibaren 1. 4. 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır. Örnek olarak, lagna İkizler, Venüs Balıkta olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. 90 Vedik Astroloji: Bütüncül Bir Yaklaşım Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi temel olarak su doğasındadır. Mehtaba benzer bir parlaklık yayar. Lezzetli yemekleri, lüksü sever ve mükemmel bir sağlığa sahiptir. Sanatta ustadır.

                            Hamsa Yoga 

Eğer Jüpiter kendi burcunda veya yücelik olduğu bir burçta ve kendrada yerleşmiş ise buna Ruchaka yoga denir. Diğer bir ifade ile Jüpiter; Yay, Balık veya Yengeç’te, lagnadan itibaren de 1. 4. 7. veya 10. evlerde yerleşmiş olmalıdır. Bu yoga Ay’dan itibaren uygulanmaz ve temel olarak rasi haritalarına uygulanır. Örnek olarak lagna Yay ve Jüpiter Balık’ta olan kişi bu yogaya sahip olacaktır. Sonuçlar: Bu yoga ile doğmuş kişi temel olarak eterik doğadadır. Kişi kuğuya benzer. Kişi manevi güce ve saflığa sahiptir. Herkes tarafından saygı görür. Çok tutkuludur. Kral olabilir. Tüm rahatlıklara sahiptir. Hayatı tam olarak keyifli olur. Kişi iyi konuşma yeteneğine sahip, hoşsohbet ve zekidir


Yorum Gönder

0 Yorumlar