*/------Blogger Efendisi-----/* Hint Astroloji Vedıc Astroloji : yükselen göre gezegen etkileri

Translate

yükselen göre gezegen etkileri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yükselen göre gezegen etkileri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20 Ocak 2019 Pazar

Vedic astroloji evler ve yükselen yerleşimi


  Vedik Astrolojideki Evlerin Anlamları


Natal doğum haritasında  Evler Vücudun  her bir   eşdeğer  anlamlarına tekabül eder, yani  vücudun herhangi bir bölümünün durumunu incelemek istediğimizde, söz konusu ev ve yöneticilerinin incelenmesi  gerekir.  Evlerin yerleşimleri malefik gezegenlerin yerleşimleri  vücuttaki rahatsızlıkları  gösterir…


Vedic Astroloji Birinci  ev anlamları


Kişinin  doğasını  sağlık durumunu, canlılığı, uzun ömürlülüğü, mutluluğu, kişiliğini görünüşünü, refahını, yaşamdaki genel eğilimi, itibarı ve durumu, arzuları ve onların yerine getirilmesini ve vücut bedenini şeklini  temsil eder - ten rengi beyin, saç, hipofiz bezleri, vb. Örneğin, ilk evin zayıflığı ve / veya  onun lordunun etkilenmesi, hastalıklı bir yaşama neden olur   baş ağrısına, zihinsel  sorunlar tansiyona,, şiddet, yaralara neden olur, yara izleri, endokrin bezlerinin düzensiz hareketleri, düzensizlik, beyin ateşi, aptallık, burun kanaması, vs. Sırasıyla, canlılık ve enerji için belirleyici olarak güçlü bir Güneş ve Mars, koruyucu  olarak çalışır….


Vedic Astroloji İkinci  Ev anlamları


Zenginlik, aile, geçim, beslenme, erkek çocuk, yüksek öğrenim, mesleki pozisyon, eş, ikinci evlilik, evlilik  yaşamın sürekliliği, değerli taşların ve metallerin bulundurulması, nakit para, kazanma gücü, maddi durum, servet, refah, taşınabilirliği temsil eder. özellikleri, konuşma, görme  yüz  (burun, boğaz, ağız, dil, dişler ve gözler, özellikle de sağ olan), yüz kemikleri, üst boyun ve kemikleri,, gırtlak,  bademcikler, vb. Örneğin, ikinci evin zayıflığı  veya ikinci evin  lordunun etkilenmesi zayıf sindirim, konuşma bozuklukları, boğaz,, diş etleri, gözler, dişler vb. . ve temel olarak zayıf bir sistemden kaynaklanan hastalıklar. Konuşmanın bir göstergesi olur  güçlü  Merkür, koruyucu olarak yardımcı olur.


Vedic Astroloji Üçüncü Ev anlamları


Küçük erkek kardeşleri veya kız kardeşleri, komşuları, cesaretleri, fiziksel güçleri, sporları, inisiyatifleri, girişimciliği (öğrenme), iletişim, kısa yolculuklar  yazma ve iletişim kabiliyetini temsil eder - alt boyun, omuzlar, kollar ve kulaklar  eller, omuzlar ve yaka kemikleri, tiroid bezi, solunum ve sinir sistemleri, vb. Örneğin, üçüncü evin zayıflığı  veya onun efendisinin etkilenmesi solunum kanalı problemlerine, tiroid bozukluklarına, sinir sistemindeki dengesizliklere, kısmi felc  depresyon, , omuz ağrıları, yaka kemiği bölgesinde kırık, kısmi sağırlık, solunum hastalıkları, astım, tüberküloz  Güçlü Merkür yerleşimi  İletişim kabiliyetinin göstergesi, koruyucu olarak yardımcı olur.

Vedic Astroloji  dördüncü  Ev anlamları

Anne Aile  mutluluk akrabalar, arkadaşlar, destekçiler, geleneksel  temel eğitim, araçlar ve taşınmazlar  iç huzur, zihinsel huzur, manevi yaşam (ATMA), güven, doğru davranış, yaşama yakınlık, konfor, lüks, doğduğu  ülkesini temsil eder taşınmaz mülkler, gayrimenkuller, arazi  ev, varlıklar ve vücut - göğüs kafesi, kalp, göğüs, akciğerler ve göğüsler. Örneğin, dördüncü evin zayıflığı veya onun efendisine olan etkiler, koroner problemlere, memenin fiziksel rahatsızlıklarına, göğsün, kalbin ve akciğerlerin bozukluklarının, zihinsel bozuklukların, deliliğin ve buna bağlı problemlerin dolaşım sistemleri. Annenin belirleyicisi olarak güçlü Ay, konforun belirteci olarak Venüs ve taşınmaz malların belirteci olarak Mars, koruyucu  olarak yardımcı olur.

