8 mart Dünya kadınlar günü


Dünya kadınlar günü'nün ortaya çıkışı hakkında üç ayrı görüş var:

birinci görüşe göre,1857'de new yorklu dokuma işçisi kadınlar, düşük ücretleri, on iki saatlik iş gününü ve artan iş yükünü protesto etmek için bir gösteri yürüyüşü yaptılar. polis şiddet kullanarak yürüyüşü dağıttı. 

ikinci görüşe göre, amerikalı kadınlar 8 saatlik işgünü ve kadınların siyasal hakları için mücadele ederken, şubat 1908'de manhattanlı iplik işçisi kadınların grev yapması ve polisin yine şiddet kullanmasıdır.

üçüncü görüş,1909'da new yorklu dokuma işçisi kadınların işten çıkarılmaları protesto etmek için fabrikayı işgal etmeleri, çıkan yangında 129 kadının hayatını kaybetmesidir. 

başlangıcı hangi olay olursa olsun, bu mücadelenin anısına, ii. enternasyonalin 1910'daki kongresi'nde clara zetkin'in önerisiyle , uluslararası emekçi kadınlar günü olarak ilan edildi.1910 yılından başlayarak 8 mart tüm dünyada kadınlar için özel bir anlam taşıdı. kadınların başkaldırısını simgeledi, birlikte bir güç olmanın, dayanışmanın anlamını bugünlere taşıdı.1960'lı yıllara dek sosyalistlerin kutladığı bir gün olan ,1960'lı yıllarda yükselen feminizmin etkisiyle tüm kadınların, sadece emekçi olarak değil, hayatın tüm alanlarında, yaşanan ortak ezilmişliği ve mücadeleyi simgeleyen bir gün olarak kutlanıyor. birleşmiş milletler de1975'te bugünü "dünya kadınlar günü" olarak ilan etti. "
birleşmiş milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre;

1. dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor. 
2. buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler.
3. dünya’daki mal varlığının ise % 1’ine sahipler.
4. başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler.

Türkiye’den rakamlar

1. şehirlerde evli kadınların % 18’i, köylerde de % 76’sı eşleri tarafından dövülüyor.
2. kadınların % 57,7’si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor.
3. aile içi suçların % 90’ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar