*/------Blogger Efendisi-----/* Hint Astroloji Vedıc Astroloji : bölünmüş haritalar

Translate

bölünmüş haritalar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bölünmüş haritalar etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Ocak 2019 Pazar

Varga 8 bölünmüş harita özelliği


Vedik Astrolojide Bölüm Grafikleri: Temel, Kullanımlar ve Nasıl Okunur?
Burcunuzun Bölünmüş  Çizelgeleri, her gezegenin hayatınızın tüm önemli alanları nasıl yansıdığını ortaya koymaktadır.

Doğum haritası (Rahsi D 1), yürüdüğünüz fiziksel yolu gösterir.Yaşam yolunuzda geliştikçe yaşayacağınız somut deneyimleri gösterir.

Doğum haritası (Rahsi D1), her biri Zodyak olarak adlandırdığımız 12 burç vardır  Ancak, her burcun her derecesinin özel bir anlamı ve göstergesi vardır. Herhangi bir derecede bir gezegenin o gezegenin anlamını bir tablodan diğerine nasıl değiştireceğini bilen bir astrolog, derin astrolojik görüşlere erişebilir.

Bu bilgi, Vargas olarak da bilinen Bölünmüş Grafiklerin araştırılmasıyla ortaya çıkar.

Rashi / Natal Chart (D-1) - tüm bölüm tablolarının temeli ve insan hayatının her yönü hakkında ilk ipucunu verir.

Hora Grafiği (D-2) - servet, konuşma ve aile için kullanılır. Hora : Finans ve kişilik Bir kişinin doğumunda zararlı gezegenler erkek burçta yerleşirse ve

burası Güneş Hora ise kişiliğe zararlar verecektir. Eğer Ay Hora yerleşimi dişi burçta olur ve faydalı gezegenler bulunursa kişilik parlak ve kibar davranışlı, güzel konuşan birisi olacaktır. Doğum haritasında Yükselen Burç ve Ay yerleşimi kuvvetli olursa

bunların yerleştikleri burçların yönetici gezegenleri de o kadar güçlü olur. Bu durum

kişiyi seçkin birisi yapar ve uzun yaşam  verir.

 harita duyguları  duygusallığı gösterir

Drekkana (D-3) – kardeşler kuzenler yakın akrabalar evidir

Chaturamsha (D-4) -Ev, anne, mülk, kader ve taşınmaz varlıklar için kullanılır. Diyelim ki burda anne, mülk veya ev ortamı hakkında bilmek istediğiniz bir burç, öncelikle Burçtaki 4. eve bakacaksınız. Ancak 4. evle ilgili tam bir görüş ve tahmin elde etmek için, bir Burç'un 4. eviyle ilgili işler hakkında tam bir fikir verecek olan bölüm şeması

Saptamsa (D-7) -insan hayatı, çocuk ve çocuk üretme yeteneği için kullanılır.

Navamsa (D-9) - eş, evli yaşam, şans için kullanılır ve doğum doğum haritasının

Dashamsa (D-10) - kariyer, profesyonel başarı, onur, statü ve düşkünlük için kullanılır.

Dwadasmsa (D-12) - ebeveynler ve soy hakkında bilgi için kullanılır. Dwadashamsa :  aile büyükleri ile ilişkileri

gösterir. Eğer Dwadashamsa haritasının Yükselen burcunun yönetici gezegeni

1.evde yani Yükselen burçta yerleşirse kişi babasının sahip olduğu talihe ve varlığa

sahip olur.. Faka yöneticisi 6,

8 veya 12. evlerden birinde yerleşirse kişinin bedensel sorunları veya mutsuzlukları

olacaktır.

 

Shodasmsa (D-16) -genel mutluluk, taşınır varlıklar vb. İçin kullanılır.

Vimshamsa (D-20) - manevi faaliyetler, manevi uygulamalarda ilerleme ve ibadet sonuçları için kullanılır.

Chaturvimshamsa (D-24) - akademisyenler, öğrenme ve eğitim modellerinde başarı için kullanılır.

Saptavimshamsa (D-27) - fiziksel güç ve dayanıklılık için kullanılır.

Trimshamsa (D-30) - sefaletler, hastalıklar ve kötülükler için kullanılır. Thrimsamsa haritasında Ay yerleşimlerine göre yapılan yorumlar: (1) Mars burcunda : Kötü

(zararlı) davranışlı (2) Satürn burcunda : Köle yaradılışlı (hizmetkar) (3) Jüpiter : Erdemli, gururlu ve faziletli (4) Merkür  : Hilekar ve kötü niyetli (5) Venüs Burcunda : Günaha meyilli (zayıf).

Khavedamsa (D-40) - hayatta uğurlu etkiler için kullanılır.

Akshvedamsa (D-45) - genel karakter ve davranış için kullanılır.

Shastiamsa (D-60) -  Geçmiş yaşamın tüm yönlerini değerlendirmek için kullanılır.

Yukarıda belirtilen bölüm grafikleri dışında, aşağıdaki gibi parashari olmayan bölüm grafikleri olarak bilinen birkaç Bölüm tablosu vardır:

Panchamsa (D-5) - geçmiş yaşam değerleri, manevi eğilimler ve mantra siddhi için.

Shashtamsa (D-6) - borç, anlaşmazlıklar ve hastalıklara yatkınlık için.

Ashtamsa (D-8) - kalıtım, uzun ömür ve kaza için.

Labhamsa (D-11) - kazanılmamış gelir, hesaplanmamış para ve spekülasyon için.

Sapthamsa : çocukları ve torunları gösterir. Onlardan

Gelecek  mutluluk veya mutsuzluk bu haritadan analiz edilir.

ATMA KARAKA (AK): En yüksek boylam dereceye ulaşan gezegen burç Atma Karaka olur. Burada “Atma” Ruh anlamına gelir ve bir insanın hayatındaki en önemli özelliktir. Burada dünyada yaşadığımız şey, AK tarafından bir burçta tasvir edilen Ruh Yolculuğu'ndan başka bir şey değildir. Atma Karaka, burcun 1. / Laganı ile ilgilidir. AK, Yükselişin Beden, Fizik, Görünüm, Cilt, Akıl, Karakter, Genel Sağlık Ömrü, Şöhret, Güç ve Zayıflık gibi tüm anlamlarını temsil eder.

 

AMATYA KARAKA (AMK): İkinci en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen Amatya Karaka olur. “Amatya”, Bakan yani yüksek mevkideki bir kişi anlamına gelir. AmK'ya bakarak 2. Burç Evi'nin yani Mali Durum, İlköğretim, Geçim / Meslek, Konuşma, Aile, Yiyecek Alışkanlıkları, Yüz, Gözler (özellikle sağ göz), Giysiler ve Süs Eşyaları vb. 5. evin, yani Öğrenme, Soy, Bilgi, İktidar Koltuğu, Pozisyondan Düşme,   öğelerin önemini yargılayabilir. Servet, Dharma vb. Ayrıca Kariyer, Mesleğin Yükselişi, Telif ve Hac vb.

 

BHRATRİ KARAKA (BK): Üçüncü en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen, Bhratri Karaka'nın görevine hak kazanıyor. “Bhratri” BK'ın 3. evin, yani Küçük Kardeşlerin, komşuların, kısa yolculukların, cesaretin, hobilerin, ebeveynlerin yeteneklerinin ve ölümlerinin, vb. Önemlerini değerlendirmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Baba, Guru, Uzun Yolculuklar, Din ve Yüksek Öğrenim vb. Ve 11. Burç Evi yani Arzunun Yerine Getirilmesi, Ağabey ve kız kardeşler, Kazançlar, Arkadaşlar, Beklentiler vs.

 

MATRİ KARAKA (MK): Dördüncü en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen, Matri Karaka'nın görevine hak kazanıyor. “Matri” Anne anlamına gelir. MK’yı Anne, Mülkiyet, Taşıt, Mutluluk, Eğitim, Akrabalar, Arazi, Tarım ve Taht gibi 4. evin anlamında uzatabiliriz.

 

PUTRA KARAKA (PK): Beşinci en yüksek boylam derecesine ulaşan gezegen Putra Karaka olur. "Putra", Oğul anlamına gelir. 5. Evin PK’nın önemini Çocuklardan, Bilgelik, Romantizm, Kutsal Büyüler, Zekâ, Spekülasyon ve Piyango, Mantra, Gebelik, Yaratıcılık, vb. Gibi yargılayabiliriz. 5 üzerinden 5.

 

GNATİ KARAKA (GK): AK'den azalan sırada altıncı gelen gezegen Gnati Karaka oldu. “Gnati” İlişkiler demektir. 6. Evi ve Düşmanlar, Anne-Akrabalar, Hastalıklar, Borçlar, Anlaşmazlıklar, Yarışmalar, Yasal Bildiriler, Kulluk vb. Gibi bir burçtaki önemini temsil eder.

 

DARA KARAKA (DK): Yedinci ve sonuncusu Dara Karaka olur. “Dara”, Eş anlamına gelir. 7. Evin tüm anlamları, Eş, İş Ortağı, Ticaret, Dış Seyahat, Pad-Prapti, Açık ve Kamusal İmajda Düşmanlar, vb.

1 Atma Karaka AK Ruhun Öz 

2 Amatya Karaka AmK  kariyer   

3 Bhratri Karaka BK Kardeşleri  

4 Matri Karaka MK Anne 

5 Pitri Karaka PiK Baba 

6 Putra Karaka PK Çocuklar 

7  GK (JK) GNATİ KARAKA – MÜCADELELER

 8 Dara DK Eşi EŞCİNSEL İLİŞKİDE EŞ / PARTNER