Vedıc Astroloji beşinci Ev anlamları

Zeka, duygular, ayırt etme ve ayrımcılık, entelektüellik  ve yaratıcılık , hafıza, duygusal mutluluk, aşk, romantizm, sevgili, yatırımlardan spekülatif kazanımlar, örgütsel yetenek, başarı, soy, çocuk, bilgi, bilgelik, yüksek öğrenme / eğitim , pozisyondan düşme, sosyal yaşam, eğilimler, manevi arayışlar, , mantralar, yantralar, muskalar, hazım, vb. üst karın, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, kolon, diyafram, omurilik , vb. Örneğin, beşinci evin zayıflığı ve / veya onun efendisinin etkilenmesi diyabete yatkınlığa neden olur , peptik ülserler, anemi, kolik ağrıları, safra kesesi taşları, asitlik, omurilik bozuklukları, , ishal, plörezi, kalp problemleri, vb. gibi sindirim belirtileri için güçlü bir güneş  koruyucu  olarak yardımcı olur..

Vedic Astrolojide Altıncı  Ev


Anlaşmazlıklar, hastalıklar  yaralanmalar, borçlar, gizli düşmanlar  hırsızlıklar , korkular  şüpheleri, endişeleri,zayıflıkları  anne  amcalar , hizmet işlemleri aldatma yoluyla zararlar  yanlış anlamalar, yüzleşme,  Bedende temsil ettiği alan  bel, göbek, alt karın, böbrekler, ince bağırsak, kalın bağırsağın üst kısmı, bağırsak fonksiyonu, ekler, vb. Örneğin, altıncı evin zayıflığı  veya efendisi  düşüşte apandisit, zehirlenme, kolik, kabızlık, fıtık, kan üre, psikiyatrik problemler,  sürekli yorgunluk ve sinir krizi gibi problemler  getirir. Diğer bir deyişle, sağlık, finansal durum ve rakipler yenme gibi eylemler  bu evden görülür ..Sağlığın göstergesi olarak güçlü bir Merkür ve Mars yardımcı olur.

Vedic Astrolojide yedinci  Ev

Uzun vadeli ilişkileri, yasal bağlar Evlilik ve, eşi, iş ortaklarını, canlılığı, gücü,  tutkuyu, zina, ahlaki davranışları, zevkleri, rahatlığı ve yabancı topraklardaki yaşamı, aşk ilişkilerinde başarıyı, evlilik hayatını temsil eder.  yurtdışında, seyahat, ticaret ve genişleme  temsil eder bedendeki yeri :, bel bölgesi, mesane, kalın bağırsakların alt kısmı, yumurtalıklar, rahim,, testis ve prostat bezi gibi iç cinsel organlar alanları temsil eder   yedinci evin zayıflığı veya  Yöneticinin düşüşte oluşu , üreme organlara, zührevi hastalıklar,, idrar yapmada problemleri, iktidarsızlık,  böbrek problemleri, vb.zayıflığa neden olmaktadır. Güçlü Venüs yerleşimi evlilik ilişkisi, koruyucu olarak yardımcı olur.

Vedic Astrolojide sekizinci  Ev

Uzun ömürlülüğü, araştırmayı, mistik bilimlere olan ilgiyi, gizli, MOKSHA'yı, iç ve dış dönüşümleri, geçmiş ve gelecekteki olayları, miras, ölüm, irade ve vasiyetname, sigortaları, kolay kazanımları, evlilik bağını, kırılganlığı, korkuyu, kazaları, engelleri, davaları temsil eder. iflas, hırsızlık, kayıplar, talihsizlikler, rezalet, hayal kırıklıkları ve vücut parçaları - skrotum ve anüs, dış cinsel organlar, boşaltım organları, pelvik kemikler vb. Örneğin, sekizinci evin zayıflığı ve / veya sekizinci evin veya Efendisi hidrosel, çatlak, iktidarsızlık, kazık, idrar yolu enfeksiyonu, kaynama, kronik hastalıklar, vb. gibi zayıf noktalara neden olur. Uzun ömürlülüğün göstergesi olarak güçlü bir Satürn, koruyucu bir örtü olarak yardımcı olur.

Vedic Astrolojide  dokuzuncu  Ev

Baba  manevi öğrenme,, sezgi, sadakat , erdem, görev, geçmiş yaşamlar dayanan kader karma ve sonuçta ortaya çıkan mutluluk, meditasyon, astroloji evler  ve yogalar   ülkelere seyahat, yurt dışı  ülkelerde kısa süreli ve uzun yolculuklar, yurtdışında eğitim, zarafet , şans,  servet, ani ve beklenmedik kazançlar, din, haclar, felsefe, hukuk, tıp, ilaçlar, geçmiş vb. Bedende temsil edilen alanlar  sol bacak, uyluk kemikleri, kemik iliği, kalçalar, Örneğin, dokuzuncu evin zayıflığı  veya dokuzuncu evin yöneticisi  Düşüşte  anemiye, kandaki düşük üretkenliğe  lösemi, yüksek ateş, diyabet, romatizma, vb. Genel servetin belirleyicisi olarak Jüpiter ve babanın belirleyicisi olarak güçlü bir Güneş iyi yerleşimi , koruyucu olur ,,,.

Vedic Astrolojide onuncu Ev

Meslek, kariyer, terfi, geçim, güç, şöhret, halkın saygınlığı, statüsü, konumu, onuru, yaşamdaki karmayı, karakter, otorite, hükümet, işveren, yurtdışında yaşamayı ve , hırs  temsil eder  bedende temsil  diz ve dizkapağı, eklem ve kemikleri. Örneğin, onuncu evin zayıflı veya  yöneticisi düşük olanlar  kırılmış dizler, eklem iltihabı, genel halsizlik, cilt hastalıkları ve alerjiler, zayıf beden   vb. onuncu evi güçlü olanlar  Örgütsel kabiliyet  güçlü liderlik kariyerde başarı güçlü Satürn ve  Güneş, koruyucu olarak yardımcı olur.

Vedic Astrolojide onbirinci  Ev


Geliri, refahı, kazancı, , arkadaşları, ağabeyi ya da kız kardeşi, umutları ve isteklerini ve bunların yerine getirilmesini vb. Bedendeki temsil alanı  - ayak bilekleri, incik kemiği, sağ bacak, sol kulak ve sol kol. Örneğin, on birinci evin zayıflığı  veya  yöneticisi düşüşte oluşu  dolaşım sorunlarına, bacak alt kaval kemiği  kısmının kırılmasına, bacak ağrısına, düşük kan üretkenliğine, bacaklarda varis şişme, vb.  Güçlü bir onbirinci ev Kolay  gelir güçlü Satürn, koruyucu olup yardımcı olur.

Vedic Astrolojide on ikinci  Ev

Harcamaları, kayıpları, hayırseverlik harcamalarını, yaşam sürelerini, sürgünleri, yabancı topraklardaki yaşamları, yaşamdaki engelleri, aileden ayrılmayı, yoldan sapmayı, geri çekilme,aydınlanmayı, inziva , hapsetmeyi, hastaneye yatırmayı, yatağın zevkini, sesini netliğini gösterir sol göz,  ve ayaklar - hastanede çalışmak, iltica etmek, hapishane, askeri mahalleler veya manastırlar vb. Örneğin, onikinci evin zayıflığı ve / veya onikinci evin veya yöneticisi etkilenmesi, uyku ve bağışıklık  bozuklukları.  Ancak güçlü yerleşen bir ay  zihinsel huzuru  mutlu evlilik ilişkisi ve konforu gösteren güçlü bir Venüs, koruyucu  olarak yardımcı olur. Onikinci evdeki gezegenler yabancı ülkelere veya uzak yerlere gitmeye meyillidir.

      YÜKSELEN BURÇTA GEZEGEN ETKİLERİ         

,,1- Yükselen burçta hiçbir gezegen yok ise bu en süper durumdur, kişiye başka yerden etki eden insanlar olursa bile başarılı olamazlar.

Yükselen burçta pozitif gezegenler daha iyidir kişinin karakteri olumludur, pozitif gezegenler: JÜPİTER-AY- MERKÜR (sert gezegenle birlikte değilse) - VENÜS
Diğer gezegenler kişiyi sert karaktere büründürür.

2- GÜNEŞ: kişi sağlıklıdır, egosu yüksektir (Terazi hariç), yönetici vasıfları vardır

3- AY: Kişi toplumda beğenilir, ün verir, anaç bir koruyucu vasfı vardır.  erkekse bile etrafını  ailesine çok düşünür.

