Yoga Türleri ve Etkileri

Hint Astrolojisini en önemli özelliklerden birisi de yogalardır. Yoga, basit tanımıyla gezegen kombinasyonu demektir. Yogası olmayan yıldız haritası yoktur.
Yogalar araştırılırken, Rasi(ana harita) temel alınacaktır. Hint astrolojisinde Ay çok önemli bir gezegendir ve bu nedenle Ay’ın bulunduğu burcu alternatif Yükselen burç olarak kullanabiliriz. Bu nedenle bir yoga olup olmadığına bakarken, Yükselen’den bakabileceğimiz gibi, Ay’ı başlangıç noktası olarak da alabiliriz.
Örneğin, eğer bir gezegenin kendra evde yerleşerek yoga yaptığını düşünürsek  bu kendra ev, Yükselen burçtan ya da Ay’ın bulunduğu burçtan itibaren hesaplanabilir.

Yoga Türleri ve Yoganın Etkileri

Yoganın EtkileriYoga türleri şu şekildedir.
 • Ay Yogası
Ay besinci dharma yerleşmiş konumda. Yükselen burca göre hesaplandığında kendra evler, 1. 4. 7. Ve 10. Evlerdir. Bu Örnekte ise Ay’a göre kendra evler, besinci,( Ay’a göre birinci ev), sekizinci,(Ay’a göre dördüncü ev), on birinci(Ay’a göre yedinci ev) ve ikinci(Ay’a göre onuncu ev) evlerdir
 • Ay Amala Yoga
Eğer Ay’dan veya Yükselenden itibaren 10.cu evde benefik bir gezegen yerleşirse yoga oluşur. Bu işaret kişiye toplum hesabına faydalı çalışma yeteneği ve olumlu tanınma ve şöhret sağlar. Kariyer ve toplumsal statü için olumludur.
 • Ay Duradhura Yoga
Ay’ın her iki yanında Güneş’ten başka gezegenler bulunuyorsa yoga oluşur. Bu işaret kişiye maddi olanaklar ve refah sağlar…
 • Ay Sakatha Yoga
Zararlı yogalardan biridir. Ay, Jüpiter’den itibaren 6.cı, 8.ci, veya 12.ci evlerden birinde yerleşirse talihsizlikler getirir.
 • Ay Sunapha Yoga
Ay’dan itibaren sayıldığında 2.ci evde Güneş’ten başka bir gezegenin bulunması ile oluşur. Bu işaret kişinin varlıklı, ünlü ve saygın olacağını gösterir.
 • Ay Ubhayachari Yoga
Ay haricindeki gezegenlerin Güneş’in iki tarafındaki evlerde yerleşmesi ile oluşur. Bu işaret kişiyi varlıklı, ünlü, sağlam vücutlu ve iyi bir konuşmacı yapar.
 • Ay Vasi Yoga
Güneş’ten itibaren 12.ci evde Ay’dan başka iyicil bir gezegenin yerleşmesi ile oluşur. Bu kişi mutlu, talihli ve her işi yolunda giden birisi olacaktır. Eğer, 12.ci evde zararlı gezegen varsa bu yorumun karşıtı olur
 • Ay Vasumiti Yoga
Ay’dan veya Yükselenden itibaren sayıldığında upacha gelişim evleri dediğimiz 3.cü, 6.cı, 10.cu ve 11.ci evlerde benefik gezegenlerin bulunması ile oluşur.
 • Ay Vesi Yoga
Ay dışında bir gezegen güneşten itibaren 2.ci eve yerleşirse yoga oluşur. Eğer Güneş’ten sonraki 2.ci evde faydalı gezegen varsa kişiyi talihli yapar. Eğer gezegen zararlı ise tam tersi oluşur.
 • Jüpiter Gajakesari Kral Yoga