4- MARS:  Agrasif Kişi kumandan gibidir, hızlı hareket eder, sert olabilir

5- MERKÜR: Kişi esprilidir, iletişim konusuna odaklanır, para akışı onu çok ilgilendirir.

6- JÜPİTER: sakindir Kişi bilgilidir, okumayı sever, sevilir, şanslıdır

7- VENÜS: çekici ve  güzeldir, beğenilir, yumuşak özellikleri vardır

8- SATÜRN: Kişinin sürekli çalışma gibi  hep yapmak zorunda hissettiği bir işi varmış gibi meşguldür, ağır sorunlarla uğraşmayı sever.

9-RAHU: Aykırıdır  aklı dışarıdadır, yurtdışını sever, inatçıdır.

10- KETU: Kişi çok sivri  mistik uçlarda yaşamayı sever, değişik olmaya çalışır, aşırılıklara gidebilir.
   İlk Ev
Doğum, yaşamın başlangıcı, kişilik, kişisel özellikler, görünüş, beden, karakter, mizaç, bireysellik, öz bilinç ve anayasa.Baş ve yüzün üst kısmı
    İKİNCİ EV
kişinin Finansmanı, maddi kaynakları, para kazanma tutumu ve yeteneği, Aile, Yemek, Konuşma ve öz değer
Sağ Göz, Dil, burun, diş, yanaklar, çene ve tüm Boyun ve Boğaz bölgesi.

                   ÜÇÜNCÜ EV
İletişim ve yazışmalar, kısa yolculuklar, Kız veya erkek kardeş, kuzenler ve Komşular, Cesaret, Düşünceler, zihinsel güç, Bellek, Zihin ve akıl yeteneği.
Sağ Kulak, Eller, Kollar ve Parmaklar, Omuz bıçağı, yaka kemiği, Solunum ve Sinir sistemi.

                  DÖRDÜNCÜ EV
Ev, Anne, Mutluluk,   kişinin kökleri, İçişleri, maddi varlıkların ve Arazi Mülklerinin elde edilmesi,   bina,   Taşıtlar, öğrenme, yaşamın sonundaki koşullar ve son dinlenme yeri veya mezar.
Göğüs, Göğüsler ve Akciğerler.

                     BEŞİNCİ EV
Yaratıcılık, kendini ifade etme, Çocuklar, Romantizm, aşk işleri, Spekülasyon, Hobiler, favori aktiviteler, oyunlar ve Spor.
Kalp ve sırtın üst ve orta kısmı veya omurga. Mide ve Sindirim süreci.
ALTINCI EV
Sağlık ve hastalık, diyet, borç, emek, hizmet, iş, günlük rutin, iş arkadaşları, anne amcaları ve teyzeleri, günah, kötü davranış ve korku.   Evcil Hayvanlar
Pankreas, Karaciğer, Bağırsak yolu,

YEDİNCİ EV
İlişkiler ve ortaklıklar, Evlilik, eş veya koca, yasal esaret, Davalar, kavgalar, Boşanma, açık düşmanlar.Böbrekler, orta ve alt sırt
SEKİZİNCİ EV
Yenilgi, hakaret, Üzüntü, Skandal, engeller, engel, dönüşüm, Yenileme, cinsellik, kazanılmamış para veya Miras, Gizli konular, Ömür ve Ölüm. Gizem ve sefalet.
Prostat bezi, Üreme sistemi ve Kolon.
     DOKUZUNCU EV

Öğretmen,   Yükseköğretim ve yüksek bilgi, Uzun yolculuklar, Şans, Servet, Büyük Çocuklar, İbadet, Din, Kefaret, Sezgi, Bilgelik ve Manevi inisiyasyon.
Uyluk, Kalça ve Kalçalar.

  ONUNCU EV

kişinin adı, Şöhret, Onur ve Tanınma. Onur ve Halk Saygısı. Hırs ve Otorite.
Safra kesesi ve dizler.

   ONBİRİNCİ EV
Arkadaşlar, Toplumsal çevre, Kâr, Kazanç, Her türlü gelir, Edinme, Arzu ve İstek yerine getirme. Büyük erkek kardeş ya da kız kardeş,  amca.
Sol Kulak,  ve Ayak Bilekleri.

ONİKİNCİ EV

Kölelik, hapsetme, Hapis, Giderler, Kayıp, Yoksulluk, Sefalet, fobi, Yurtdışında kalma, nihai Kurtuluş.
Sol Göz ve Ayaklar