Jüpiter ve Ay’ın bir birlerine göre köşe evlerde veya kavuşum yapmaları ile oluşur. Örneğin, Jüpiter 10.cu evde, Ay 1.ci, 4.cü veya 7.ci evde yoga oluşur. Jüpiter ile Ay karşıt iken en güçlü sayılır. Yoga evlerin yükselenden veya Ay’dan itibaren hesaplanması ile oluşur. İyi talih, uzun yaşam, mutluluk, eğitim ve her işte başarı verir
 • Jüpiter Hamsa Yogası
Jüpiter’in Yengeç, Yay veya Balık burcunda ve köşe evlerden birinde yerleşmesi ile meydana gelir. Kişiye yüksek şansla birlikte spritüal yetenekler verir.
 • Raja Yoga
Kral yogası olarak da bilinen en ünlü yogalardandır. Köşe (1-4-7 ve 10) evlerin yöneticileri ile üçgen (1-5-9) evlerin yöneticilerinin bir arada bulunması ile oluşur. Köşe ve üçgen ev yöneticileri birbirlerinin evinde karşılıklı ağırlama şeklinde bulunuyorsa gene bu yogadan bahsedilebilir. Daha geniş ele alırsak, köşe ve üçgen ev yöneticilerinin tam görünümü halinde de bu yoganın oluşacağı tezi vardır. En önemli yükselme yogalarındandır. Toplumda ün kazanmış, başarılı olmuş her insanın haritasında bu yogadan genelde bulunmaktadır…
 • Varlık Dhana Yoga
Maddi refah ve zenginlik yogasıdır. 1, 2, 4, 5, 9 ve 11. Evlerin sıkı ilişkisi yogayı oluşturur. Bütün zenginlerin haritalarında bu yogaya rastlanır.
 • Merkür Bhadra yogası
Merkür, İkizler ve Başak burçlarında ve köşe evdeyse, dil yeteneği, yüksek zekâ, çabuk algılama özelliği verir.
 • Merkür Budha-Aditya Yoga
Merkür ile Güneş aynı evde fakat aralarındaki açı 12 00  ve daha fazlaysa yoga meydana gelir. Bu yoganın meydana oluşması için Merkür’ün yanık durumda olmaması gerekir. Yoga kişiye güçlü ve keskin zekâ, algılama gücü ve olumlu bir tanınma verir. Kişinin kültür düzeyi yüksek olur. Yoganın en güçlü hali Merkür burçları dediğimiz Başak ve İkizler burçlarında ve zekâ ile ilgili 5. Evde veya yükselende olması ile olur. Ayrıca 7. Evden 1. Eve, 11. Evden de 5. Eve görünüm yapması yoganın kalitesini yükseltir.
 • Merkür Adhi Yoga
Merkür, Jüpiter ve Venüs’ün Ay’dan itibaren 6.cı, 7.ci ve 8.ci evlere yerleşmeleri ile oluşur. Bu işarete sahip harita sahibi olumlu sağlık ve varlık içinde yaşar.
 • Venüs Lakshmi Yoga
Yükselenin yöneticisi güçlü ve 9. Ev yöneticisi ile ilişki halindeyse bu yoga oluşur. Kişiye rahat bir yaşam ve varlık verecektir. Rahatlık ve zevk gezegeni Venüs’ün güçlü olması bu yogayı güçlendiren bir
etkidir.
 • Pancha Mahapurusha Yoga
Beş iyi insan yogası olarak bilinirler. Güneş ve ay dışındaki gezegenlerin kendi burcunda ya da yüceldiği burçta ve köşe evde bulunmasıyla oluşur.
 • Venüs Malavya Yoga
Venüs köşe evlerden birinde Boğa, Terazi veya Balık burçlarından birinde ve köşe evde yerleşirse bu yoga oluşur. Sağlıklı ve güçlü karakterli olur. Güzellik ve artistik yetenekler verir. Kişiyi varlık, refah, iyi bir Aşk eş ve çocuk sahibi yapar.
 • Mars ve Venüs Yogakaraka Gezegen
Bir gezegenin aynı anda köşe ve üçgen evi yönetmesiyle oluşur. Bu özellik de gezegene çok büyük bir güç ve ayrıcalık kazanır. Bazı astrologlar yoga karaka gücündeki gezegenin iyi yerleşiminin Raja Yogaya yakın özellikler vereceği görüşündeler. Gezegenler ailesinden sadece 3 gezegen yoga karaka olma özelliğine sahip olabilir. Bunlar Satürn, Mars ve Venüs gezegenleridir.
 • Chandra-Mangala Yoga
Mars ve Ay’ın kavuşumda veya birbiri ile tam görünümü (karşıt evler) durumunda oluşur. Zenginlik yogalarından bir tanesidir. Kişiye güçlü finans kafası verir. Yoganın Jüpiter’den görünüm alması faydalıdır.
 • Mars Ruchaka yoga
Adolf Hitler’in Mars’ı Koç’tadır ve yedinci evdedir. Mars kendi burcunda ve ayni zamanda multrikon burçta ve köşe evdedir (yedinci Ev).
 • Mars Yogası
Aslan yükselen için 4. Ve 9. Evi, Yengeç yükselen için de 5. Ve 10. Evi; Venüs, Oğlak yükselen için 5. Ve 10. Evi, Kova yükselen için de 4. Ve 9. Evi yöneterek yoga karaka gezegen olurlar.
 • Mars Ruchaka Yogası
Mars, köşe evlerden birinde ve Koç, Akrep veya Oğlak burçlarında ve köşe evde olursa yoga oluşur. Güç, hırs, yoğunlaşma ve savaşma yeteneğiyle beraber saldırgan bir yapı verir.
 • Satürn Shasha Yoga
Satürn, Kova, Oğlak ve Terazi burçlarındayken, yüksek organize yeteneği ve liderlik özellikleri verir.
 • Satürn Rojo Yoga
Satürn, Boğa yükselen için 9 ve 10. Evi, Terazi yükselen için de 4. Ve 5. Evi yöneticisi olur
 • Papa Kartari
Bir gezegen ya da evin malefik(kötücül) gezegenler arasında sıkışmasıyla oluşur. Gezegen ya da ev iyi özelliklerini ortaya çıkaramaz.
 • Kartari yoga
Bir gezegenin ya da evin iki gezegen arasında kalmasıyla oluşur. İyicil ve kötücül çalışan iki kola ayrılır. Bunlar “Papa kartari Yoga” ve “Subha Kartari Yoga” olarak bilinirler.
 • Daridra Yoga
Zararlı yogalardan bir tanesidir. 11.ci evin yöneticisi 6.cı, 8.ci veya 12.ci evde olursa yoga oluşur. Bu işaretin sahibi kişi yaşamda talihsiz, fakir ve başarısız olur.
 • Parivartana Yoga
İki gezegenin bir birinin burçlarında yerleşmesiyle oluşur. Köşe ve üçgen evleri yöneten gezegenler arasında oluşursa gezegenler çok güçlendiği gibi ilgili evler de güçlü ve iyi yönde çalışır.
 • Kapata Yoga
Evimizi kalbimizi İç dünyamızı gösteren 4. Evin kötü etkilenmesidir. Kişiyi ikiyüzlü yapar. 4. Ev Karakter sağlamlığına bakılan evlerden en önemlisidir.
 • Kemadruma Yoga
Zararlı yogalardan bir tanesidir. Ay’ın her iki tarafında (evlerde) gezegen olmaması ile meydana gelir. Kişiyi dik kafalı ve inatçı yapar. Zihin sorunları olur ve emeklerinden fazla verim elde edemez.
 • Kalasarpa Yoga
Ejderha Yogası olarak bilinir. En zararlı yogalardan bir tanesidir. Tüm gezegenler Rahu ve Ketu arasında dizilirse yaşamda zorluk ve güçlükler olacaktır. Kişi yükselime büyük zorluklarla ulaşır. Hintli bilgeler göre bu yoga kişiyi bir binanın en üst katına çıkarıyor ve oradan da hiç ummadığı bir anda düşürüyor…

Yorum Gönder

0 Yorumlar